Tilinpäätösen analyysi Pelkistetty analyysi - webd.savonia

download report

Transcript Tilinpäätösen analyysi Pelkistetty analyysi - webd.savonia

Tilinpäätöksen analyysi
Pelkistetty analyysi
• Tarkoituksen selvittää tilinpäätöstiedoista yrityksen taloudellinen
tilanne ja toiminnan luonne
• Ei lasketa varsinaisia tunnuslukuja
• Tilinpäätöksen lisätiedot ja muut tieto yrityksestä hyödyksi
• Monesti riittävä analyysi
1.
Selvitetään virallisen tuloslaskelman erien sisältö käytännössä eli
mitä esimerkiksi aineet, tarvikkeet ja tavarat käytännössä tarkoittaa
(raaka-aineita ? )
2.
Järjestetään tuloslaskelma tarvittaessa sisäisenlaskennan
tuloslaskelma muotoon
3.
Selvitetään kannattavuus, pääomarakenne ja maksuvalmius
pelkistetyillä prosentti osuuksilla
Pelkistetty analyysi
Kannattavuus
Liikevaihto
Liikevoitto
Tililkauden voitto
100 %
X %
X %
Pääomarakenne
Oma pääoma
Vieras pääoma
Yhteensä
X %
X %
100 %
Maksuvalmius
Rahat+myyntis
Lyhyt aik. vieras
Yhteensä
X %
X %
100 %