LanHitz - Debagoiena

Download Report

Transcript LanHitz - Debagoiena

Herri-erakundeek bat eginik
Eusko Jaurlaritza
Kultura Saila
Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Foru Aldundiak
Arabako Foru Aldundia
Bizkaiko Foru Aldundia
Gipuzkoako Foru Aldundia
Udalak: EUDEL
LanHitz: ARDATZAK (1)
…Lankidetza-hitzarmenak
esparruko eragileekin
…Erreferentzia Marko EstandarraEME: lantokietan euskara
txertatzeko markoa eta metodologia
…Enpresaz enpresako
sentsibilizazio eta sustapen plana
LanHitz: ARDATZAK (2)
…Lantokietan euskararen erabilera
areagotzeko laguntza teknikoak eta
ekonomikoak
Euskararen kalitate ziurtagiria:
euskararen erabileraren ebaluazio eta
aitortza sistema
Komunikazio plan iraunkorra
Esparruko eragileekin
harremanetan
Confebask, Adegi, Cebek eta Sea
ELA, CCOO, LAB eta UGT
Bilbao Bizkaia Kutxa, Gipuzkoa Donostia
Kutxa eta Caja Vital Kutxa
Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa
IMH – Makina Erremintaren Institutua
Erreferentzia Marko Estandarra
(EME)
Lantokietan euskara txertatzeko:
…Markoa
…Metodologia
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA.
KANPO
HARREMANAK
III. ARDATZA.
BARNE
HARREMANAK
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
DEFINIZIOA
EMEa laguntza-koadro bat da, erakunde edo enpresa baten ohiko jarduneremuak irudikatzen dituena, hizkuntza non eta zertan erabiltzen den
erakutsiz.
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA.
KANPO
HARREMANAK
III. ARDATZA.
BARNE
HARREMANAK
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
XEDEAK
Euskara Planaren bitartez landu daitezkeen eremuak eta helburuak
begiz jotzen laguntzea erakundeari.
Begiz jotako eremu horietatik abiatuta, erakundeak bere neurriko
Euskara Plana lantzeko bidean jartzea, euskararen erabilera eta
presentzia areagotzeko.
Hori guztia egungo kudeaketa-sistemak aplikatuz, eta etengabeko
hobekuntzaren ildotik egitea
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA.
KANPO
HARREMANAK
III. ARDATZA.
BARNE
HARREMANAK
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
EGITURAKETA
*EMEa orokorrenetik zehatzenerako irizpideei jarraiki antolatu da, eta ahozko nahiz idatzizko alderdiak biltzen ditu.
ARDATZA
Erakunde edo enpresa jakin bat egituratzen duten multzo tematikoetako bakoitza.
1.
Irudia eta Komunikazioa
2.
Kanpo Harremanak
3.
Barne Harremanak
1. MAILA
Erakundearen ohiko jardunak irudikatzen dituzten esparruetako bakoitza: 15 guztira.
2+6+7
2. MAILA
Gai jakin eta espezifiko bati dagokion azpi-eremuetako bakoitza. Guztira 52.
12+18+22
3. MAILA (item-ak)
40+45+58
Euskara Planaren bitartez enpresak hobetu ditzakeen item zehatz eta jakinetako bakoitza.
Euskarri bat edota jarduera bat izan liteke. Erakundeak berak finkatuko du zer item landu nahi duen.
EMEk zerrendatu item hauek adibide dira (guztira 143).
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
II. ARDATZA.
KANPO
HARREMANAK
EGITURAKETA
III. ARDATZA.
BARNE
HARREMANAK
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
I. ARDATZA. ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
1. HIZKUNTZA-PAISAIA ETA IRUDI KORPORATIBOA
2. HARRERA
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
1.1. Kanpo errotulazio finkoa
1.2. Kanpo errotulazio aldakorra
1.3. Harrera-lekuko eta barne-bulego/sailetako errotulazio finkoa
1.4. Harrera-lekuko eta barne bulego/sailetako errotulazio aldakorra
1.5. Errotulazio finkoa osagai higikorretan
1.6. Papeleria eta zigiluak
1.7. Webgunea
1.8. Marketing eta Publizitatea
1.9. Irudi korporatiboaren osagaiak
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
II. ARDATZA.
KANPO
