Pelaksanaan SS & SIB Abdul Hakim Samuri 2

download report

Transcript Pelaksanaan SS & SIB Abdul Hakim Samuri 2

PELAKSANAAN
SARANA SEKOLAH
DAN
SARANA IBU BAPA
12-13 DISEMBER 2010
Di SMK Seksyen 18, Shah Alam
Oleh
Abdul Hakim Samuri
Pengetua SMK Seksyen 9, Shah Alam
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
MALAYSIA 2013-2025
ANJAKAN 9 MEMBAWA
PERUBAHAN
Peranan
Ibu Bapa
-jurulatih
-mentor
-penyokong
-sentiasa bermaklumat
-menjadualkan kehidupan
-sahabat kepada anak remaja
Peranan
PIBG
PERANAN IBUBAPA MASA HADAPAN
Pada masa depan, ibu bapa dijangka akan terlibat dengan guru
secara lebih dekat bagi meningkatkan prestasi anak mereka.
Ibu bapa akan menandatangani perjanjian dengan sekolah
yang menetapkan langkah mudah yang boleh diambil untuk
membantu anak mereka, bermula dengan memastikan anakanak berada di sekolah tepat pada waktunya sehingga
menolong mereka membina kemahiran membaca serta menulis
dan kemahiran Sains serta Matematik di rumah. Dalam hal ini,
ibu bapa akan disokong menerusi penyediaan akses atas talian
kepada kemajuan anak mereka dalam pentaksiran berasaskan
sekolah dan pentaksiran kebangsaan (melalui Sistem Analisis
Peperiksaan Sekolah, SAPS) dan inisiatif yang mempromosi
literasi dewasa, kemahiran ICT dan kemahiran keibubapaan.
Inisiatif ini mungkin dapat dilaksanakan oleh Kementerian atau
Kumpulan Sokongan Ibu Bapa baharu yang akan diwujudkan
dalam setiap PIBG.
PERANAN PIBG MASA HADAPAN
Pada masa depan, peranan PIBG akan berkembang
daripada tumpuan biasa terhadap usaha pengumpulan
dana kepada bekerjasama dengan kepimpinan sekolah
untuk meningkatkan keberhasilan murid. Secara
khususnya, PIBG dipelawa untuk mengemukakan input
tentang cara bagi membolehkan sekolah menjadikan
kurikulum kebangsaan lebih relevan dengan keperluan
masyarakat setempat dan memberikan maklum balas
tentang kualiti pengajaran dan pengalaman pembelajaran
anak mereka. PIBG dan kepimpinan sekolah akan
bekerjasama untuk menyediakan penyelesaian terhadap
isu yang dikenal pasti. Dalam sesetengah keadaan, hal ini
mungkin bermaksud menjadikan ibu bapa sebagai guru
dan jurulatih tambahan untuk aktiviti sekolah.
