Prezentacija Koncepta plana generalne regulacije

download report

Transcript Prezentacija Koncepta plana generalne regulacije

Direkcija za planiranje i izgradnju"Kraljevo"
KONCEPT
PLANA GENERALNE REGULACIJE
INDUSTRIJSKA ZONA -SPORTSKI AERODROM
NARUČILAC : GRAD KRALJEVO
OBRAĐIVAČ: DIREKCIJA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU
“KRALJEVO”, Sektor za urbanizam i geodeziju
RUKOVODILAC IZRADE : SLAVIŠA ČAMAGIĆ, dipl.ing.arh.
SARADNICI:
DRAGANA BIKIĆ, dipl.ing.arh.
GORAN VUKOVIĆ, dipl.ing.saob.
ALEKSANDAR SIMOVIĆ, dipl.ing.geod.
BRANIMIR PETROVIĆ, dipl.ing.geod.
GEODETSKE PODLOGE: Služba za geodeziju Direkcije za planiranje i
izgradnju “Kraljevo”
IZRADI KONCEPTA PRETHODILI SU:
 Odluka o izradi Plana generalne regulacije
Industrijska zona -Sportski aerodrom (Službeni
list grada Kraljeva 23/2009)
 Program uređivanja građevinskog zemljišta za
2011. godinu (Službeni list grada Kraljeva
27/2010)
PLANSKI OSNOV
 Generalni plan Kraljevo 2010 (Skupština opštine
Kraljevo, br. 350-48/94-VI od 09.06.2000.)
 Plan detaljne regulacije za obilaznicu, deo
autoputa E–761 Pojate–Preljina i pripadajućeg
dela Zapadne Morave (Skupština grada Kraljeva,
br. 011- 61/2010-II od 17.09.2010.)
PGR INDUSTRIJSKA ZONA –
SPORTSKI AERODOM
ORTO-FOTO SA GRANICOM PLANA
Površina plana oko 364 ha
POLOŽAJ INDUSTRIJSKE ZONE
INDUSTRIJSKA ZONA
CENTAR
GRADA
GP KRALJEVO 2010
ANALIZA I OCENA POSTOJEĆEG STANJA
Najstarija
industrijska zona sa tradicijom
Dobra pozicija industrijske zone
Blizina aerodroma Lađevci – 15 km
Autoput E-761 Pojate – Preljina
Sportski aerodrom
Mašinski fakultet
Železnička pruga, industrijski koloseci
Veliki broj specifičnih industrijskih objekata na lokaciji
(terom i smolom vezane opeke, rutner, rotacione peći,
livnica, gibnjara)
Velika površina neizgrađenog zemljišta u vlasništvu grada
(20-30 ha)
Prateća infrastruktura (ViK, TT, El, gas)
PROBLEMI
GRADSKO SMETLIŠTE
NEDOSTATAK INFRASTRUKTURE
ROMSKO NASELJE
LOŠA SAOBRAĆAJNA POVEZANOST
C I LJ E V I









Razvoj brownfield lokacija
Razvoj greenfield lokacija
Tržišno orijentisano planiranje
Održivo urbanističko planiranje i upravljanje
zemljištem
Transparentnost u planiranju
Participacija građana
Partnerstvo javnog i privatnog sektora
Postizanje dodatne vrednosti zemljišta
Podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja
URBANISTIČKO PLANIRANJE
(završeni, tekući i naredni poslovi)
 Koncept
Plana
 Registar objekata
 Izrada GIS-a (geografski informacioni
sistem) za kompletno područje
 Izrada Planskog atlasa
 Izrada Nacrta Plana
KONCEPT-PLAN SAOBRAĆAJA
Autoput (24 m)
Veza na M-22 prema
Beogradu
Drugi gradski
prsten (19.5 m)
Sekudarne
saobra}ajnice (911 m)
Veza sa M-5 prema Kruševcu
KONCEPT-PLAN INFRASTRUKTURE
KONCEPT-PLAN NAMENE POVRŠINA
REGISTAR OBJEKATA
GIS – geografski informacioni sistem
GIS – geografski informacioni sistem
GIS – geografski informacioni sistem
Direkcija za planiranje i izgradnju"Kraljevo"