HARREMANAK
EGITURAKETA
III. ARDATZA.
BARNE
HARREMANAK
I. ARDATZA. ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
1. HIZKUNTZA-PAISAIA ETA IRUDI KORPORATIBOA
2. HARRERA
2.1. Harrera-hizkuntza
2.2. Bisitariak
2.3. Segurtasuna
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
III. ARDATZA.
BARNE
HARREMANAK
II. ARDATZA. KANPO HARREMANAK
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
3. BEZEROAK
4. PRODUKTUA / ZERBITZUA
3.1. Idatzizko harremana
3.2. Ahozko harremana
5. HORNITZAILEAK
6. FINANTZA-ENTITATEAK
7. ADMINISTRAZIOA
8. BESTELAKO KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
III. ARDATZA.
BARNE
HARREMANAK
II. ARDATZA. KANPO HARREMANAK
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
3. BEZEROAK
4. PRODUKTUA / ZERBITZUA
5. HORNITZAILEAK
6. FINANTZA-ENTITATEAK
7. ADMINISTRAZIOA
8. BESTELAKO KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
4.1. Produktua
4.2 Zerbitzua
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
III. ARDATZA.
BARNE
HARREMANAK
II. ARDATZA. KANPO HARREMANAK
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
3. BEZEROAK
4. PRODUKTUA / ZERBITZUA
5. HORNITZAILEAK
6. FINANTZA-ENTITATEAK
7. ADMINISTRAZIOA
8. BESTELAKO KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
5.1. Formularioak eta testu laburrak (edozein euskarritan)
5.2. Testu luzeak, txostenak (edozein euskarritan)
5.3. Ahozko harremana
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
III. ARDATZA.
BARNE
HARREMANAK
II. ARDATZA. KANPO HARREMANAK
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
3. BEZEROAK
4. PRODUKTUA / ZERBITZUA
5. HORNITZAILEAK
6. FINANTZA-ENTITATEAK
7. ADMINISTRAZIOA
8. BESTELAKO KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
6.1. Formularioak eta testu laburrak (edozein euskarritan)
6.2. Testu luzeak, txostenak (edozein euskarritan)
6.3. Ahozko harremana
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
III. ARDATZA.
BARNE
HARREMANAK
II. ARDATZA. KANPO HARREMANAK
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
3. BEZEROAK
4. PRODUKTUA / ZERBITZUA
5. HORNITZAILEAK
6. FINANTZA-ENTITATEAK
7. ADMINISTRAZIOA
8. BESTELAKO KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
7.1. Udalak, mankomunitateak
7.2. Foru Aldundiak
7.3. Eusko Jaurlaritza eta haren menpeko erakundeak (Osalan,
Langai, Euskalit, IHOBE, Hobetuz…)
7.4. Estatuko administrazioa (INEM, Gizarte Segurantza)
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
III. ARDATZA.
BARNE
HARREMANAK
II. ARDATZA. KANPO HARREMANAK
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
3. BEZEROAK
4. PRODUKTUA / ZERBITZUA
5. HORNITZAILEAK
6. FINANTZA-ENTITATEAK
7. ADMINISTRAZIOA
8. BESTELAKO KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
8.1. Erakundeak
8.2. Enpresa kolaboratzaileak / partner-ak
8.3. Taldearen enpresa/erakundeak
8.4. Beste batzuk
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA.
KANPO
HARREMANAK
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
III. ARDATZA. BARNE HARREMANAK
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
9. LANARI LOTUTAKO HIZKUNTZA-PAISAIA
10. PERTSONEN KUDEAKETA / GG.BB.
11. LANEKO PRESTAKUNTZA
12. BALIABIDE INFORMATIKOAK
13. KOMUNIKAZIO HORIZONTALA ETA BERTIKALA
14. KUDEAKETA-SISTEMAK
15. ESTRATEGIA / KUDEAKETA OROKORRA
9.1. Lanari lotutako barne errotulazio finkoa
9.2. Lanari lotutako barne errotulazio aldakorra
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
II. ARDATZA.
KANPO
HARREMANAK
III. ARDATZA. BARNE HARREMANAK
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
9. LANARI LOTUTAKO HIZKUNTZA-PAISAIA
10. PERTSONEN KUDEAKETA / GG.BB.
