Kell-e beszélnünk a nyelvi veszélyeztetettségről?

Download Report

Transcript Kell-e beszélnünk a nyelvi veszélyeztetettségről?

Kell-e beszélnünk a nyelvi
veszélyeztetettségről?
Bakró-Nagy Marianne
MTA Nyelvtudományi Intézet
[email protected]
mindennapi hírek
„Több mint kétszáz nyelv tűnt el világszerte az
utolsó három generáció alatt”
“Kihaló nyelvek, eltűnő természetismeret”
“Veszélyben a kisebb nyelvek Afrikában és
Ázsiában”
“Húsz mexikói nyelv a kihalás szélén”
“A nyelv, amelyet már csak egy ember beszél”
“Haldokló nyelvek online atlasza”
a finnugrisztika és a veszélyeztetett nyelvek
Mi indokolja, hogy a Nyelvtudományi Intézet
Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályának Finnugor
Kutatócsoportja
•egyre intenzívebben kutat nyelvi
veszélyeztetettséggel kapcsolatos témákat?
•olyat is, amelynek célja a nyelvi veszélyeztetettség
fogalmainak bevezetése a közoktatásba?
indoklás
az országhatárokon belül beszélt
államalkotó nyelvek kivételével
finn észt magyar
valamennyi finnugor/uráli nyelv a
veszélyeztetettségnek különféle szintjeit
képviseli
az uráli népek és
nyelvek
kihaltak
merja
muroma
mescsera
jurat
kamassz
mator
karagasz
koibál
taigi
szojót
✝ 1000 után
✝ 1000 után
✝1500
✝1880
✝1989
✝1850 előtt
✝1850 előtt
✝1850 előtt
✝1850 előtt
✝18. század
nyelvcsere:
törökségi
orosz
mongol
az uráli népek és
nyelvek
•
•
•
•
cca. 23 millió beszélő
a második legnagyobb nyelvcsalád Európában
finn, észt, magyar: hivatalos államnyelvek
a további uráli nyelveket
• az Oroszországi Föderációban
• skandináv országokban
• Lettországban beszélik
az uráli népek földrajzi elhelyezkedése
vázlat
A kutatások
A kutatásokkal kapcsolatos általános
alapfogalmak
Mitől veszélyeztetett egy nyelv?
Mely nyelvek számítanak
veszélyeztetettnek?
Hogyan válik egy nyelv
veszélyeztetetté?
Miért baj, ha kihalnak?
Mi a teendő?
vázlat
A kutatások
A kutatásokkal kapcsolatos általános
alapfogalmak
Mitől veszélyeztetett egy nyelv?
Mely nyelvek számítanak
veszélyeztetettnek?
Hogyan válik egy nyelv
veszélyeztetetté?
Miért baj, ha kihalnak?
Mi a teendő?
Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály
Finnugor Kutatócsoport
Oszkó Beatrix
Sipos Mária
Várnai Zsuzsa
Duray Zsuzsa
Horváth Csilla
Szeverényi Sándor
Ruttkay-Miklián Eszter
Mus Nikolett
Bakró-Nagy Marianne
Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály
Finnugor Kutatócsoport
Ob-Babel Better Analyses Based on Endangered
Languages – EuroBABEL: 2009-2012 – team munka
INNET Innovative Networking in Infrastructure for
Endangered Languages: 2011-2014 – team munka
A finn-számi nyelvcsere longitudinális vizsgálata
finnországi északi számi beszélőközösségekben:
2012-2015 – Duray Zsuzsa
Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály
Finnugor Kutatócsoport
Finnugor nyelvű közösségek nyelvtechnológiai
támogatása online tartalmak létrehozásában 2013-2017
– team munka
A nyelvcsere vizsgálata szibériai nyelvekben: a manysik
– MTA, fiatal kutatói pályázat – Horváth Csilla
„Amikor a láb elnehezül...” – a tisztaság koncepciója a
szinjai hantiknál 2011-2013 – Ruttkay-Miklián Eszter
vázlat
A kutatások
A kutatásokkal kapcsolatos általános
alapfogalmak
Mitől veszélyeztetett egy nyelv?
