Presentació del Creixem sans. - Agència de Salut Pública de

Download Report

Transcript Presentació del Creixem sans. - Agència de Salut Pública de

3 de desembre 2014
Raquel Gallardo
Cristina Rey
Iolanda Robles
4rt.
Primària
PROGRAMA 03/12/14
•
•
•
•
•
•
Benvinguda
Presentacions
Explicació teòrica programa
Descans
Treball en grups
Preguntes i intercanvi d’idees
Promoció de l’alimentació i activitat
física saludable
• L’obesitat infantil és un problema de salut que ha
anat augmentant en els darrers anys
• Aquest augment de la prevanlença demana una
intervenció preventiva, per tal de millorar hàbits
• L’ASPB per fer front a aquest problema, ha
impulsat el projecte POIBA (Prevenció de
l’Obesitat Infantil a Barcelona), dins del qual neix
el programa CREIXEM SANS I CREIXEM MÉS SANS
Com millorar l’efectivitat de
les intervencions preventives
Recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut
Model teòric de canvi conductual
Durada mínima de 4 hores (no intensives)
Aprenentatge dinàmic i vivencial
Desenvolupades per persones referents i en
contacte habitual amb els nens
Partint de les necessitats dels nens
Treball comunitari
Marc teòric
Model socio-cognitiu (ASE)
ACTITUDS
• Coneixements
• Creences
- Susceptibilitat
- Severitat
- Barreres
- Beneficis
INTENCIÓ DE CONDUCTA
NORMA SUBJECTIVA
AUTOEFICÀCIA
HABILITATS
Mesures d’entorn: facilitar l'accès a recursos,etc.
BARRERES
CONDUCTA
DOCUMENTS DE SUPORT DEL
PROGRAMA
Guia didàctica per
a l’educador
DOCUMENTS DE SUPORT DEL
PROGRAMA
Cartell de la
piràmide
alimentària
per l’aula
DOCUMENTS DE SUPORT DEL
PROGRAMA
Cartell de la
piràmide
d’activitat
física per
l’aula
MATERIAL PER L’ALUMNAT I LA
FAMÍLIA
Fitxes per l’alumnat
Fitxes per a les famílies
Xerrada per a les famílies
Títol de la xerrada: “ Ajudem als nostres fills i
filles a créixer sans” (la nº 11 en el desplegable)
La xerrada es desenvolupa per part de l’IMEB
(Institut Municipal d’Educació de Barcelona)
Per tal de demanar la xerrada, es pot accedir a
l’IMEB a travès de la web ASPB
www.aspb.cat
DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA
MÒDUL 1: Creixement, pes i alçada, valoració
de la imatge corporal. Total 2 sessions
MÒDUL 2: Alimentació i nutrició. Total 5
sessions
MÒDUL 3: Activitat física i descans. Total 2
sessions
Durada de les sessions = entre 55’ i 110’
Treball en grups
“CREIXEM SANS “
Què hem de fer?
Cada grup ha de revisar de la sessió assignada:
Objectius plantejats i activitats proposades
S’adapten al teu grup classe?, a les seves característiques i necessitats? I a
les teves?
Si l’has d’adaptar, com ho faries?
Tots/es opineu el mateix?
Un representant de cada grup explicarà a la resta:
Objectius, continguts i activitats proposades en la sessió
Qüestions discutides en el grup (adaptacions, etc.)
SESSIÓ 1 “El nostre creixement”
• Objectiu: adonar-se que el pes i l’alçada són
expressió del creixement
• Activitat: recollida de fotos (per enganxar al
mural) del pes i alçada en diferents moments
de la vida. Fitxa individual
• Pares: donar les fotos i les dades del pes i
alçada en una fitxa
• Idees claus (en power point)
SESSIÓ 2 “Valorem-nos”
• Objectiu: Adonar-se que el pes i l’alçada són
expressions del creixement d’aquest
• Activitat: Per grups de 5-6 nens, treballen una
fitxa amb aspectes positius dels companys
• Pares: Cada família afegeix uns trets positius a
la fitxa
• Idees claus (en power point)
SESSIÓ 3 “La nostra digestió”
• Objectiu: Conèixer les parts i funcions de
l’aparell digestiu i practicar hàbits d’higiene de
l’alimentació
• Activitat: fitxa d’activitat sobre el aparell
digestiu, es treballa individual i en grup
• Pares: Fitxa sobre les dents i activitat opcional
de l’Edu Natura “exploro el que menjo”
• Important: Portar envasos d’aliments per la
propera
SESSIÓ 4 “Els grups d’aliments”
• Objectiu: Conèixer els diferents grups
d’aliments
• Activitat: fitxa individual i obrir debat.
Recollida d’envasos i classificar-los
• Pares: Col·laborar en la recollida d’envasos
• Important: Portar envasos d’aliments per la
propera
SESSIÓ 5 “Els nutrients i les seves
funcions”
• Objectiu: conèixer els nutrients i les seves
funcions
• Activitat: fitxa individual i debat. Visualitzar un
vídeo
• Pares: Tastar algun aliment nou per a la família
i opcional la fitxa d’Edu Natura “El
col·lecionista de sabors”
SESSIÓ 6 “La piràmide alimentària”
• Objectiu: conèixer les principals
recomanacions alimentàries i mostrar
habilitats relacionades amb aquestes
recomanacions
• Activitat: amb paper d’embalar el professor
constueix una piràmide on els nens enganxes
els envasos i dibuixos que han anat recollint
• Pares: Introduir una millora a la dieta i
opcional una activitat d’Edu Natura
SESSIÓ 7 “El millor esmorzar”
• Objectiu: Identificar el contingut i la quantitat
d’un esmorzar saludable i que també pot ser
atractiu i desitjable
• Activitat: uns dies abans han de portar
aliments propis de l’esmorzar. Activitat grupal
• Pares: Omplir la fitxa on inclou una proposta
de millora de l’esmorzar del fill
SESSIÓ 8 “Activitat física i descans”
• Objectiu: millorar els hàbits saludables
d’activitat física, descans i alimentació i
nutrició
• Activitat: fitxa individual i comparar-la amb les
recomanacions
• Pares: Revisar la fitxa que ha fet el seu fill/filla
i fer una proposta de millora
SESSIÓ 9 “Recapitulació i síntesi”
• Objectiu: millorar els hàbits saludables
d’activitat física, descans i alimentació i
nutrició
• Activitat: els alumnes comparteixen les
propostes de millora. Jugar al joc interactiu
“Menjat el coco”
http://www.manresa.cat/web/article/4415joc-menja-t-el-coco-tria-be-
Iolanda Robles
Districte IX-X 686 61 97 70
686 61 95 32
[email protected]
Raquel Gallardo
Districte III
[email protected]
Cristina Rey
Districte VIII 608 47 18 18
[email protected]
Per a consultes sobre programes o inscripcions:
• contactar amb la infermera de Salut comunitària encarregada de
l’escola
o
• Via email [email protected]