Ημέρα 4η - Think Green

Download Report

Transcript Ημέρα 4η - Think Green

THINK GREEN

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

http://www.unep.org/tnt-unep/toolkit/animations/Healtheffects.swf

1

THINK GREEN

--- Η προώθηση των «πράσινων μεταφορών» έχει σαν στόχο τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των μεταφορών με την ταυτόχρονη λειτουργία ενός αποτελεσματικού και ενεργειακά αποδοτικού συστήματος που υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. --- Η προώθηση των «πράσινων μεταφορών» μειώνει τις εκπομπές ρύπων και άλλων αερίων που συμβάλλουν αντίστοιχα στα τοπικά προβλήματα ρύπανσης και της πλανητικής κλιματικής αλλαγής.

2

THINK GREEN

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

1. Στην Ελλάδα, ο κλάδος των μεταφορών αποτελεί το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με το 31% στην ΕΕ 2. Η κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές αυξήθηκε κατά ~ 30% την περίοδο 1990-2006, όταν η αντίστοιχη στα κτίρια αυξήθηκε κατά ~ 10%, και στη βιομηχανία μειώθηκε κατά ~ 18% 3. Οι οδικές μεταφορές αποτελούν στην Ελλάδα το 75% του συνόλου μεταφορών 4. Οι εκπομπές CO 2 από τον κλάδο των μεταφορών αυξήθηκαν στην Ελλάδα κατά 46% μεταξύ 1990-2005, ενώ σε Γερμανία και Φινλανδία κατά 1% και 8%. 5. Η Ελλάδα είναι μία από τις πιο εξαρτημένες χώρες της ΕΕ σε εισαγωγές καυσίμων (72% σε σχέση με 54% του συνόλου).

6. Στην Ελλάδα το 2007 αντιστοιχούσαν 428 επιβατικά οχήματα ανά 1000 κατοίκους με αύξηση από το 1990, στο153% όταν για την ΕΕ είναι 34%. 7. Το ποσοστό χρήσης των μέσων σταθερών τροχιάς για επιβατικές μεταφορές ανέρχεται στην Ελλάδα στο 2% ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 7%.

3

THINK GREEN

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

4

THINK GREEN

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦ

ΟΡΩΝ

5

THINK GREEN

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Το 44% των αυτοκινήτων δεν διαθέτουν κάρτα καυσαερίων • Το 21% του ελληνικού στόλου Ι.Χ. είναι παλιάς τεχνολογίας χωρίς καταλύτη (το υψηλότερο στην ΕΕ) • Ο στόλος των βαρέων οχημάτων είναι ο πιο γηρασμένος στην ΕΕ, 15 με μέσο όρο 18 περίπου έτη • Στην Ελλάδα αποσύρεται μόλις το 1,5% του στόλου των επιβατικών οχημάτων το χρόνο ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι 5-6% ετησίως • 1 οι στην Ευρώπη σε χρήση αυτοκινήτου (7 μετακινήσεις την εβδομάδα έναντι 4 των Γάλλων, Ιταλών, Ισπανών) • 1 οι στην Ευρώπη σε χρήση αυτοκινήτου για μετακινήσεις μερικών εκατοντάδων μέτρων (9 την εβδομάδα έναντι 4 στις παραπάνω χώρες) • Στο κέντρο της πόλης σταθμεύουν καθημερινά πάνω από 100.000 αυτοκίνητα, από τα οποία 35.000 παράνομα όταν η πληρότητα των οργανωμένων γκαράζ προσεγγίζει το 50%.

• Στο λεκανοπέδιο ζει το μισό του πληθυσμού της χώρας και το μισό του αριθμού των οχημάτων 6

THINK GREEN

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το μποτιλιάρισμα είναι καθημερινό φαινόμενο • Ο χρόνος για την εύρεση μιας θέσης στάθμευσης ποικίλει από 3,5-14 λεπτά με αντίστοιχη επιπλέον κατανάλωση καυσίμων, φθορές στα αυτοκίνητα και χάσιμο χρόνου • Στην Αττική το μήκος των λεωφορειολωρίδων φτάνει τα 50χλμ όταν στο Λονδίνο φτάνουν τα 500χλμ και στο Παρίσι τα 450χλμ.