Mely nyelvek számítanak
veszélyeztetettnek?
Hogyan válik egy nyelv
veszélyeztetetté?
Miért baj, ha kihalnak?
Mi a teendő?
Mitől veszélyeztetett egy nyelv?
• „…ha a beszélők már egyáltalán nem vagy egyre
kevesebb nyelvhasználati színtéren használják a nyelvet,
és nem adják tovább generációról generációra.”
(UNESCO
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf)
• a beszélők száma?
• izlandi: viszonylag kevés beszélő (300 000 fő)
• a közösség elsődleges nyelve
• az összes gyermek számára az első/vagy egyetlen
nyelv
Mitől veszélyeztetett egy nyelv?
• a beszélőközösségben a gyerekekhez nem a
szüleik nyelvén beszélnek
• a nyelvet nem adják tovább generációról
generációra
• a nyelvet anyanyelvükként beszélők
átlagéletkora
• a nyelvet jól beszélő legfiatalabb generáció
aránya a közösségben
vázlat
A kutatások
A kutatásokkal kapcsolatos általános
alapfogalmak
Mitől veszélyeztetett egy nyelv?
Mely nyelvek számítanak
veszélyeztetettnek?
Hogyan válik egy nyelv
veszélyeztetetté?
Miért baj, ha kihalnak?
Mi a teendő?
Mely nyelvek számítanak veszélyeztetettnek?
veszélyeztetettség
Mely nyelvek számítanak veszélyeztetettnek?
Mely nyelvek számítanak veszélyeztetettnek?
nép/nyelv
anyanyelvi beszélő
földrajzi elhelyezkedés
vót
68
Oroszország
inkeri
123
Oroszország
karjalai
25 605
Oroszország
vepsze
3 613
Oroszország
mordvin
431 692
Oroszország
mari
388 378
Oroszország
udmurt
324 338
Oroszország
komi-zürjén
242 515
Oroszország
63 106
Oroszország
9 584
Oroszország
manysi
938
Oroszország
nganaszan
125
Oroszország
21 926
Oroszország
43
Oroszország
komi-permják
hanti
nyenyec
enyec
vázlat
A kutatások
A kutatásokkal kapcsolatos általános
alapfogalmak
Mitől veszélyeztetett egy nyelv?
Mely nyelvek számítanak
veszélyeztetettnek?
Hogyan válik egy nyelv
veszélyeztetetté?
Miért baj, ha kihalnak?
Mi a teendő?
a mindennapi tapasztalat
• a világon soha nem éltek ilyen sokan
• a globalizációs folyamatok soha nem voltak
ennyire dominánsak
• a kommunikációs és szállítási technológiák
soha nem voltak ennyire elterjedtek
• ilyen méretű nyelvi érintkezésre soha nem
volt példa
néhány következmény
• modernizáció (iparosodás stb.)
• a piac kényszerítő ereje
• migráció
• asszimiláció
• vegyesházasság
stb. stb.
az obi-ugor példa
hagyományos életmód
tajga, tundra
év
teljes népesség
manysik aránya
http://www.babel.gwi.uni-muenchen.de/media/pics/Russlandkarte.png
1938
98 300
1959
1969
289 000
1970
1979
596 000
1989
1 268 000
•
•
6.2 % évek: földgáz- és olajkitermelés
1960-as
kezdete
4.6 % Nyugat-Szibériában
következmények
- terület kisajátítása
- ipar növekedése
2.5
%
- környezetszennyezés
- 1960: 6 millió hektár talaj
1.1 % - 200 000 hektár vízterület
- rénszarvasállomány tizedére
0.6 % csökkenése
- bevándorlás (geológusok, munkások
stb.)
