Transcript Document

EL COS HUMÀ I LA SALUT
Tema 1: El cos humà i la salut
1.1 El cos humà
- La cèl·lula
- Els teixits
- Els òrgans
- Els sistemes i aparells
1.2 Salut mitjançant l’activitat física
- Definició de salut
- Definició d’activitat física
- Tipus d’activitat física / despesa calòrica
- Beneficis de l’activitat física
- Càlcul FC
EL COS HUMÀ
El cos humà
Cèl·lula
(unitat bàsica)
Aparells i sistemes
Sistema nerviós
(Rep estímuls i emet respostes)
Ap. cardiocirculatori
(Transport de substàncies)
Ap. respiratori
(Obté O2 i elimina CO2)
Ap. reproductor
(Perpetuació de l’espècie)
Teixits
(reunió de cèl·lules amb
una mateixa funció i estructura
Òrgans
Sistema endocrí
(Control intern)
Ap. digestiu
(Ingestió i reducció d’aliments)
Ap. locomotor
(Moviment i funcions estructurals)
Ap. excretor
(Eliminació de substàncies)
Aparell locomotor
• Conjunt d’òrgans que mantenen l’equilibri i permeten el moviment
del cos, al qual donen forma, estructura i protecció.
• Consta de 2 components:
1. Component passiu: ossos i articulacions
2. Component actiu: músculs
OSSOS
Parts dures i rígides del cos.
MÚSCULS
Parts toves del cos, envolten
els ossos.
ARTICULACIONS
Uneixen els ossos entre ells.
El sistema ossi
- Tenim 206 ossos que formen l’esquelet.
El cap
• Els ossos del cap són els únics del cos humà
que es troben units estretament impedint els seu
moviment. (excepte el maxil·lar inferior)
• Es divideix en:
El tronc
1. Columna vertebral: està composada per:
- 7 vèrtebres cervicals.
- 12 vèrtebres dorsals.
- 5 vèrtebres lumbars.
- 5 vèrtebres sacres (fusionades)
- 3 o 4 vèrtebres coccígies (fusionades)
2. Caixa toràcica: composada per:
- 12 parells de costelles.
- L’estèrnum a la part central del cos.
- Clavícula i Omòplats.
3. Coxals: s’hi recolza la columna vertebral.
Extremitat superior
• Es divideix en:
1. Espatlla: articulació formada per l’húmer, clavícula i
escàpula.
2. Braç: format per l’húmer.
3. Avantbraç: format per radi i cúbit.
4. Canell: articulació formada pel radi, cúbit i carp.
5. Mà: formada per falanges.
Extremitat inferior
1. Maluc: part immòbil que articula el tronc amb les cames.
2. Cuixa: formada bàsicament pel fèmur.
3. Genoll: format pel fèmur, ròtula, tíbia i peroné.
4. Cama: formada per tíbia i peroné.
5. Turmell: Format per tíbia i peroné (part superior) i
calcani i astràgal (part inferior).
6. Peu: Dividit en dos parts, tars (part posterior) i falanges
(anterior).
Extremitats superior i inferior
Funcions del sistema ossi
1. Protectora: defensa els òrgans interns del nostre cos
d’agressions externes.
2. Sosteniment: ofereix estabilitat als òrgans i situa el cos a
l’espai.
3. Moviment: gràcies a la contracció i relaxació dels músculs
que es troben inserits als ossos.
El sistema muscular
- Els músculs són les parts toves i elàstiques del cos que ens permeten
fer els moviments. Tenim més de 600 músculs.
Relaxació / contracció
Funcions del sistema muscular
• Cada múscul del cos ens permet fer alguna cosa:
- Per flexionar i estendre el colze
fem servir el bíceps i el tríceps
- Per mastegar fem servir el masseter
- Per flexionar i estendre la cama
fem servir els isquiotibials i el
quàdriceps
- Per flexionar el tronc fem servir
els abdominals
Les articulacions
- Són el lloc on s’uneixen dos o més ossos. Poden ser:
1. Mòbils (diartrosi): a les extremitats. (moviments amplis)
2. Semimòbils: a la columna vertebral. (petits moviments)
3. Fixes (sinartrosi): al crani. (no moviment)
MÒBILS
SEMIMÒBILS
FIXES
Articulacions mòbils (diartrosi)
• Articulacions amb diverses possibilitats de moviment.