• 11.000 οι βεβαιωμένες παράνομες σταθμεύσεις στις λεωφορειολωρίδες το 2008 • το 45% των 10εκατ. περίπου μετακινήσεων την ημέρα αφορούν τη διαδρομή σπίτι-δουλειά-σπίτι, ενώ μόλις το 41% των μετακινήσεων γίνεται με ΜΜΜ • Την τελευταία δεκαετία τα ΜΜΜ πραγματοποιούν 150εκ. οχηματοχιλιόμετρα ετησίως ενώ η κυκλοφοριακή συμφόρηση προκαλεί μείωση κατά 30εκ. οχηματοχιλιόμετρα ετησίως. • Ο κορεσμός της κυκλοφορίας το 2007 έφτανε το 55% στους βασικούς άξονες και αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση θα φτάσει το 2012 το 78-95%. • Στην Αθήνα αναλογούν 2-2.5 τ.μ. πράσινου όταν στο Άμστερνταμ, Παρίσι και άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις τα αντίστοιχα νούμερα κυμαίνονται από 15-35 τ.μ. ανά κάτοικο. Η ΕΕ έχει θέσει ως ενδεικτικό όριο τα 10τ.μ. ώστε μια πόλη να θεωρείται βιώσιμη. • Το 45% του πληθυσμού της Αθήνας είναι εκτεθειμένο σε θορύβους πάνω από το ανεκτό επίπεδο των 65db. Τα αντίστοιχα ποσοστά Ρώμη και Παρίσι είναι 18% και 17%.

7

THINK GREEN

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ LOGISTICS

• 31% ανάπτυξη το διάστημα 1995-2005 ενώ αναμένεται περαιτέρω αύξηση κατά 50% έως το 2020. Ευθύνονται για το 1/3 των εκπομπών CO 2 από τις μεταφορές στην ΕΕ.

• Τα logistics ευθύνονται για το 10-15% της τελικής τιμής του προϊόντος, ενώ μπορεί και να ευθύνονται για το 75% των συνολικών εκπομπών CO 2 μιας εταιρείας.

• Ανισοκατανομή στον τρόπο μεταφοράς, με 73% να κατέχουν οι οδικές μεταφορές και 17% τα τρένα (στην Ελλάδα οι οδικές μεταφορές κατέχουν ποσοστό 98%).

• Σχετικές πολιτικές για τη βελτίωση των εμπορευματικών μεταφορών περιέχονται στη

Λευκή Βίβλο

του 2001 ( http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l24007_el.htm

) σχετικό πλάνο δράσης του 2007 (Action Plan for Freight Transport Logistics και στο COM(2001)370). 8

THINK GREEN

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΣΤΟΧΟΙ

 20% μείωση αεριών θερμοκηπίου έως το 2020  20% μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2020  20% εξοικονόμηση ενέργειας έως το 2020  10% μερίδιο βιοκαυσίμων στο συνολικό μίγμα καυσίμων έως το 2020  Η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με τη διεθνή οικονομική κρίση στροφή σε τεχνολογίες και πρακτικές που εξοικονομούν χρήματα προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον 9

THINK GREEN

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 “Fuel Quality Directive” που επιτρέπει την προσθήκη σε μεγαλύτερο ποσοστό βιοκαυσίμων με συμβατικά καύσιμα (2009/30/EC). Χρηματοδότηση σχετικών έργων BEST, BIOGASMAX.

 Υποστήριξη τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου κάτω από το Joint Technology Initiative (Regulation EC 521/2008) με χρηματοδότηση 470 εκ. €. Σχετικά έργα CUTE και HyFleet: CUTE ( http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/ )  Χρηματοδότηση έρευνας για ηλεκτρικά οχήματα και μπαταρίες  Τηλεματική και άλλα εργαλεία από το «Intelligent Transport Systems Action Plan» για άμεση ενημέρωση για συνθήκες κυκλοφορίας ( www.europa.eu

)  Διάχυση γνώσης μεταξύ διάφορων πόλεων σχετικά με μέτρα για βελτίωση μεταφορών με το πρόγραμμα CIVITAS με συμμετοχή 59 πόλεων και υποστήριξη 180 εκ. € ( www.civitas initiative.org

)  Πρόγραμμα ERTMS (Εuropean Railway Traffic Management System) για βελτίωση λειτουργίας σιδηροδρομικών δικτύων μεταξύ γειτονικών χωρών της ΕΕ.