11. LANEKO PRESTAKUNTZA
12. BALIABIDE INFORMATIKOAK
13. KOMUNIKAZIO HORIZONTALA ETA BERTIKALA
14. KUDEAKETA-SISTEMAK
15. ESTRATEGIA / KUDEAKETA OROKORRA
10.1. Pertsonen administrazioa
10.2. Informazioa / Komunikazioa
10.3. Pertsonen kudeaketa
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA.
KANPO
HARREMANAK
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
III. ARDATZA. BARNE HARREMANAK
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
9. LANARI LOTUTAKO HIZKUNTZA-PAISAIA
10. PERTSONEN KUDEAKETA / GG.BB.
11. LANEKO PRESTAKUNTZA
12. BALIABIDE INFORMATIKOAK
13. KOMUNIKAZIO HORIZONTALA ETA BERTIKALA
14. KUDEAKETA-SISTEMAK
15. ESTRATEGIA / KUDEAKETA OROKORRA
11.1. Prestakuntza orokorra (barne edo kanpo baliabideen bidez)
11.2. Berariazko prestakuntza (barne edo kanpo baliabideen bidez)
11.3. Ikastaroen kudeaketa
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA.
KANPO
HARREMANAK
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
III. ARDATZA. BARNE HARREMANAK
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
9. LANARI LOTUTAKO HIZKUNTZA-PAISAIA
10. PERTSONEN KUDEAKETA / GG.BB.
11. LANEKO PRESTAKUNTZA
12. BALIABIDE INFORMATIKOAK
13. KOMUNIKAZIO HORIZONTALA ETA BERTIKALA
14. KUDEAKETA-SISTEMAK
15. ESTRATEGIA / KUDEAKETA OROKORRA
12.1. Software estandarra
12.2. Enpresak berak egokitutako softwarea
12.3. Produkziozko makinen softwarea/ interfazea; kutxa
erregistratzaileen softwarea
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
II. ARDATZA.
KANPO
HARREMANAK
III. ARDATZA. BARNE HARREMANAK
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
9. LANARI LOTUTAKO HIZKUNTZA-PAISAIA
10. PERTSONEN KUDEAKETA / GG.BB.
11. LANEKO PRESTAKUNTZA
12. BALIABIDE INFORMATIKOAK
13. KOMUNIKAZIO HORIZONTALA ETA BERTIKALA
14. KUDEAKETA-SISTEMAK
15. ESTRATEGIA / KUDEAKETA OROKORRA
13.1. Ohiko hizkera-maila
13.2. Berariazko hizkera-maila
13.3. Lan-bilerak: lan-talde eta lan-batzordeak
13.4. Bilera orokorrak (batzar orokorrak, etab.)
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
II. ARDATZA.
KANPO
HARREMANAK
III. ARDATZA. BARNE HARREMANAK
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
9. LANARI LOTUTAKO HIZKUNTZA-PAISAIA
10. PERTSONEN KUDEAKETA / GG.BB.
11. LANEKO PRESTAKUNTZA
12. BALIABIDE INFORMATIKOAK
13. KOMUNIKAZIO HORIZONTALA ETA BERTIKALA
14. KUDEAKETA-SISTEMAK
15. ESTRATEGIA / KUDEAKETA OROKORRA
14.1. Prozesuak / Prozedimenduak
14.2 Kalitatea
14.3 Lan arriskuen prebentzioa
14.4. Ingurumena
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
EUSKARA
PLANAREN
ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
II. ARDATZA.
KANPO
HARREMANAK
III. ARDATZA. BARNE HARREMANAK
I. ARDATZA: ERAKUNDEAREN IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA: KANPO HARREMANAK
III. ARDATZA: BARNE HARREMANAK
9. LANARI LOTUTAKO HIZKUNTZA-PAISAIA
10. PERTSONEN KUDEAKETA / GG.BB.
11. LANEKO PRESTAKUNTZA
12. BALIABIDE INFORMATIKOAK
13. KOMUNIKAZIO HORIZONTALA ETA BERTIKALA
14. KUDEAKETA-SISTEMAK
15. ESTRATEGIA / KUDEAKETA OROKORRA
15.1. Antolaketa eta estrategia
15.2. Araudi-esparrua
15.3. Kudeaketa ekonomiko-finantzarioa
Erreferentzia Marko Estandarra (EME)
DEFINIZIOA
XEDEAK
EGITURAKETA
I. ARDATZA.
ERAKUNDEAREN
IRUDIA ETA
KOMUNIKAZIOA
II. ARDATZA.
KANPO
HARREMANAK
III. ARDATZA.
BARNE
HARREMANAK
EUSKARA PLANAREN ZIKLOA.
PDCA ZIKLOA
Erreferentzia Marko
Estandarra (EME)
 Osorik ikusteko
Sentsibilizazioa eta
sustapena
enpresaz enpresa
2007ko aurreikuspenak
Planaren I. fasearen luze-zabalera - Irizpideak:
 Elebidun kopurua %45etik gorako
guneak
 15 langile baino gehiago dituzten
enpresak

