Hol élnek, hányan vannak?

Download Report

Transcript Hol élnek, hányan vannak?

Hol élnek, hányan vannak?
BBN-MNY-231/1
Finnugor népek és nyelvek
1.óra
Tematika
•
•
•
•
•
•
•
•
Hol élnek, hányan vannak?
Finnugor nyelvek
Finnugor régészet (történelem)
Finnugor néprajz
Finnugor hitvilág
Finnugor népköltészet
Finnugor irodalmak
Mai kultúrák
Követelmények
• Szóbeli:
1. közös tétel: hol, hányan, külső és belső
elnevezés, anyanyelvi beszélők aránya,
vaktérkép, zászlók, stb.
2. a tematika témaköreit egy nyelvvel/néppel
kapcsolatban önállóan kell kidolgozni a
kötelező és ajánlott irodalmak alapján
A családfa
Családfa (ágrajz)
Az uráli nyelvek
A magyar nyelv
• a legnagyobb a nyelvcsaládon belül
• kb 14 millióan = uennyi anyanyelvi
beszélő
• számos országban beszélik (a
szomszédos országok, Ausztrália, USA,
stb.)
• 10 fő nyelvjárás
• a legkorábbi nyelvemlékek (pl. TA, HB)
• teljesen kifejlődött nyelv (vö.
Ethnologue)
A finn nyelv
• kb. 5 millió anyanyelvi beszélő
• Finnország hivatalos nyelve
• Finnországban, Svédországban, az USAban, stb. beszélt nyelv
• a nyelv belső neve: suomi/suomen kieli
• teljesen kifejlett nyelv (vö. Ethnologue)
Az észt nyelv/Eesti keel
• Államforma: Észt
Köztársaság
• Lakóhely: Észtország,
észtek élnek még nagyobb
számban Svédországban,
Oroszországban és
Észak-Amerikában is
• Főváros: Tallinn
• Lélekszám: 1 100 000
• Az anyanyelvi beszélők
száma: 1 100 000
•
•
•
•
Oroszország összlakossága: 145 167 000 fő (Perepis 2002)
finnugor nyelvet beszél: 2 700 000 fő (1.9%)
az orosz lakosság: 115 868 000 fő (79, 8%)
a többi 174 nemzetiség Oroszország lakosságának 19,2%-át adja
létszám (ezer)
százalék
Tatár
5558
20
Ukrán
2943,5
10,6
Baskír
1673,8
6
Csuvas
1637,2
5,9
Csecsen
1361
4,9
Örmény
1130,2
4,1
Mordvin
844,5
3
Belorusz
814,7
2,9
Avar
757,1
2,7
Kazah
655,1
2,4
Udmurt
636,9
2,3
Azerbajdzsán
621,5
2,2
Mari
604,8
2,2
Német
597,1
2,1
Nyelvismeret
nemzetiség
oroszul beszél
hanti
27 900
97,20%
13 568
67,80%
mansi
11 332
99,10%
2 746
24,10%
komi
288 434
98,30%
217 316
74,10%
komi-permják
123 121
98,30%
94 328
75,40%
udmurt
625 298
98,20%
429 411
67%
mari
587 425
97,10%
464 341
68,40%
mordvin
969 589
99,20%
568 141
58,10%
karél
93184
99,80%
52 880
56,90%
vepsze
8235
99,90%
5 753
70,10%
323
98,70%
300
92%
71
97,20%
? 774
izsór
vót
oroszul beszél
orosz
1 156 050 241
99,70%
anyanyelvét használja
Az Oroszországi Föderáció
Hét föderális körzet
Finnugor nyelvet beszélők összesen 2,7 millió
Összlakosság 145,166 millió
Az Uráli Föderációs Körzet
Lakossága 12 374 000
Hantik a körzetben:
Oroszországban:
Manysik a körzetben:
Oroszországban:
17 000
29 000
10 000
11 000
Lakossága 31 155 000
Mordvinok a köztársaságban: 284 000
Oroszországban:
997 000
Marik a köztársaságban: 312 000
Oroszországban:
679 000
Udmurtok a köztársaságban: 464 000
Oroszországban:
637 000
Komi-permjákok a köztársaságban: 80 000
Oroszországban:
125 000
Az Észak-Nyugati Föderációs Körzet
Lakossága 13 974 000
Izsórok a köztársaságban:
Oroszországban:
Vótok a köztársaságban:
Oroszországban:
300
450
73
73
Karélok a köztársaságban: 65 000
Oroszországban:
93 000
Vepszék a köztársaságban: 5 000
Oroszországban:
8 000
Komik a köztársaságban: 256 000
Oroszországban:
293 000
Ajánlott irodalom
• Csepregi Márta (szerk.), Finnugor kalauz, 2.
kiadás, Panoráma, 2001.
• Fodor István, A világ nyelvei és nyelvcsaládjai,
Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004.
• Nanovfszky György (szerk.), Nyelvrokonaink,
Teleki László Alapítvány, Budapest, 2001.
• Pusztay János, Nyelvével hal a nemzet, Teleki
László Alapítvány, Budapest, 2006.
• mnyfi.elte.hu/finnugor – tananyag –
finnugrisztikai alapismeretek