( www.ertms.com

) 10

THINK GREEN

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Πρόγραμμα SESAR (Single European Sky ATM Research) για βελτίωση στις αεροπορικές μεταφορές και μείωση συμφόρησης ( www.sesarju.eu

)  Το δορυφορικό σύστημα GALILEO θα δημιουργήσει εφαρμογές για βελτίωση ασφάλειας στις μεταφορές, μείωση συμφόρησης και μείωση ενέργειας.

 “Car Labelling Directive” (1999/94/EC) για επίδειξη πληροφοριών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO 2 σε κάθε νέο όχημα ( http://www.europarl.europa.eu/ )  “Tyre Labelling Directive” (COM(2008) 316) σχετική με πληροφόρηση κοινού για απόδοση νέων ελαστικών όσον αφορά κατανάλωση καυσίμου, ασφάλεια/πρόσφυση και θόρυβο.

 Εισηγήσεις για νέα EURO VI  Ενσωμάτωση αεροπορικού κλάδου στο σύστημα εμπορίας εκπομπών  “Eurovignette Directive” (2006/38/EC) η οποία θα συσχετίσει τη χρήση βαρέων οχημάτων με τέλη διοδίων ενώ θα εκτιμηθούν και μέτρα για επιβολή τελών σε διόδια στις πόλεις 11

THINK GREEN

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Οδηγία για προμήθεια «καθαρών» και ενεργειακών αποδοτικών οχημάτων από τους δημόσιους οργανισμούς (2009/33/EC- Εναρμόνιση αναμένεται)  Η νέα Οδηγία θέτει υποχρεωτική διαδικασία αξιολόγησης κατά την προμήθεια νέων οχημάτων όλων των τύπων σύμφωνα με ανάλυση κόστους για το σύνολο του κύκλου ζωής του οχήματος συμπεριλαμβανομένου πλέον του κόστους των διαφόρων εκπομπών.

 Η ΕΕ αναμένεται με την εφαρμογή της οδηγίας, αποφυγή έκλυσης 1,9 εκ. τόνων CO 2 ετησίως έως το 2017  Κάθε χρόνο οι δημόσιοι οργανισμού σε ΕΕ-25 αγοράζουν 110.000 αυτοκίνητα, 110.000 ελαφρά οχήματα, 35.000 βαρέα οχήματα και 17.000 λεωφορεία.

 Το κόστος των εκπομπών υπολογίζεται με βάση “tank-to-wheel” και όχι “well-to wheel” οπότε προωθούνται ιδιαιτέρως τα εναλλακτικά καύσιμα και οχήματα.

 Συνεχίζεται η συζήτηση για το κόστος κάθε ρύπου και CO 2  Πράσινη βίβλος - ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού» (COM(2000) 769) 12

THINK GREEN

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Αλλαγή συμπεριφοράς  βάδισμα, ποδήλατο, χρήση ΜΜΜ, ecodriving   συνεπιβατισμός, car sharing  Αποδοτικότερα οχήματα και καθαρότερα καύσιμα οικονομικά οχήματα, υβριδικά, χρήση ανανεώσιμων  Υποδομές (ΜΜΜ, ποδήλατο και βάδισμα)  Διαχείριση Κινητικότητας  σχέδια αστικής κινητικότητας σε χώρους μαζικής εστίασης (2008/2217) π.χ. σχολεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα 13

THINK GREEN

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 Υιοθέτηση πολιτικών για «Πράσινες Μεταφορές»  Το eco-driving έχει ενταχθεί πλέον στην επίσημη διαδικασία εκπαίδευσης και εξέτασης νέων οδηγών από τις αρχές του 2009.