• Els ossos es posen en contacte a través de superfícies
llises recobertes de cartílag.
• Components d’una diartrosi:
- Superfícies articulars.
- Membrana i líquid sinovial.
- Lligaments.
- Càpsula articular.
Moviments articulars
1. LLISCAMENT
2. ROTACIÓ
- Rotació interna / externa: sentit de gir cap al centre o
cap a l’exterior del cos.
3. ANGULAR
- Abducció / Adducció: l’os s’allunya o s’apropa de la
línia mitja del cos.
- Flexió / Extensió: angle o mateix pla entre els ossos.
- Circumducció: combinació de moviments angulars.
Plans i eixos (Moviments)
Pla sagital: flexió / extensió
Pla frontal: abducció / adducció
Tenir cura del nostre cos
•
Per prevenir les malalties del nostre cos cal:
1. Dieta equilibrada.
2. Exercici físic.
3. Postura correcta.
Accidents de l’aparell locomotor
- Tipus de lesions:
1. Fractura: es trenca un os. (guix)
2. Esquinç muscular: es trenca un múscul. (repòs i
immobilització)
3. Luxació: un os es desplaça de lloc. (reducció)
FRACTURA
ESQUINÇ MUSCULAR
LUXACIÓ
Aparell cardiocirculatori
• Funcions:
1. Transportar substàncies nutritives i oxigen a tot el cos.
2. Recollir les substàncies de rebuig i expulsar-les.
• Constitució:
- Vasos sanguinis
(artèries, venes i capil·lars)
- Cor
- Sang
Vasos sanguinis
1.
Artèries: porten sang del cor a les diferents parts del cos.
2.
Venes: retornen la sang cap al cor.
3.
Capil·lars: té lloc l’intercanvi de substàncies entre la
sang i les diferents parts del cos.
El cor
• Múscul situat al pit, entre els dos pulmons, lleugerament
desplaçat cap a l’esquerra. Té la mida d’un puny.
• Presenta 4 cavitats:
- Aurícula dreta.
- Aurícula esquerra.
- Ventricle dret.
- Ventricle esquerre.
(La sang entra al cor per les aurícules i surt pels ventricles)
Funcionament del cor
• Múscul que impulsa la sang pels vasos sanguinis. Aquest
moviment s’anomena batec.
• Cada batec té 2 fases:
- Sístole: el cor es contreu i expulsa sang cap a les artèries.
- Diàstole: el cor s’eixampla i s’omple de sang que prové de
les venes.
La circulació de la sang
• La sang circula pels vasos
sanguinis fins a recórrer
un circuit tancat que té una
circulació doble.
1. Circulació pulmonar:
entre el cor i els pulmons
(1ª volta).
2. Circulació general:
recorre tot el cos (2ª volta).
Tenir cura de l’aparell circulatori
•
La circulació de la sang és indispensable per la vida.
- Davant d’una aturada cardíaca anar a l’hospital.
- Rentar i desinfectar les ferides.
- Davant d’una pèrdua de sang caldrà una transfusió.
- Bany amb aigua freda pot ocasionar tall de digestió.
•
Per prevenir les malalties de l’aparell circulatori cal:
1. Fer esport per enfortir el cor.
2. Seguir una dieta equilibrada.
3. No fumar per evitar infarts.
Aparell respiratori
• Format per un conjunt d’òrgans que ens permet respirar
i parlar.
1. Les vies respiratòries:
- Foses nasals
- Faringe
- Laringe
- Tràquea
- Bronquis
- Bronquíols
2. Els pulmons.
Els pulmons
• Són els òrgans de la respiració; estan situats a tots dos
costats del cor i entre les costelles.
• El pulmó dret està format per 3 lòbuls i l’esquerre per 2.
• Tots dos estan formats per milions d’alvèols, lloc on es
produeix l’intercanvi gasós: l’O2 passa a la sang.
• El CO2 que genera el nostre cos i que és transportat per la
sang, passa als alvèols i és expulsat a l’exterior.
La respiració
- Inspiració: la caixa toràcica s’eixampla i entra aire als
pulmons.
- Expiració: la caixa toràcica i els pulmons s’encongeixen;
l’aire surt a l’exterior.
• Aquests moviments es produeixen gràcies al diafragma.
Salut de l’aparell respiratori
1.
Practica esport.
2.