 LanHitz web gunearen edo 012
telefono zenbakiaren bidez eskaera egin
dutenak
Sustapen planaren zabalkundea - EAE
GUZTIRA:
1.929
entitate
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
29
691
1.209
Sustapen planaren zabalkundea- DEBAGOIENA
GUZTIRA:
148
entitate
Arrasate
Bergara
Eskoriatza
Aretxabaleta
Oñati
Elgeta
46
44
9
13
24
12
Sentsibilizazio eta sustapen
planaren prozedura
1.- Gutuna /materiala
bidaltzea
2.- Telefonoz deia
3.- Lehenengo bisita
4.- Oinarrizko
diagnostikoa egitea
5.- Bigarren bisita
6.- Etengabeko
jarraipena
Sentsibilizazio eta komunikazio
planaren emaitzak- EAE
 2007KO IRAILAREN 30eko DATUAK
 1.646
(aurreikusitako enpresa
kopuruaren %85,33)
ERANTZUN
DUEN ENPRESA
KOPURUA:
1.227
(deitutakoen %74,54)
Erantzun duten enpresak - EAE
 2007KO IRAILAREN 30eko DATUAK
ORAINTXE EZ

ERANTZUNAREN
ZAIN
448
(erantzun
dutenen
%36,51)

PARTE
HARTZEKO
INTERESA
AGERTU

412
(erantzun
dutenen
%33,58)
367
(erantzun
dutenen
%29,91)
Erantzun duten enpresak- DEBAGOIENA
 2007KO IRAILAREN 30eko DATUAK
1. faserako
aurreikusita:
148
entitate
 103 dei
Erantzun duten enpresak- DEBAGOIENA
 2007KO IRAILAREN AMAIERAKO DATUAK
ORAINTXE EZ (1)

(1) Entitate hauetako
batzuek euskaraplana ezarrita
daukate.
ERANTZUNAREN
ZAIN
34
(erantzun
dutenen
%33)