 ΚΤΕΟ- έλεγχος για τις υπόλοιπες κυρίες κατηγορίες οχημάτων εκτός από επιβατικά  Απόσυρση οχημάτων  Νέα τέλη κυκλοφορίας – ταξινόμηση  Δημιουργία ποδηλατοδρόμων (~25 χλμ.)  Επέκταση μετρό Αθήνας – μετρό Θεσσαλονίκης 14

THINK GREEN

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΣΔΕΑ) ΟΔΗΓΙΑ 2006/32 ΣΔΕΑ –εξοικονόμηση για την επίτευξη του στόχου (GWh)

Ο τομέας των μεταφορών εκτιμάται ότι έχει τα μεγαλύτερα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας όπως υπολογίζεται από το σενάριο εξοικονόμησης το οποίο προσδιορίζεται στο 36% περίπου το 2016 Οικιακός Τομέας Τριτογενής Βιομηχανία Μεταφορές Σύνολο

2010

1679 1519 122 1787 5104

2016

5533 5654 674 6731 18593

Έτος

GWh

2008

-46

2009

-734

2010

-1787

2011

-2865

2012

-3720

2013

-4540

2014

-5088

2015

-5646

2016

-6731 15

THINK GREEN

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΣΔΕΑ)

   Αναμόρφωση του συστήματος των ΜΜΜ o Βελτίωση του σχεδιασμού και της λειτουργίας των ΜΜΜ με την εφαρμογή «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης και πληροφόρησης των επιβατών, «έξυπνα» συστήματα χρέωσης εισιτηρίων, αύξηση της συνέργιας διαφορετικών ΜΜΜ, σταθμοί μετεπιβίβασης (park & ride) κλπ.

o Στόχος : Αύξηση του μεριδίου των ΜΜΜ από 27% σήμερα στο 35% το 2016 Έργα υποδομών στον τομέα των μεταφορών o Έργα υποδομών για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των οδικών μεταφορών και των μέσων σταθερής τροχιάς (νέες λεωφορειολωρίδες, έξυπνα συστήματα σηματοδότησης, εκσυγχρονισμός μέσων σταθερής τροχιάς, πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι) o Στόχος: Η προώθηση των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης με παράλληλη μείωση χρήσης Ι.Χ.

Σύνδεση φορολογίας οχημάτων με την ενεργειακή απόδοση και τις εκπομπές CO 2 o Εφαρμογή σε οδικά οχήματα με την ανάπτυξη νέου θεσμικού πλαισίου o Ανάγκη για εκπόνηση μελέτης για την κατάλληλη κατηγοριοποίηση o Στόχος: Η προώθηση των οχημάτων που παρουσιάζουν μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπέμπουν λιγότερους ρύπους CO 2 με ευνοϊκότερη φορολογία 16

THINK GREEN

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΣΔΕΑ)

  Κίνητρα αντικατάστασης παλαιών και βαρέων οχημάτων (>3,5tn) o Δημόσια επιχορήγηση και δράσεις ενημέρωσης o βιοκαύσιμα) ή συμβατικά νέας τεχνολογίας (EURO V, VI) o o Φορολογικά κίνητρα για εναλλακτικά οχήματα (φυσικό αέριο, υβριδικά, Στόχος: Αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων και ρυπογόνων μεσαίων και βαρέων οχημάτων (30% της κατανάλωσης μεταφορών). Εκπλήρωση των εθνικών στόχων για την υποκατάσταση 20% με εναλλακτικά καύσιμα μέχρι το 2020 Εκτιμώμενη εξοικονόμηση: 624 GWh (2011) και 1738 GWh (2016) Κίνητρα αντικατάστασης ΙΧ και προώθησης ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων o Δημόσια επιχορήγηση και δράσεις ενημέρωσης o βιοκαύσιμα) ή συμβατικά νέας τεχνολογίας (EURO V, VI) o Φορολογικά κίνητρα για εναλλακτικά οχήματα (φυσικό αέριο, υβριδικά, Στόχος: Αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων και ρυπογόνων μεσαίων και βαρέων οχημάτων (30% της κατανάλωσης μεταφορών). Εκπλήρωση των εθνικών στόχων για την υποκατάσταση 20% με εναλλακτικά καύσιμα μέχρι το 2020 και 120g CO 2 o /km Εξοικονόμηση: 768GWh (2011) και 1330GWh (2016) 17