- a népesség növekedése a HantiMansi Körzetben
vázlat
A kutatások
A kutatásokkal kapcsolatos általános
alapfogalmak
Mitől veszélyeztetett egy nyelv?
Mely nyelvek számítanak
veszélyeztetettnek?
Hogyan válik egy nyelv
veszélyeztetetté?
Miért baj, ha kihalnak?
Mi a teendő?
Miért baj, ha kihalnak?
•
minden egyes nyelv eltűnése a sokféleség
csökkenéséhez vezet
• a történelmi és kulturális emlékezet
elhalása
• a nyelv szerkezetéről és használatáról
szerezhető ismeretek szegényedése
• apadó muníció más tudományágak
számára, pl. szociológia,
történelemtudományok, agykutatás,
neurolingvisztika stb.
vázlat
A kutatások
A kutatásokkal kapcsolatos általános
alapfogalmak
Mitől veszélyeztetett egy nyelv?
Mely nyelvek számítanak
veszélyeztetettnek?
Hogyan válik egy nyelv
veszélyeztetetté?
Miért baj, ha kihalnak?
Mi a teendő?
Mi a teendő?
•
•
a valós helyzet felmérése
• a beszélőközösség vizsgálata a nyelvhasználók, a
nyelvhasználat és a nyelvátadás szempontrendszere
szerint
• északi számi és manysi kutatások
revitalizáció ’nyelvi újjáélesztés’: a veszélyeztetett nyelv
használatának újbóli elterjesztése
• ösztönzés a nyelvnek egyre több helyzetben való
használatára
• a „nyelvi fészek”: óvodában, általános iskola első éveiben:
pedagógusok helyett anyanyelvi beszélők közreműködése
• sikeres példák: maori – Új-Zéland, hawaii – Hawaii, azték,
maja – Mexikó, alsó-szorb – Németország, északi számi –
skandináv országok
Mi a teendő?
A fríz, a kasub és az alnémet nyelvet népszerűsítő plakátok- INNET projektum
liliŋ sojum ‘élő patak’
obi-ugor ifjúsági központ
Hanti-Mansijsk
A nyelvcsere vizsgálata szibériai nyelvekben: a
manysik
Mi a teendő?
• Nyelvi archívum
• a veszélyeztetett nyelven íródott, arról szóló
kiadványok összegyűjtése és közzététele
• Finnugor nyelvű közösségek nyelvtechnológiai
támogatása online tartalmak létrehozásában
• A modern médiumok, az internet szerepe a
veszélyeztetett nyelvek szempontjából
A nyelvcsere vizsgálata szibériai nyelvekben: a
manysik
egy másik aspektus:
a nyelvhalál és az internet
Kornai András
(MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
Digital Language Death
PLoS ONE 8(10): e77056. doi:10.1371/journal.pone.0077056
•„a nyelvet beszélők és azt az interneten
használók száma nem feltétlenül esik egybe“
•„ami egyszer kikerült a webre, az többé nem
vész el: egyre több a klasszikus kínai,
szanszkrit, ógörög szöveg“
Mi a teendő?
•
Nyelvi dokumentáció
• beszélők produkciójának rögzítése audiovizuális eszközökkel
• nyelvileg változatos korpusz
• a nyelv elemeinek/rendszerének dokumentálása
Ob-Babel Better Analyses Based on Endangered
Languages
INNET Innovative Networking in
Infrastructure for Endangered Languages
„Amikor a láb elnehezül...” – a tisztaság koncepciója
a szinjai hantiknál
Mi a teendő?
• a veszélyzetettséggel kapcsolatos ismeretek,
fogalomrendszer bevezetése a társadalmi
köztudatba
• szemléletformálás
• tartalomszolgáltatás
• a nyelvi horizont tágítása
• iskolai tananyagok
INNET Innovative Networking in Infrastructure
for Endangered Languages
Kell-e beszélni a
veszélyeztetett nyelvekről?
Igen!
És köszönjük, ha egyetértenek.