Porovnání miniinvazivních fixačních instrumentarií při PLIF

Download Report

Transcript Porovnání miniinvazivních fixačních instrumentarií při PLIF

Porovnání miniinvazivních fixačních
instrumentarií při PLIF
Autoři: MUDr M.Filip Ph.D., MUDr P.Linzer,MUDr J.Kremr
MUDr F.Šámal Ph.D.,MUDR Patrik Jurek,
MUDr Sedlář,MUDr Mana,
Neurochirurgie KNTB Zlín, ARO KNTB Zlín,
Historie a počátky miniinvazivity u fixací
bederní páteře.
Prof.Hijikata a kol - 1974 : endoskopické operace plotének : MPD
atd.
HIJIKATA, S., YAMIAGISHI, M., NAKAYAMA, T. et al.: Percutaneous Discectomy: A New
Treatment Method for Lumbar Disc Herniation. Toden Hosp., 5,1975, s. 5-13.
Prof.Magerl -1979: Zevní transkutánní transpedikulární fixace
MAGERL, F.: Der wibel-fixateno externe. In: Weber, B. G., Magedl, F. (eds.): Fizateur Externe.
Berlin, Springer 1985, 289 - 366.
Prof. H.J.Leu- 1992:
1.
Zevní fixace doplněná endoskopickou mezitělovou fůzí ( Dnes
nově XLIF )
LEU, H. J., SCHREIBER, A.: Percutaneous, Fusion of the Lumbar Spine: A Promising
Technique. Spine: State of the Ast Reviews, vol. 6, No. 3, September 1992, Philadelphia, Hanley
and Belfus, Inc.
2. Prof. H.J.Leu- 1992:
Funkční náhrady plotének endoskopicky pomocí XLIF neúspěšné
Miniinvazivita umožňuje
l. Minimalizovat operační přístup – tubulární systémy
( minimalizace poškození hlubokého svalového systému
s jeho inervací )
Princip dilatace svalových vláken
systémy dilatátorů ať u prostých diskektomií
či transkutánních fixací . Délka jizvy není podstatná !
2. Minimalizovat zásah v páteřním kanálu a nebo jít mimo něj
Operační mikroskop –techniky MiniPLIF, MiniTLIF,ALIF,XLIF
Indikace k PLIF miniinvazivním přístupem v našich podmínkách
- ekonomická omezení
1.LBP s irritačně zánikovým kořenovým syndromem
s progresí
2.Graficky degenerace disku s instabilitou či listhesou I st.
RTG, CT, MRI,
3. Primární operace - nejsou změny v paravertebrálních strukturách
4. Předpoklad aktivního návratu do života
PLIF( Posterior lumbal intersomatic fusion)- zadní mezitělová fůze
1.Otevřenou cestou
Skeletizace zadních elementů
Odstranění disku a aplikace náhrad intersomaticky
Fixace transpedikulárně -zkušenosti od roku 1991
Ročně kolem 50 pacientů
MISS – Minimal Invasive spinal surgery – MAST systémy
Princip u MAST technik
1.Dilatace kontra
2. Skeletizace
MINI PLIF
Operační systémy pro transkutánní transpedikulární fixaci
+ MINIPLIF použity v naší praxi
1. Systém Sextant I – II – první minifixační
instrumentarium
2. Systém VIPER I ,II
3. Systém Spirit
Schema postupu při aplikaci systému SEXTANT
Zkušenosti se systémem Sextant
Podzim 2007 – 28 pacientů
( 23 monosegment., 5 bisegment. )
Schema postupu při aplikaci systému VIPER II
Zkušenosti se systémem VIPER II
Klinika: bolest zad + leze S1 vp.
MRI : Instabilita L5/6 s protrusí
Rok 2010 – 3 pacienti
Monosegmentální stabilizace
Viper II + MiniPLIF
(TCF)
Schema postupu při aplikaci systému SPIRIT
Zkušenosti se systémem Spirit
Od roku 2010 – 2 pacienti , monosegmentální stabilizace
Po operaci 3měsíc - RTG
Klinika: bolesti zad, kořenová leze L4,L5 vpravo
MRI – instabilita s degenerat.stenosou L3/4
Hodnocení pacientů s minifixací ( 32 za 3 roky)
1.Zvyklé metody hodnocení
A.Klinické hodnocení – neurologický nález, skorovací systémy
Karnovsky sk.,škála bolesti – není rozdíl
B.Grafické hodnocení po operaci – RTG – beze změny v postavení
2. Biochemické metody
Hodnocení biochemických markerů
a,svalového poškození
( CK kreatininkinasa a myoglobin)
b,markery systémové
zánětlivé odpovědi (CRP,sérová hladina IL6)
Snaha o objektivizaci a vyloučení subjektivních závěrů
z klinických hodnocení,
není rozdíl
Srovnání instrumentarií dle našich zkušeností
1 – nejlepší, 3 - nejhorší
Manipulace SEXTANT II
VIPER II
během
1.Manipulace
během výkonu
výkonu
SPIRIT
Zavádění
šroubů
2
3
1
Aplikace tyčí
1,5
1,5
3
Fixace tyčí
1,5
1,5
3
Operační
zátěž
SEXTANT II
VIPER II
SPIRIT
Doba operace
+ MiniPLIF
pod 3 hod
2,5
2,5
1
Krevní ztráty
1
1
1
Vertikalizace
do 48 hodin
1
1
1
Biochem
1
1
1
Závěr :
1.Není významného rozdílu v technice aplikace:
Předpoklad :
Zvládnutí operativy pomocí tubulárních systémů
2.Není rozdílu v operační zátěži :
Předpoklad:
Správná indikace, adekvátní rehabilitace,