THINK GREEN

ΣΔΕΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Ανάπτυξη σχεδίων αστικής κινητικότητας o Εφαρμογή σε δήμους με συνεκτικό αστικό ιστό o Car-sharing o Ανάπτυξη σχεδίων αστικής κινητικότητας σε σημεία συνάθροισης, μεγάλες εταιρείες, σχολεία, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος o Στόχος : 5-35% εξοικονόμηση ενέργειας ανάλογα με την κλίμακα εφαρμογής και την συνδιαστικότητα των δράσεων  Eco-driving o Εφαρμογή Eco-driving σε όλα τα οδικά οχήματα και στις σιδηροδρομικές μεταφορές με εκπαίδευση οδηγών και ενημερωτική καμπάνια o Αποτελεσματικότητα : 5-20% εξοικονόμηση καυσίμου, μείωση εκπομπών ρύπων, μείωση ηχορρύπανσης και ατυχημάτων o Στόχος : Εξοικονόμηση ενέργειας 2014 GWh (2016) 18

THINK GREEN

ΣΔΕΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Οικολογική σήμανση  Αναμενόμενη τροποποίηση της Οδηγίας 1999/94/ΕΚ  Εφαρμογή κυρίως σε επιβατικά ΙΧ  Συστηματική πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με την ενεργειακή ετικέτα των επιβατικών οχημάτων  Ενίσχυση ελεγκτικού μηχανισμού για την εφαρμογή του μέτρου  Στόχος: Η προώθηση ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων και «καθαρότερων» οχημάτων με την ευαισθητοποίηση του κοινού  Υποχρεωτική ποσόστωση με ενεργειακά αποδοτικότερα οχήματα στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς  Πρόταση κοινοτικής Οδηγίας COM (2005) 634 για «πράσινες» προμήθειες βαρέων οχημάτων με την υποχρεωτική ποσόστωση καθαρών οχημάτων στην αγορά νέων στους δημόσιους φορείς  Πρόταση Κοινοτικής Οδηγίας COM (2007) 817 για την προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων  Στόχος: Η δημιουργία νομοθετικής ρύθμισης για την προμήθεια περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων από δημόσιους στόλους 19

THINK GREEN

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Μεταφορές

(μελέτες και επιλεγμένες παρεμβάσεις) •

Δράση 3.1

Πιλοτικές Επεμβάσεις σε οχήματα δημοτικών στόλων •

Δράση 3.2

Σχέδια αστικής κινητικότητας • Εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών –Ήπιες παρεμβάσεις 20

THINK GREEN

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΓΙΑ ΟΤΑ

 Δράση 3.: Επεμβάσεις σε οχήματα δημοτικών στόλων • 3.1.1 Μετατροπή βαρέων οχημάτων για χρήση μιγμάτων βιοκαυσίμου Εισαγωγή μιγμάτων βιοντίζελ >5% σε δημοτικούς στόλους με >30 βαρέα οχήματα και με διασφαλισμένη διαθεσιμότητα τεχνικών μετατροπής. Εκτίμηση ενεργειακού και περιβαλλοντικού οφέλους ανάλογα με τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων και το % μίγμα βιοντίζελ.

• 3.1.2 Εγκατάσταση φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων (DPF) σε δημοτικά βαρέα οχήματα (Προαιρετικά) Εισαγωγή φίλτρων DPF σε δημοτικούς στόλους με >30 βαρέα οχήματα και με διαθεσιμότητα τεχνικών μετατροπής. Εκτιμώμενη κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων >90%.

21

THINK GREEN

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 Ηλεκτρικά – Περιορισμός έως 12tn – Κατάλληλα για αστικές κυρίως εμπορευματικές μεταφορές (σχετικά μικρή ακτίνα δράσης ~150km) – Μείωση κόστους χρήσης, θορύβου, περιβαλλοντικά οφέλη (40% λιγότερα σε σχέση με diesel)- Μειωμένα τέλη κυκλοφορίας  CNG – Πλέον συγκρίσιμα με οχήματα diesel τελευταίας γενιάς- Λίγοι σταθμοί ανεφοδιασμού- Κατάλληλα κυρίως για αστικά λεωφορεία (σωματίδια) αλλά και απορριμματοφόρα (θόρυβος)  Υδρογόνου/κυψελών καυσίμου – τεχνολογία ακόμα δεν έχει ωριμάσει- υψηλό αρχικό κόστος έλλειψη σημείων ανεφοδιασμού  Συστήματα start-stop. Μείωση κατανάλωσης μέχρι 6%- Εφαρμογή μόνο σε αστικές εμπορευματικές μεταφορές με πολλές στάσεις 22

THINK GREEN

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ

 CNG, LPG, LNG, βιοντίζελ, βιοαιθανόλη ….