Beu molta aigua per eliminar les substàncies
dolentes de la sang.
3.
Fes una dieta sana.
4.
Estigues en contacte amb la natura.
5.
I sobretot.... No fumis!!!
Malalties aparell respiratori
1.
Refredat: afecció de les vies respiratòries altes, de
natura vírica o al·lèrgica, produïda pel fred o la humitat.
2.
Bronquitis: procés inflamatori que afecta als bronquis.
3.
Pneumònia: inflamació dels alvèols pulmonars i dels
bronquíols.
4.
Tuberculosi: malaltia infecciosa dels
pulmons. Es pot prevenir amb vacuna.
5.
Asma: dificultats de ventilació.
6.
Càncers de l’aparell respiratori.
Sistema nerviós
• Format principalment per:
- cervell
- cerebel
- bulb raquidi
- medul·la espinal
- nervis raquidis
• Encarregat de crear les ordres per
poder fer funcionar tota la resta
de sistemes del cos humà.
• Format per:
Aparell digestiu
a) Boca: és per on entren i masteguem els aliments.
b) Faringe: tub que va des de la boca fins l’esòfag.
c) Esòfag: tub llarg per on hi passen
els aliments de la faringe a l’estómac.
d) Estómac: és on els aliments es
transformen.
e) Intestí prim: tub llarg i prim on els
aliments es barregen amb els sucs que
fabriquen el pàncrees i el fetge.
f) Intestí gros: és el més ample i curt;
hi passen els residus que fem fora del
cos per l’anus.
Aparell excretor
• Elimina les substàncies tòxiques que produeix el cos humà
i que ha recollit la sang en el seu recorregut.
• Format per:
a) Aparell urinari (ronyons i vies urinàries)
b) Pell (suor)
Aparell reproductor
• Encarregat de la reproducció humana.
• Format per diferents òrgans en l’home (penis i testicles),
i en la dona (vagina, ovaris i úter).
SALUT MITJANÇANT
L’ACTIVITAT FÍSICA
CONCEPTE DE SALUT
• Estat de complet benestar físic, mental i
social, i no solament com l’absència
d’afeccions o malalties”. (OMS)
CONCEPTE ACTIVITAT FÍSICA
• “L’activitat física avarca tots els moviments
de l’activitat quotidiana incloent el treball,
la recreació, l’exercici i les activitats
esportives”. (OMS)
Tipus d’activitat física
Activitat física ≠ únicament fer esport.
MODERADA
VIGOROSA
Caminar enèrgicament
Córrer
Baixar escales
Pujar escales
Ballar
Ballar intensament
Anar en bicicleta
Pujada amb bicicleta
Nedar
Exercicis aeròbics
Tasques de jardineria
Saltar a corda
Tasques domèstiques
Futbol, bàsquet, voleibol...
Activitats i despesa calòrica
• Minuts necessaris per cremar 150 calories segons
l’activitat física realitzada.
Activitat
Minuts
Pujar escales
15
Moure terra / neu amb una pala
15
Córrer 1,5 - 2 Km
15
Ciclisme 6 – 6,5 Km
15
Jugar a bàsquet
15 - 20
Nedar
20
Caminar a pas viu 3 – 3,5 Km
30
Treballar en el jardí
45
Consum calòric en 1 hora
Activitat
calories
Activitat
calories
Planxar
180
Jugar a tennis
300
Comprar
180
Jugar a futbol
450
Conduir
190
Judo
480
Netejar
200
Handbol
500
Ballar
300
Bàsquet
500
Patinar
300
Atletisme
750
Despesa energètica segons activitat
Activitat
Despesa
Activitat
Despesa
Dormir
0,018
Muntar a cavall
0,107
Estar estirat
0,023
Jugar a tennis
0,109
Estudiar
0,028
Jugar a voleibol
0,12
Estar de peu
0,029
Anar amb bici
0,12
Menjar
0,03
Jugar a futbol
0,137
Tocar el piano
0,038
Jugar a bàsquet
0,14
Passejar
0,038
Muntanyisme
0,147
Jugar a petanca
0,052
Córrer (8-10 km/h.)
0,151
Jugar a ping-pong
0,056
Esquiar
0,152
Córrer (5 km/h.)