PELAKSANAAN 10 PERKARA
1. Dua Biro
PIBG
8. Taklimat Sarana
9. Carta
Gant
2. Soal Selidik PIB&KDS
-Lampiran 1 (SS)
3. Soal Selidik PIBDPA
-Borang A & B (SIB)
4. Pelan
Tindakan
7. Tujuh Program
Lazim
6. Buku
Prospektus
5. Buku Perancangan &
Komunikasi
10. ‘Key in’
Kehadiran
1) PELANTIKAN 2 BIRO PIBG
Biro. Maklumat
Biro KSIB (rujuk SS49-50)
Fungsi
a) Hebahan maklumat
b) Menganalisis dapatan
- Borang A (SIB ms 35)
- Borang B (SIB ms 36)
- Lampiran 1 (SS ms 52)
c) Simpan rekod kehadiran
d) key in on line data kehadiran
-untuk 7 amalan lazim
Fungsi
-Saluran kerjasama dan
komunikasi
Struktur
Ketua Biro KSIB
AJK KSIB
Sukarelawan KSIB
Rakan KSIB
2) Menjalankan SOAL SELIDIK
( Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
dengan Sekolah m/s 9-11 SS)
i. Sebagai analisis kerjasama ibu bapa & komuniti
dengan sekolah
a) Iklim sekolah
b) komunikasi berkesan
c) Sokongan terhadap kejayaan murid
d) Keputusan bersama
e) Kerjasama dengan komuniti
* a-e lebih kepada apa yang sekolah perlu adakan
2) Menjalankan SOAL SELIDIK
( Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
dengan Sekolah m/s 9-11 SS)
ii. Siapa responden
a) Pengetua/Guru Besar
b) Guru Penolong Kanan
c) Guru & Staf sokongan
d) Ibu Bapa
e) Ahli komuniti (Ahli Majlis Permuafakatan/ AJK
PIBG/LPS/Alumni
iii. Dapatan dirumus menggunakan Lampiran 1
-dapatan untuk merangka Projek/Program Sekolah
LAMPIRAN 1
Analisis Keseluruhan
Soal Selidik Penglibatan
Ibu Bapa & Komuniti
dengan Sekolah
Sila rujuk
Sarana Sekolah
Ms 52
3) Menjalankan SOAL SELIDIK
( Penglibatan Ibu Bapa Dalam
Pembelajaran Anak-Anak m/s 8-10 SIB)
i. Sebagai analisis kendiri ibu bapa/penjaga
a) penyediaan suasana pembelajaran di rumah
b) interaksi sosial dengan anak
c) komunikasi dengan anak
d) sokongan kecemerlangan anak
ii. Tindakan ibu bapa/ penjaga
a) muhasabah diri untuk bantu kejayaan anak
b) Isi Borang A & Borang B
BORANG A
Borang Penyertaan
Kumpulan
Perbincangan Ibu
Bapa/Penjaga
Rujuk Buku Sarana Ibu Bapa
ms 35
BORANG B
Bidang Khidmat
Bantu Kepada
Sekolah
Rujuk Buku Sarana Ibu Bapa
ms 36
4. PROSPEKTUS SEKOLAH
SMK Seksyen 9, Shah Alam
LENCANA
SEKOLAH
(Berilmu, Beriman, Berjasa)
Jalan Tengku Ampuan Rahimah 9/12 40100 Shah Alam, Selangor
Telefon: 03 - 55129942 Fax: 03 - 55132413
Emel : [email protected]y
Laman Web: www.smks9.net
KANDUNGAN PROSPEKTUS
SEKOLAH
•
•
•
•
•
•
•
•
Kulit
Tujuan prospektus
Sejarah sekolah
Visi Sekolah
Misi Sekolah
Motto Sekolah
Barisan Pentadbir
Senarai Guru & K/Tgn
•
•
•
•
•
•
Lembaga Pengelola
PIBG
Waktu Persekolahan
Ketidakhadiran
Peratursan Sekolah
Kesihatan &
Keselamatan
KANDUNGAN PROSPEKTUS
SEKOLAH
• Kemalangan &
Kecemasan
• Latihan Kebakaran
• Hubungan sekolah-ibu
bapa/penjaga
• Hubungan sekolahkomuniti
• Aktiviti Kokurikulum
• Kumpulan Sokongan
Ibu Bapa dan Penjaga
• Alumni
• No. Tel/ Faks/email/laman web
TUJUAN PROSPEKTUS SEKOLAH
Memberi maklumat
kepada ibu bapa/
penjaga serta ahli
masyarakat
mengenai aspirasi
sekolah, visi dan
misi serta bidang
kebitaraan sekolah