 Βιοντίζελ – Δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο στην Ελλάδα αυτούσιο – Κάποιες δοκιμές με επεξεργασία τηγανόλαδων είχαν πολύ καλά αποτελέσματα αλλά ακόμα σε πιλοτικό στάδιο – Απαιτείται κάποια αλλαγή κάποιων μερών του οχήματος – Υπό συζήτηση το όλο θέμα με τα βιοκαύσιμα  Εταιρεία BOC- χρήση βιοντίζελ από τηγανέλαια στο στόλο της- καμία επιπλέον φθορά της μηχανής – λιγότερες αλλαγές ελαίων μηχανής- παρόμοια κατανάλωση με ντίζελ – αποφυγή εκπομπής 2,500 τόνων CO 2 ετησίως  Περιφέρεια Κρήτης – πιλοτική εφαρμογή σε 2 λεωφορεία ΚΤΕΛ- άριστα αποτελέσματα προβλήματα κυρίως στη συλλογή των ελαίων (προσθήκη νερού, κόστος κλπ.) 23

THINK GREEN

24

THINK GREEN

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

 Με χρήση κατάλληλων αεροδυναμικών βοηθημάτων, μείωση κατανάλωσης καυσίμου κατά 10-15% περίπου  Απ’ όλα τα βοηθήματα, πιο χρήσιμο φαίνεται να είναι αυτό που μπαίνει πάνω από την καμπίνα του οδηγού  Η ΤΝΤ σε πιλοτική δράση μείωσε το κόστος καυσίμων κατά 13.000€ ανά όχημα ετησίως (200.000km) ενώ μείωσε τις εκπομπές CO 2 κατά 30 τόνους ανά όχημα  Η εταιρεία Sommerfield κατάφερε με το σύστημα FSC (Fuel saving curve) να εξοικονομήσει περαιτέρω 7% ή 6700€ και 15 τόνους CO 2 ετησίως  Αποπληρωμή κόστους σε λιγότερο από 1 χρόνο (ανάλογα με τα km λειτουργίας) 25

THINK GREEN

ΒΙΟΑΕΡΙΟ

 Βιοαέριο – εξαιρετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα καθώς παράγεται από απόβλητα – χρήση σε οχήματα σχεδιασμένα για CNG- απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια από πολλούς φορείς  Πρώτες ύλες: αγροτικά υπολείμματα, υποπροϊόντα βιομηχανίας τροφίμων, απόβλτα κτηνοτροφείων  Παραγωγή 700 Nμ 3 /h και λίπασμα 45000 m 3 /yr  Μείωση εκπομπών CO 2 κατά 14000tn ετησίως όπως και άλλων ρύπων 26

THINK GREEN

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ

 Με χρήση εξοπλισμού laser μπορεί να επιτευχθεί ακρίβεια 0,15 o  Απόκλιση 1 o σε ένα τροχό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση κατανάλωσης καυσίμου κατά 5%  Απόκλιση 0,5 o σημαίνει μείωση ωφέλιμης ζωής ελαστικών μέχρι και 50%  Μείωση εκπομπών CO 2 και άλλων ρύπων  Λιγότερη καταπόνηση για τα υπόλοιπα μέρη του οχήματος  Λιγότερη καταπόνηση για τον οδηγό  Καλύτερη θερμοκρασία ελαστικών, μείωση ατυχημάτων  Η διαδικασία διαρκεί 1 περίπου ώρα και κοστίζει 250 €  Μία φορά το χρόνο είναι αρκετό  4-15% μείωση κατανάλωσης καυσίμου (1700-6300€ ετησίως ανά όχημα) συν οφέλη ελαστικών 27

THINK GREEN

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

 Προσθήκη σιλικόνης στο μείγμα ελαστικού  Μείωση κατανάλωσης και θορύβου ενώ δεν παρατηρείται μείωση πρόσφυσης  Κόστος παρόμοιο με αυτό των κοινών ελαστικών  Οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO 2 κατά 5% περίπου  Μεγαλύτερα οφέλη σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων 28

