Aurkezpena ikusi.

Download Report

Transcript Aurkezpena ikusi.

LOMCE
Lege-egitasmoaren
azterketa
2012ko urria
Lehen Hezkuntza




Lehen Hezkuntzak sei ikasturte( orain 3 ziklo ditu).
Natur Zientziak eta Gizarte Zientziak ikasgaiak
bereizten dira (Orain: Natura, gizarte eta kulturaingurunearen ezagutza).
Hiritartasuna desagertzen da 6. mailan eta baita
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna
lantzeko helburuak ere.
Atzerriko hizkuntza irakastean, beste hizkuntzak
bakarrik “apoio” bezala erabili ahalko dira.
Lehen Hezkuntza (II)





3. mailan, ikastetxeok hizkuntz-gaitasuna eta
gaitasun matematikoa neurtzeko EBALUAZIO bat
ikasle guztiei.
Irakasle taldeak erabakiko du zein neurri bereziak
ezarri ebaluazio hau gainditzen ez duten
ikasleei(errepikapena barne).
6. mailaren amaieran, eragin akademikorik
gabeko
Lehen
Hezkuntzaren
amaierako
ebaluazioa egingo zaie ikasle guztiei.
Proba hau ikastetxe bakoitzean egingo da eta
kanpoko irakasleak zuzenduko dute.
Ebaluazio
honen irizpideak eta ezaugarriak
estatuak finkatuko ditu.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza




Bi ziklotan banatzen da:
 1. zikloa: 3 ikasturte( 1., 2. eta 3. maila)
 2. zikloa: ikasturte bakarra(4. maila).
1. mailan: Musika desagertzen da eta ez dago
aukerakorik.
2. mailan: Musika eta Hezkuntza zibikoa eta
konstituzionala eta aukerako bat.
(Hiritartasunerako hezkuntza desagertzen da).
Zehar konpetentzietan: orain baloreak direnak,
Hezkuntza zibikoa eta konstituzionala ikasgai
bihurtuko dira. Ekintzailetasuna ere zehar
konpetentzia gisa.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza(II)


3. maila:Bio-Geo, Fis-Kim, Soinketa, Gizarte
Zientziak-Geo- His, Gaztelera eta Lit., Euskara eta
Lit., Atzerriko Hizk, Mate I edo Mate II., Musika,
Modalitateko irakasgaia (Tekno-Diseinua, IKTen
aplikazioa) , aukerakoa( Plastika, …).
4. maila: bi ibilbide aukeratzeko: a) ikasketa
akademikoak b) ikasketa aplikatuak.
Ikasketa akademikoak
Ikasketa aplikatuak
Soinketa, gaztelera-lit, euskara-lit., Mate I edo II, Atzer. hiz
Fis-Kim edo Geo-His
Lan jard. aplikat. zientziak
Bio-Geo edo Latina
IKT
Aukerakoa: Atzerriko hiz II,
Plastika,…
Aukerakoa: Plastika, Lan
jard. eta ekintzailet. hastap.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (III)




DBHrako
oinarrizko
konpetentziak
lortu
daitezke ibilbide batetik edo bestetik.
Dibertsifikazio curricularraren ordez: ikaskuntza
eta errendimendua hobetzeko programak.
Estatuak erabakiko ditu programa hauen
oinarrizko baldintzak 2. mailatik aurrera.
Ikasle batek programa hauek egin ahal izateko:



gutxienez ikasturte bat errepikatua.
Ikasten ari den maila ez gainditzea.
Hezkuntza Sailak eskumenak izango ditu
indartze-neurriak ezartzeko.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (IV)





Maila
bakoitzaren
amaieran
“txosten
orientatzaile” bat emango zaie gurasoei.
1.
zikloaren
amaieran
administrazioak
ebaluazio bat egingo die ikasleei.
Etaparen amaierako ebaluazioa: bi ibilbideak
bereizturik eta gutxienez 5 bat beharko da
Titulua lortzeko.
Proba hau ikastetxe bakoitzean egingo da eta
kanpoko irakasleak zuzenduko dute.
Ebaluazio honen irizpideak eta ezaugarriak
Estatuak finkatuko ditu.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza(V)

DBHko bataz besteko emaitza:




%70 maila guztietako bataz bestekoa.
%30 etaparen amaierako ebaluazioa.
I. akademikoetako tituluabatxilergora.
I.aplikatuetako tituluaLanbide Heziketako erdi
mailako zikloetara.
Batxilergoa







Gehienez 4 urte egon ahalko da etapa osoan (2
urte).
Maila bakoitza behin bakarrik errepikatu ahalko
da. Bi aldiz errepikatzea salbuespen bezala.
Modalitateak:
ARTEAK
ZIENTZIAK: a) Zientziak eta ingenieritza b)
Osasun zientziak.
GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK: a)Giza
zientziak b)Gizarte zientziak.
Irakasgai motak: derrigorrezkoak, espezifikoak,
aukerakoak.
Batxilergoa(II)