PARTE
HARTZEKO
INTERESA
AGERTU

55*
(erantzun
dutenen
%53,40)
14
(erantzun
dutenen
%13,60)
*Horiez gain, 1. faserako
aurreikusita ez zeuden beste 4
enpresek ere parte hartzeko
interesa agertu dute (euren
kabuz sartu dira programan,
012 telefonoaren edo LanHitz
web orriaren bidez).
Interesa duten enpresak - EAE
 LURRALDEKA
156
241
(%37,86)
(%58,5)
15
(%3,64)
GUZTIRA 412 enpresa
Interesa duten enpresak
 DEBAGOIENA
Arrasate
Bergara
Eskoriatza
Aretxabaleta
Oñati
Elgeta
26
10
3
4
9
3
GUZTIRA 55 enpresa
Interesa duten enpresak - EAE
 JARDUERA SEKTOREKA
industria
270
142
(%34,47)
(%65,53)
zerbitzuak
Laguntza teknikoak eta
ekonomikoak
 Informazio eta aholkularitza
zerbitzua
Web gunea
Agiri-ereduen bankua sarean
Euskalduntzeko eta
alfabetatzeko moduluak,
eta trebakuntza saioak
Jarraipenerako aplikazio
informatikoa
CRMa: bezeroekiko
harremanak kudeatzeko
sistema euskarara lokalizatu
Prestakuntza saioak:
Linguanet, 30+10 Mintegia
Laguntza ekonomikoa
enpresei
Laguntza ekonomikoak (2007)
JAURLARITZAKO DIRU-LAGUNTZA DEIALDIA
2.300.000 euro (2006an baino %26 gehiago;
legealdi hasieran -2005ean- baino %105,6
gehiago)
144 eskabide
Diru-laguntza 141 enpresen artean banatu da,
guztira 2.295.386,64 €
33 enpresa berri (%23)
Laguntza ekonomikoak (2007)
JAURLARITZAKO DIRU-LAGUNTZA DEIALDIA
Debagoiena
1.093.577 euro ( 2007an guztira banatutako
diru-kopuruaren %47,64)
44 entitate (horietatik, 8 berriak dira)
Laguntza ekonomikoak (2007)
JAURLARITZAKO DIRU-LAGUNTZA DEIALDIA:
DEBAGOIENA
UDALERRIA
Entitate kopurua
Entitate kopurua
€
(lehenago ere
aurkeztutakoak)
(2007an lehenengo
aldiz
aurkeztutakoak)
€
€ GUZTIRA
Arrasate
Bergara
14
5
433.671,56
130.467,06
3
1
22.798,71
4.000
456.470,27
134.467,06
Oñati
8
187.788,77
2
18.826,31
206.615,08
Aretxabaleta
3
85.560,1
85.560,1
Antzuola
4
136.058,42
136.058,42
Eskoriatza
1
41.020
Elgeta
1
17.984
DEBAGOIENA
GUZTIRA
38
1.032.549,91
2
15.402,82
56.422,82
17.984
8
61.027,84
1.093.577,75
Laguntza ekonomikoak (2008)
JAURLARITZAKO DIRU-LAGUNTZA DEIALDIA
 2008ko aurrekontua: 2.690.000,00 €
 2007an baino %16,96 gehiago
Laguntza ekonomikoak (2007)
FORU ALDUNDIETAKO DIRU-LAGUNTZA DEIALDIAK
Bizkaiko Foru
Aldundia
Gipuzkoako Foru
Aldundia
500.000 euro
19 entitate
250.000 euro
14 entitate
Euskararen kalitate ziurtagiria
Hitzarmena EUSKALITekin:
enpresetako hizkuntzanormalizaziorako prozesuen
ebaluazio-eskemak zehaztu
Ziurtagiriaren ebaluazio-eskema balioesten 9
enpresatan (esperientzia pilotuak)
Urte amaierarako sortuko dugu
Aurrera begira (I)
Administrazioekiko
koordinazioa
Sustapen eta
sentsibilizazio plana
Hiru irizpide:
2007an interesa agertu duten
enpresak
Gune soziolinguistiko
gehiagotara hedatzea
Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen
Dekretuan aintzat hartutako arlo
estrategikoak lehentasunezkotzat
hartzea
Aurrera begira (II)
Diru-laguntza
deialdia
Jarraipena
Lanerako tresnak
Elkarlana:
enpresaburu
elkarteekin eta
sindikatuekin
Euskararen kalitate
ziurtagiria