XXX. Topaketak. Cándido Hernándezen azalpena

Download Report

Transcript XXX. Topaketak. Cándido Hernándezen azalpena

Aniztasunaren trataera

  Sarean. XXX Topaketak Donostia. 2011ko apirilaren 7a

Aniztasunaren trataera: oharpen orokorrak

   Esku hartzeko estrategia, ikasle guztiei erantzun egokia ematea helburu duena Denentzat kalitateko eskola bat proposatzen duen eskola inklusiboaren markoan (Ainscow) Horretarako egin beharreko aldaketak (A. Marchesi): Curriculumaren transformazioa Irakasleak prestatzea Lidergo eraginkorra Talde-lana Aldaketarekiko konpromisoa

Aniztasunaren trataera: oharpen espezifikoak

    Eredu defizitarioei lotutako jardunbideak gainditzea. Eredu klinikoa versus eredu pedagogikoa Zenbait jardunbide justifikatzen ez saiatzea: "ez gaituzte prestatu", "ez dugu baliabiderik" Baldintza beretan, zenbait irakasle-taldek jardunbide onak garatzen dituzte Aniztasunaren trataera asko aipatzen da diskurtsoetan, baina ez da hainbeste lantzen ikasgeletan

Egungo testuingurua

     Eskola inklusiboaren aldeko apustua, Hezkuntza Sailaren lehentasunezko jarduera-esparru den aldetik Oinarrizko gaitasunak curriculumaren bidez garatzea Diagnostiko-ebaluazioa – Hobekuntza-planak Bizikidetza-planak – Ezberdintasuna errespetatzea eta balioestea Nazioarteko ebaluazioen emaitzak (PISA, TIMSS) eta diagnostiko-ebaluazioa  Ongi bat berdintasunean, bikaintasunean hobetzekoa

Garaiz baino lehen eskola uzteari buruzko zenbait datu

     2010erako Europako helburua: %10 (2002) Eskola uztearen tasa: 18tik 24 urtera bitarteko pertsonen %, gehienez DBHko gradua amaitu dutenak Europako azken txostena (2008). %14,9, ezinbestekoa da 2020ra arte %10ek jarraitzea Estatuko batez bestekoa: %31,9 EAEko batez bestekoa: %14,7   Neskak: %11,2 Mutilak: %18,4

Zenbait oharpen

 Ikastetxea, aniztasunari erantzuteko oinarrizko unitate den aldetik   IHP: Aniztasunaren trataera nola landu ICP: Metodologia- eta antolaketa-lerroak Laguntzen eta baliabideen antolaketa IUP: Prestakuntza-plana  Inklusiboa izateko, ikastetxe batek bere ohiko egitura mugiarazi behar du, aniztasunari erantzun ahal izateko. Noren erantzukizuna den:    Zuzendaritza-taldea / PKB Aholkularia / Orientatzailea Tutoreak  Helburua: ikasgelen funtzionamendua hobetzea, ikasleen errendimendua areagotzeko

Baliabide bereziaren kontzeptua

  Ikastetxearen baliabide bereziak, ikasleen edo inguruaren egoera jakinei erantzuteko direnak. Ikastetxeak eskura dituen baliabideekin abian jarritako neurriak nahikoak ez direnean eskatu behar dira.

Baliabide bereziak baldintza hauek bete behar ditu beti:    Zuzendaritza-taldeak testuinguruan kokatu behar du Koordinazio-egiturek antolatu behar dute Tutoreekin koordinatuta egon behar du

Aniztasunaren trataerarako neurri arruntak

 Curriculumeko egoera normalizatuei erantzuten diete  Errefortzua   Taldekatze malguak Hautazkotasuna

Aniztasunaren trataerarako neurri bereziak

 Curriculuma nabarmen egokitzea dakarte  Beste urte bat jarraitzea   Urte bat gutxitzea Curriculum-egokitzapenak  Banakakoak  Ikasgela osoarenak

Hezkuntza-administrazioa abian jartzen ari den neurriak     I. Proiektuak II. Programak III. Beste neurri batzuk IV. Eskaera emergenteei erantzutea

I. Proiektuak

   Proiektu globalen aldeko apustua Ikastetxe-sareak    Amara Berri Ikas-komunitateak Kalitatea hezkuntzan Prestakuntza-/Berrikuntza proiektuak

II. Aniztasunaren trataerari lotutako programak

    Kulturartekotasuna sustatzea  HEIak  Kultura arteko dinamizatzailea EOLP plana HEEP. Hezkuntza Errefortzu Espezifikorako Proiektua Curriculum-aniztasuna

III. Beste neurri batzuk

   HLKP – Nahitaezko modulua Erdi-mailako prestakuntza-zikloetan plaza-kopurua handitzea Eskola garaiz baino lehen gehien uzten duten kolektiboei buruzko plan bereziak    Eskolatze-programa osagarria Gizarte-egoera ahuleko ikastetxeetan jarduteko deialdia Ikasle ijitoen eskolatze-maila hobetzea

IV. Eskaera emergenteei erantzutea

     Zeinu-mintzairako interpreteak etorkinentzako itzulpen-zerbitzua Elkarteekin lankidetzan jardutea  etorkinak  Ijitoak Helduak ikasgelan eta beste profil profesional batzuk ikastetxean sartzea Tokiko erakundeekin eta beste erakunde batzuekin lankidetzan jardutea

Prestakuntza

    Garatu ikastaroak Berritzeguneen eskaintza: ikastaroak, mintegiak Prestakuntza-proiektuak ikastetxean  Ikastetxearen baliabideak    Beste ikastetxe batzuk Berritzeguneko aholkularia Ikastaroak ikastetxean / zenbait ikastetxetan Familientzako prestakuntza

Prestakuntza

   Aholkularien profil profesionalak finkatzeko eta hobetzeko premia, beren jarduna garatu ahal izateko Tutoreak zuzenean prestatzeko premia  Ur-jauzi erako prestakuntza Ikastetxeen, berritzegunearen eta ikuskaritzaren artean lankidetzan jarduteko premia

Lankidetza-proposamenak

   Euskal eskola inklusiborako plan estrategikoa Kulturartekotasuna sustatzeko plana Ikasle ijitoen eskolatze-maila hobetzeko plana

Eskerrik asko