0,063
Jugar a frontón
0,152
Jugar a golf
0,08
Jugar a squash
0,152
Remar
0,09
Nedar
0,173
Baixar escales
0,097
Pujar escales
0,254
Càlcul despesa calòrica
2700 kcal
2400 kcal
58 kg
Jugar a bàsquet
45’
0,14 x 58 kg x 45’ = 365 Kcal
Índex Massa Corporal (IMC)
IMC = pes (kg) / [alçada (m)]²
IMC
Diagnòstic
< 16
Prim sever
16 – 16,9
Prim moderat
17 – 18,4
Prim lleuger
18,5 – 24,9
Normal
25 – 29,5
Sobrepès
30 – 34,9
Obesitat I
35 – 39,9
Obesitat II
> 40
Obesitat III
Piràmide de l’activitat física
Activitats piràmide de l’A.F
• Base: Activitats físiques diàries de moderada intensitat que
acumulin 30 minuts o més en la majoria dels dies de la
setmana.
• Nivell II: Activitats físiques aeròbiques.
• Nivell III: Activitats físiques recreatives de baixa intensitat,
exercicis d’estiraments i força de resistència.
• Vèrtex: Activitats sedentàries que han de ser evitades.
NOTA. Adaptat de: "The Activity Pyramid and the New Physical Activity Recommendations”,
per: J. A. Norstrom, y W. E. Conroy, 1995, The Bulleting, 39 (20, pp. 109-111)
Beneficis de l’activitat física
Psicològic
Augment
Disminució
Rendiment acadèmic
Absentisme laboral
Confiança
Abús de l’alcohol
Estabilitat emocional
Ira
Funcionament intel·lectual
Ansietat
Eficàcia en el treball
Confusió
Memòria
Depressió
Percepció
Fòbies
Imatge corporal positiva
Tensió
Beneficis de l’activitat física
APARELL LOCOMOTOR
- Frena l’atrofia muscular.
- Afavoreix la mobilitat articular.
- Frena l’osteoporosi.
Beneficis de l’activitat física
APARELL CARDIOVASCULAR I RESPIRATORI
- Increment en l’eficàcia de la contracció cardíaca.
- Augmenta l’eliminació del colesterol.
- Disminueix el risc de la formació de coàguls.
- Disminueix el risc d’infart.
- Disminueix el risc d’accidents vasocerebrals.
- Millora la capacitat respiratòria.
- Millora l’oxigenació de la sang.
Beneficis de l’activitat física
SISTEMA NERVIÓS I ÀREA PSICO-AFECTIVA
- Afavoreix la funció del S. Nerviós i l’equilibri vegetatiu.
- Ens conserva àgils i atents als sentits.
- Enforteix l’activitat intel·lectual.
- Millora la capacitat respiratòria.
- Reforça l’equilibri psico-afectiu.
Beneficis de l’activitat física
METABOLISME
- Moderació de les insuficiències hormonals.
- Estimula l’eliminació de substàncies de rebuig.
- Disminueix la formació de càlculs.
- Evita l’obesitat.
Entrenament i FC
• Per poder obtenir el màxim de rendiment i benefici en la
pràctica d’una activitat física, es recomana determinar la
freqüència cardíaca (FC).
• Càlcul FC màxima: 220 – edat
• Freqüència cardíaca d’entrenament: 0’7 x FC màx.
• Com calcular la FC? Batecs en 15” x 4 = nº batecs/min
• A on es calcula? artèries (caròtida i radial) i al cor.
Intensitats de treball
Intensitat
%
Pulsacions
Temps de
treball
Exemples
Baixa
30 – 50 %
120
20’ - hores
Excursió a la
muntanya
Intermitja
50 – 70 %
140
10’ – 2h
10.000 m
Mitja
70 – 80 %
160
2’ – 10’
1500 m
Submàxima
80 – 90 %
180
10” – 2’
110 tanques
Màxima
90 – 100 %
> 180
< 10”
60 m
Treball aeròbic
Treball anaeròbic
Càlcul freqüència cardíaca
1) La Maria té 17 anys. Després de fer exercici està a 170
pulsacions/min. A quina intensitat ha estat treballant?
2) El Jordi té 13 anys. Vol treballar dins de la franja aeròbica
(65%). A quantes pulsacions ha d’anar?
1)
220 – 17 = 203
2)
220 – 13 = 207
203 → 100%
207 → 100%
170 → X
X → 65 %
X = 83%
X = 134 puls.