Derrigorrezkoak 1. mailan: Gazte-Lit, Eusk-Lit,
Heziketa Fisikoa, Filosofia, Atzerriko Hizkuntza.
Derrigorrezkoak 2. mailan: : Gazte-Lit, Eusk-Lit,
Filosofiaren Hª , Espainiako Hª, Atzer. Hizk.
Etaparen amaierako ebaluazioa: proba hau ikastetxe
bakoitzean egingo da eta kanpoko irakasleak
zuzenduko dute. 5 bat atera behar da gainditzeko.
Ebaluazio honen irizpideak eta ezaugarriak Estatuak
finkatuko ditu.
Batxilergoko irakasgai guztiak eta amaierako proba
gaindituta Batxilergo titulua lortuko da.
Lehengo Batxilergoaren titulua konbalidatuko da.
Batxilergoaren batez bestekoa: % 60 Batxilergoa +
% 40 ebaluazio proba.
Unibertsitateko sarbidea

Unibertsitateak sarbide probak egiteko aukera
dute, eta hauetako irizpide bat edo gehiago
erabili ditzakete aukeraketa egiteko:
Batxilergoaren azken kalifikazioa.
 Batxilergoan ikasitako modalitatea eta ibilbidea.
 Zenbait irakasgaietan lortutako kalifikazioak.
 Prestakuntza osagarria akademikoa edo
profesionala.
 Ezagutzen edota gaitasun pertsonalen
ebaluazioa.
 Unibertsitateko beste titulazioak.
Unibertsitateko sarbide nota: %60 Batxilergoko
batez bestekoa+ %40 sarbide proba

o
Lanbide Heziketa





Irakasgaiak: instrumentalak eta modulu profesionalak.
Mailak: Oinarrizkoa, Erdi-mailakoa, Goi-mailakoa.
Oinarrizko LHk Lanbide Hastapena ordezkatuko du
(ezingo da lortu DBHko titulua)
Oinarrizko LHn sartzeko behar dira15 urte eta :
 DBHko 1-zikloa egina eta ez gainditua.
 DBHko 1. eta 2. maila egina eta urte bat errepik.
Erdi-mailako LHn sartzeko:
 DBHko graduatu titulua(i.aplikatuak)+ ebaluazio
proba gaindituta.
 DBHko graduatu titulua(i.akademikoak) + ebaluazio
proba (i. Aplikatuak).



OLH tilulua eta onarpen proba.
17 urte+Ikastaro espezifiko gainditzea
17 urte+ Sarbide proba bat gainditzea.
Lanbide Heziketa(II)

Goi-mailako LHn sartzeko:





Batxiler-titulua, batxiler-ziurtagiria, erdi-mailako
teknikari-titulua.
Onarpen proba.
Ikastaro espezifiko bat gainditzea.
19 urte+Sarbide proba gainditzea.
Goi-mailako LHko tituluak aukera emango du
zuzenean unbertsitatean sartzeko(prozedura
arautuko da).
Eskola Kontseilua



Kontsultarako-organua izango da (orain
erabakitzeko ahalmena du)
Erabaki hauek hartzeko ahalmena galduko du:
Ikastetxeko Plana, Ikasturteko Plana, Memoria,
Ikasleen onarpena, instalazioen mantenua.
Zuzendaritzaren esku geratuko dira erabakiahalmen horiek.
Informazio praktikoa





Legea publikatu eta hurrengo ikasturtean hasiko da
aplikatzen( 2014-2015 ikasturtean).
DBH eta Batxilergoaren amaieran egingo diren
lehenengo ebaluaketak bakarrik diagnosirako
balioko dute (eragin akademikorik ez)
Legeak zehazten dituen ebaluaketaz gain,
Administrazioek diagnosi ebaluazioak egingo dituzte.
Etapa amaierako eta diagnosi ebaluazioen emaitzak,
eskola elkarteari adieraziko zaizkio, Estatuko
ikastetxe guztientzako adierazlea komunak
erabiliz (ranking-ak).
Ebaluazioak hauek INEE erakundeak kudeatuko
ditu.
Informazio praktikoa (II)





Estatuak eduki komunen %10 gehiago finkatuko du.
Estatuak,
irakaskuntza
eleanitzaren
oinarriak
finkatuko ditu.
Administrazioek, behar funtzional edo zerbitzu
beharrengatik, funtzionariak beste ikastetxe batera
trasladatu ahal izango ditu eta bere “gorputzekoa” ez
den beste lanpostuan atxikitu.
Ministeritzak ebaluaketetan ikastetxeek lortutako
emaitzak publikatuko ditu.
Derrigorrezko Hezkuntzan: 175 egun lektiboak+azken
ebaluaketak edo azterketak.