THINK GREEN

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

 Οικολογική σήμανση • Εγκρίθηκε η πρόταση οδηγίας από τα μέλη της ΕΕ • Η ΕΕ υπολογίζει δυναμικό εξοικονόμησης 0,5-1,5Mtoe ετησίως (ισοδύναμη με απομάκρυνση 0,5-1,3 εκ. αυτοκίνητα) • Οι επιδόσεις τριών παραμέτρων του ελαστικού θα εμφανίζονται στην ετικέτα  κατανάλωση  Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα  Θόρυβος • Η ετικέτα θα είναι εμφανής πάνω στο ελαστικό • Σε εφαρμογή από Νοέμβριο 2012 29

THINK GREEN

Ecodriving

 Ρελαντί (3-5% μείωση καυσίμου). Ένα φορτηγό 420 hp καταναλώνει περίπου 2 λίτρα καυσίμου ανά ώρα στο ρελαντί  Παρακολούθηση της κυκλοφορίας για τήρηση αποστάσεων ασφαλείας και αποφυγή άσκοπων επιταχύνσεων και φρεναρισμάτων  Αξιοποίηση αδράνειας οχήματος για κύλιση με μηδενική κατανάλωση  Μείωση βάρους οχήματος – Στην Αυστρία η εταιρεία Postbus μείωσε πειραματικά το βάρος λεωφορείου κατά 2,2τόνους – Μείωση κατανάλωσης κατά 15-20%  Παρακολούθηση επιδόσεων και επιβράβευση οδηγών  Μείωση της μέσης ταχύτητας από τα 90 στα 80km/h αυξάνει ελάχιστα το συνολικό χρόνο ταξιδίου ενώ μειώνει την κατανάλωση καυσίμου κατά 22%  Χρήση του cruise control  Αλλάξτε γρήγορα ταχύτητες προς τη μεγαλύτερη δυνατή – κάθε ανέβασμα σχέσης μετάδοσης αντιστοιχεί σε μείωση της κατανάλωσης κατά 10-30%  Χρήση του φρένου καυσαερίων αντί του ποδόφρενου  Κρατήστε τις στροφές του κινητήρα χαμηλά ή στην πράσινη περιοχή  Σωστή κατανομή φορτίου 30

THINK GREEN

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΠΕ – ECODRIVING

 Ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2008  Ευαισθητοποίηση σε ευρεία κλίμακα για τα οφέλη του ecodriving κινητοποίηση πολιτικής ηγεσίας για εφαρμογή του μέτρου  Ενσωμάτωση ecodriving στη διαδικασία εκπαίδευσης και εξέτασης νέων οδηγών από το 2009  10-15% εξοικονόμηση καυσίμου με εφαρμογή απλών κανόνων και τεχνικών οδήγησης  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2009 (2102 πόλεις) & 2010 πάνω από 2200 πόλεις (γίνεται 16-22 Σεπτεμβρίου) – Βραβείο Εβδομάδας Κινητικότητας - «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» 22 Σεπτεμβρίου  Τεχνική υποστήριξη στην καμπάνια της Αττικής Οδού για το ecodriving. Περισσότερα από 500.000 16σέλιδα φυλλάδια διανεμήθηκαν από τα διόδια Διαγωνισμός www.ecodriving.gr

31

THINK GREEN

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΠΕ – ECOWILL

 Συνέχεια του έργου ECODRIVING σχετικά με την προώθηση του ecodriving στον Ευρωπαϊκό χώρο  Αυτή τη φορά θα εστιάσει περισσότερο σε διαδικασίες εκπαίδευσης (εκπαιδευτών, εξεταστών, νέων και παλαιών οδηγών) και όχι σε προωθητικές ενέργειες  Δημιουργία προτύπων ecodriving σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  Μακροπρόθεσμος στόχος η εκπαίδευση έως το 2015, 10 εκ. νέων κυρίως αλλά και παλαιών οδηγών  Αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2010  Συμμετοχή 12 Ευρωπαϊκών χωρών 32

