Info + - Kurutziaga Ikastola

Download Report

Transcript Info + - Kurutziaga Ikastola

2014/2015
FORMAKUNTZAREN EDUKIA
1. Saioa: EKIren azalpen orokorra
2. Saioa: Drive aplikazioaren erabilera
3. Saioa: Hizkuntzak (Euskara, Gaztelania eta Ingelesa)
4. Saioa: Natur zientziak eta Gizarte zientziak
5. Saioa: Matematika
6. Saioa: Formakuntzari buruzko hausnarketa
1.SAIOA
 Euskal
Curriculumari
erantzuteko
sortutako
ikasmateriala, konpetentzietan oinarritua eta IKTak
integratuta dituena.
 Unibertsitatean ezarri den “Bolonia” planeko ildoak
jarraitzen ditu. Biak konpetentzietan oinarritzen dira
eta bata bestearen jarraipena dira.
 Ikaslea, unitate bakoitzaren amaieran konpetentea
izatea da helburua:
 proposatutako egoera bati irtenbidea ematea,
ikasitako edukiak erabiliz.
MATERIALA
GAIAK
LIBURUA
JARDUERA FITXAK LAN
KOADERNOA
EUSKARA
GAZTELANIA
INGELESA
X
X
X
X
X
X
MATEMATIKA
GIZARTE
NATUR
ZIENTZIAK
X
X
X
X
X
X
 Materiala 4 urterako izango da.
 Urtero %30 ordainduko da.
X
X
X
Plataforma digitalak:
Ekigunea
Infogunea
Virtusbook
EKI material berria:
EKI-IKASYS koaderno digitalak
6 arloetan (DBH2)
EKI etorkizunerako beharrak:
 Internet sarearen jasangarritasuna hobetu da
 Ordenagailuak:
- 1:1
Ikasleko ordenagailu bat.
- Informatika gela, etxeko lanak egiteko.
- Gurasoei formazioa eskaintzen jarraitzea.
EKI formazioa irakasleentzako 2014/15
DBH1:
- Saio orokorra
- Unitateko: 1 eduki mailan + 1 IKT
 DBH2:
- Unitateko: 2 eduki mailan + 1 IKT

 Ebaluatzeko era aldatzen da:
 Adierazleen lorpena.
 Ebaluazio frogak:
 Edukien eskuratze froga.
 Konpetentzien eskuratze
froga.
ARLOA
EDUKIAK KONPETENTZIAK JARRERA
EUSKARA
%30
%60
%10
GAZTELERA
%30
%60
%10
INGELESA
%30
%60
%10
GIZARTE
%40
%50
%10
NATURA
%40
%50
%10
MATEMATIKA
%40
%50
%10
FASEAK
FUNTZIOA
BIDEA
HASIERA FASEA
• Ikaslea konpetentziarekin
erlazionatutako egoerarekiko
kokatzea eta haren eskakizunei
erantzuteko lan plangintza egitea.
•Hasierako egoeraren aurkezpena
GARAPEN
FASEA
•Osagai ezberdinen bitartez Ikasleak
konpetentziak/ egoerak eskatutako
eduki-baliabideak eskuratzea
•Eduki baliabideeen autorregulazioa.
•Jarduera osagarriak.
• Eduki baliabideen ebaluazioa
•Ikasleak eduki baliabideak
•Hasierako egoera berreskuratu eta
mobilizatzen eta integratzen ikastea. irtenbide egoki bat ematea eduki
baliabideak mobilizatuz.
AMAIERA
FASEA
KONPETENTZIAREN
ZERTIFIKAZIO FASEA
•Ikasleak eduki baliabideak
transferitzen ikastea.
•Autorregulazioa
•Egoera berri bat aurkeztu eta edukiak
transferitu eta mobilizatuz, irtenbide
egokia eman.
•Ikasleak konpetentziaren lorpena
erakustea.
•Konpetentziaren bakarkako ebaluazioa.
EDUKIKonpetentzien
BALIABIDEEN EBALUAZIOA
ebaluazioa
• Konpetentziak zenbait eduki-baliabide eskuratzea eskatzen duenez,
ebaluazioan aztertu eta baloratu egin behar da ikasleek eduki horiek
 Jarduera
ezberdinak
planteatzen zaizkie eta zehaztutako
eskuratu dituzten
.
 adierazleak
Lorpen adierazleak
erabiliko
dira ebaluazioa egiteko.
bete behar
dituzte.
 Jarduera bakoitzak bere adierazle propioak izango ditu.
 Ikasleei ebaluazio frogen aurretik adierazle hauek
ematen zaizkie.
KONPETENTZIAREN EBALUAZIOA
Konpetentzien ebaluazioa
• Konpetentziak zenbait eduki-baliabide eskuratzea eskatzen
duenez,
ebaluazioan aztertu eta baloratu egin behar da
• Konpetentziak zenbait eduki-baliabide eskuratzea eskatzen duenez,
ikasleek
edukiaztertu
horiek
dituzten.
ebaluazioan
eta eskuratu
baloratu egin
behar da ikasleek eduki horiek
eskuratu dituzten .
Lorpenadierazleak
adierazleak
erabiliko
dira ebaluazioa
  Lorpen
erabiliko
dira ebaluazioa
egiteko. egiteko.
• Konpetentziak zenbait baliabide modu estrategikoan
mobilizatzea eta transferitzea eskatzen duenez, ebaluazioan
aztertu eta baloratu egin behar da hau egiteko gai diren.
Balorazioa egiteko, irizpide hauek erabiltzen dira:
Pertinentzia, koherentzia eta eduki baliabideen erabilera.
Hauen eskuratzea ere, lorpen adierazleak erabiliz
ebaluatzen da.
KONPETENTZIA
FROGAREN
EGITURA
Konpetentzien ebaluazioa
• ZEREGIN EZBERDINAK AURKEZTEN DIRA (2/3)
• Konpetentziak zenbait eduki-baliabide eskuratzea eskatzen duenez,
ebaluazioan aztertu eta baloratu egin behar da ikasleek eduki horiek
3 ZEREGINETIK
eskuratu
dituzten . 2 ONDO EDUKIZ GERO, GAINDITUTA.
ZEREGINETIK
ONDO dira
EDUKIZ
GERO,
GAINDITUTA.
 2Lorpen
adierazleak1 erabiliko
ebaluazioa
egiteko.
• FINKATZEN DIREN ADIERAZLEEN BIDEZ, ZEREGIN BAKOITZEAN
3 EREMU BALORATZEN DIRA :
KOHERENTZIA/ PERTINENTZIA/ EDUKI BALIABIDEEN
ESKURATZEA