A magyar nyelv eredete és rokonsága

Download Report

Transcript A magyar nyelv eredete és rokonsága

A magyar nyelv
eredete és
rokonsága
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/IndoEuropeanTree.svg
germán
latin
szláv
indiai
Az indo-európai nyelvcsalád nyelvcsoportjai
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A1li_nyelvcsal%C3%A1d
szamojéd nyelvek
vogul
osztják
finn
észt
magyar
Az urali-finnugor nyelvek képviselői
Az uráli nyelvek nyelvcsaládja
Az uráli egység kora (Kr.e. 3000 előtt)
uráli népek – halász, vadász, gyűjtögető életmód
Az uráli őshaza – az Ob folyó felső folyása, az Urál hegység, a Káma és az Urálközötti területen
szamojéd
népek
finnugor
népek
szamojéd
népek
A finnugor egység kora (Kr.e. 2000-ig)
finnugor
népek
A finnugor egység kora (Kr.e. 2000-ig)
finn-permi ág
ugor ág
finnek
észtek
ugor egység kora (Kr.e. 500-ig)
ugor ág
ősmagyarok
ős obi-ugorok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manysi_Auton%C3%B3m_K%C3%B6rzet
chanti
manysi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manysi_Auton%C3%B3m_K%C3%B6rzet
A nyelvrokonság bizonyítása
az összehasonlító nyelvészet segítségével
rokon nyelvek = egy nyelvcsaládba
tartozó nyelvek, amelyek közös ősvagy alapnyelvből származnak.
A nyelvrokonság bizonyítékai
alapszókincs
•Az
•névmások:
te;alapszókincs
të; ton; tënj;közös jellege
•számok (hatig):http://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti_nyelv#Sz.C3.A1mok
•testrészek: szem; szém; sem;sjin; szjim; silmä
•természet jelenségei: tél; täl; tēl; tyl; tol; talve
•növénynevek: fa; pa; pu; puu (!!!!!)
•ásványok: kő; keu; kű; ki; kő; kjëv; kive•elemi cselekvések: men- (=megy); mën; mun; myn; mene-; mij•Az alapszókincshez tartozó szavaink egy-két szótagosak
•Kb. 700-800 finnugor eredetű szó van a magyarban.
A nyelvrokonság bizonyítékai
•az alapszókincs közös jellege
•a rokon szavak jelentéskörének hasonlósága
•a nyelvtani (alaktani, mondattani) sajátosságok
•a nyelvtani (alaktani, mondattani) sajátosságok
•Az uráli nyelvek mindegyike agglutináló (toldalékoló).
•E/1. személyű birtokost „-m” toldalékkal fejezik ki. (pl.:
fejem; cseremisz-attam (atyám); mordvin-kudom (házam)
•névszói állítmány megléte
•egyes szám használata számnevek, páros testrészek,
ruhadarabok után
A nyelvrokonság bizonyítékai
•az alapszókincs közös jellege
•a rokon szavak jelentéskörének hasonlósága
•a nyelvtani (alaktani, mondattani) sajátosságok
•hangszerkezeti, hangváltozási törvényszerűségek
•hangszerkezeti, hangváltozási törvényszerűségek
A nyelvek hangkészlete változik, ezért a változás után
a rokon nyelvek megfelelő szavaihoz képest szabályos
hangeltérést kell mutatnia az adott szavaknak:
k-h – mély mgh. előtt
---
kolme – három; kala - hal
k-h – elmaradása magas mgh. előtt
p-f – fa; pa; pu; puu
--- kéz – käsi; két; ki
A nyelvrokonság bizonyítékai
•az alapszókincs közös jellege
•a rokon szavak jelentéskörének hasonlósága
•a nyelvtani (alaktani, mondattani) sajátosságok
•hangszerkezeti, hangváltozási törvényszerűségek
•segédtudományok a nyelvrokonság-kutatásban
•segédtudományok a nyelvrokonság-kutatásban
•régészet
•történelemtudomány
•földrajz
•biológia
•néprajz
•zenetudomány
Az új kutatási eredmények új elméletek kialakulását és a régiek
módosítását, esetleg elvetését eredményezik. (Egy példa)
A nyelvrokonság ismert kutatói
A 18 . században Sajnovits János jezsuita szerzetes, aki a
magyar—lapp rokonságot fedezte fel .
Gyarmathi Sámuel orvos és természettudós, aki a magyar— finn,
észt rokonságot kutatta .
A 19. században Reguly Antal eljutott az obi-ugorokhoz,
szertartásaikat, népköltészetüket tanulmányozta, gyűjtötte .
A 20. században Budenz József tanítványai folytatják a
nyelvrokonság kutatását :Szinnyei József, Munkácsi Bernát, Halász
Ignác, Pápay József ,Zsirai Miklós
Néhány érdekesség – finnugor mondataink
vogul-magyar
Hurem né vitnel huligel husz hul pugi.
Három nő vízből hálóval húsz halat fog.
osztják-magyar
Pegte lau lasinen menl tou szilna.
Fekete ló lassan megy a tó szélén.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Finnugor_nyelvrokons%C3%A1g#Vogul-magyar
Irodalomjegyzék
Az uráli öshaza kutatásának története
http://ludens.elte.hu/~briseis/finnugor/ostort/oshazakut.html
Az uráli népek története
http://ludens.elte.hu/~briseis/finnugor/
Az urali nyelvcsalád (ebben van a táblázat)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A1li_nyelvcsal%C3%A1d
A szamojéd nyelvek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szamoj%C3%A9d_nyelvek
A finnugor nyelvrokonság
http://hu.wikipedia.org/wiki/Finnugor_nyelvrokons%C3%A1g#Vogulmagyar
Zürjének (komik)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Komi_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
Votjákok (udmurtok)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Udmurtok
A cseremiszek (marik) története
http://ludens.elte.hu/~briseis/finnugor/egyestort/mari.html
Hanti-Manysi Autonom Körzet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manysi_Auton%C3%B3m_K%C3%B6rzet
Hanti képek – érdekes feliratokkal
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Khanty
Hanti nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti_nyelv
Hanti számnevek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti_nyelv#Sz.C3.A1mok
Szalkai Zoltán Hanti világ - Vándorok
http://kereso.nava.hu/nava/query/playout2.php?public=1&doc=276992&format
=REAL
Manysi nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Manysi_nyelv
Manysi számnevek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Manysi_nyelv#A_sz.C3.A1mnevek
Úton a haza felé
http://videotar.mtv.hu/Videok/2009/04/26/19/Magyarorszag_tortenete_1_resz_
Uton_a_haza_fele_.aspx