THINK GREEN

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΠΕ – FLEET

 Ολοκληρώνεται το 2010 

Αφορά ενεργειακή διαχείριση στόλων οχημάτων

Το ΚΑΠΕ υλοποίησε πιλοτικές δράσεις σε στόλους δημόσιων φορέων (ΔΕΗ, ΗΛΠΑΠ) και ιδιωτικών εταιριών (TNT, Leaseplan, Bristol Myers Squibb) ώστε να επιτευχθεί αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας πόρων –περιβαλλοντικού οφέλους

Εξοικονόμηση καυσίμου έως και 22%

www.fleat-eu.org

33

THINK GREEN

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΠΕ – momo-Car Sharing

 Κοινή χρήση αυτοκινήτων από τους πολίτες για μέγιστη αξιοποίηση αυτοκινήτου  Το Car-sharing βασίζεται στην απλή ιδέα του να μπορείς να χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο ατομικά χωρία να απαιτείται η κατοχή του  Car Sharing : Ορθολογική χρήση του αυτοκινήτου σε συνδυασμό με ΜΜΜ, περπάτημα, ποδήλατο  Στις χώρες που εφαρμόζεται, υπάρχεις ως μια καινοτόμα τοπίκή υπηρεσία μετακίνησης συμπληρωματική των ΜΜΜ  Ένα «κοινόχρηστο» αυτοκίνητο (car-shared) αντικαθιστά κατά μέσο όρο 4 με 8 ιδιόκτητα αυτοκίνητα. Αποτελεί μια οικονομικά συμφέρουσα λύση για όσους διανύουν λιγότερα από 10000km το χρόνο  Το ΚΑΠΕ θα οργανώσει το πρώτο σχήμα cr-sharing στην Ελλάδα σε πιλοτικό επίπεδο 34

THINK GREEN

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΠΕ – STARBUS

 Ολοκληρώθηκε Δεκέμβριο 2008  Συμμετοχή της ΕΘΕΛ με λήψη δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας σε 3 λεωφορειακές γραμμές  Δημιουργία λογισμικού επιλογής αστικών λεωφορείων εναλλακτικών καυσίμων με περιβαλλοντικά και οικονομοτεχνικά κριτήρια για λήπτες αποφάσεων http://www.cres.gr/kape/projects_starbus.htm

35

THINK GREEN

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΠΕ – TRAINER

 Λήξη Νοέμβριος 2009  Προώθηση της ενεργειακά αποδοτικής οδήγησης σε σιδηροδρομικούς συρμούς και εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δευτερεύουσες χρήσεις (θέρμανση, a/c, φωτισμό κλπ.)  Συμμετοχή του ΟΣΕ με εκπαιδευτικά σεμινάρια για μηχανοδηγούς  Δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι 15% (http://www.cres.gr/kape/projects_trainer.htm

) 36

THINK GREEN

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΠΕ – ENERQI

 Η αύξηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και η βελτίωση της εικόνας των ΜΜΜ  Απώτερος στόχος η αύξηση μεριδίου των ΜΜΜ στις επιβατικές μεταφορές με παράλληλη μείωση της χρήσης ΙΧ  Ανάπτυξη πρότυπης κοινής μεθοδολογία για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της ποιότητας υπηρεσιών (ακρίβεια-πυκνότητα δρομολογιών, συμπεριφορά οδηγού, καθαριότητα οχήματος κ.α.) με βάση διεθνείς και επιτυχημένες βέλτιστες πρακτικές  Συνεργασία με τον ΟΑΣΑ  Έναρξη την άνοιξη του 2010 37

THINK GREEN

38

ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

THINK GREEN

 CVRS (Computerised Vehicle Routing & Scheduling) • Κατάλληλο για μεγάλες μεταφορικές εταιρείες με πολλές παραδόσεις ημερησίως σε πολλά σημεία- εφόσον εφαρμοστεί κατάλληλα, απόσβεση κόστους πολύ σύντομα • Απαιτεί υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης αλλά και κατάλληλο προσωπικό για να το διαχειριστεί- επίσης δεν αντικαθιστά πλήρως τον άνθρωπο καθώς απαιτείται εμπειρία για fine tuning διαδρομής 39

 www.fleat-eu.org

 www.ecodriving.gr

 www.mom-cs.gr

 www.treatise.eu.com

 www.eu-interaction.net

THINK GREEN

40