Menyampaikan idea
yang jelas
mengenai sekolah
kepada ahli
masyarakat yang
ingin menyumbang
ke arah
perkembangan dan
kejayaan murid
5. MENYEDIAKAN BUKU
PERANCANGAN & KOMUNIKASI
1. Sebagai Buku Perancangan Murid untuk
merangka masa untuk kerja rumah, ulang kaji dan
menetapkan target
2. Sebagai buku komunikasi di antara guru dan ibu
bapa/ penjaga untuk memantau kemajuan murid
*Templat disediakan
*Penggunaan digalakkan tetapi BUKAN MANDATORI
KANDUNGAN BUKU PERANCANGAN
& KOMUNIKASI SEKOLAH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kulit
Harapan kepada murid
Keyakinan sekolah
Tujuan kerja rumah
Tujuan Buku P&K
Tidak hadir ke sekolah
Jadual waktu
Jadual kerja kursus
Jadual kerja rumah
•
•
•
•
•
•
•
Laporan
Tips Ulangkaji
Tips Peperiksaan
Jadual sikap pelajar
Perancangan tindakan
Penetapan target
Pasport
kecemerlangan
• Tip p/bagai kecerdasan
6. PENYEDIAAN PELAN TINDAKAN
1. Hasil mesyuarat dengan
-AJK PIBG/LPS, AJK Alumni, Ahli Komuniti
2. Berdasarkan 7 Elemen Yang Menyokong
Sistem Pembelajaran (Buku SS ms 17-48)
3. Prioriti program impak tinggi & kos rendah
FORMAT PELAN TINDAKAN
PROGRAM
MATLAMAT KPI KOS SASARAN TARIKH TINDAKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(Format Pelan Tindakan ini sekadar contoh sahaja)
7. PELAKSANAAN 7 PROGRAM LAZIM
1. Hari Pendaftaran Tingkatan 1
2. Hari Penetapan Target Peperiksaan
3. Hari Pelaporan
4. Hari Sukan
5. Mesyuarat Agung PIBG
6. Hari Anugerah
7. Mesyuarat Permuafakatan
* setiap program diwar-warkan untuk penglibatan
* Jumlah kehadiran dilaporkan (key in on line)
8. MENGADAKAN TAKLIMAT
PELAKSANAAN SARANA SEKOLAH
DAN SARANA IBU BAPA
1. Di peringkat sekolah
a) semua guru dan staf
b) AJK PIBG
c) Ibu bapa/ penjaga
d) Komuniti
9. MEMBINA CARTA GANT
1. Tujuannya untuk
a) menunjukkan pelaksanaan program
b) menjadi panduan pelaksanaan
2. Berdasarkan
a) Pelan Tindakan
b) Pelaksanaan 7 Program Lazim
*Contoh slid berikutnya
CARTA
GANT
D
J
FPROGRAM
M A
M J
JSEKOLAH
O S
O N
PROGRAM
12
13
13
13
13
13
1. Orientasi T1
2. Mesy Agung PIBG
3. Mesy Permuafakatan
4. Penetapan Target
5. Hari Pelaporan
6. Hari Anugerah
7. Hari Sukan
* Lain-lain (Program Sokongan Terhadap Kejayaan Murid)
•Laporan Program ke
KPM
(‘Key in 3 kali setahun)
13
D
13 13 13 13 13 13
CARTA GANT PELAKSANAAN SARANA
PERKARA
D J
F
M A
12 13 13 13 13
M J
J
O S
O N D
13 13 13 13 13 13 13 13
1. Mencetak Soal Selidik
Jumlah set = 10 % daripada jumlah ibu bapa
2. Lantik 2 Biro Pibg
Dalam Mesyuarat AJK/AGM PIBG
3. Isi Soal Selidik (SS)
Orientasi T1/Mesy. Guru 1/ AGM PIBG/Walk in
4. Analisa Lampiran 1 (SS)
Sebaik Majlis Orientasi Pelajar T1/Mesyuarat Guru 1
5. Isi Soal Selidik (SIB)
Majlis Orientasi Pelajar T1
6. Borang KPIB(A) & BKBKS(B)
Sebaik Menjawab Soal Selidik Pembelajaran Anak
7. Aktiviti Kumpulan SIB
8. Pelan Tindakan
9. Buku Prospektus
10. Buku Peran. & Komunikasi
* Lain-lain (Sokongan TKM)
•Laporan ke KPM
(‘Key in on line 3 kali
setahun)
10. ‘KEY IN’ KEHADIRAN
2013 2014 2015
JAN
JUL NOV JAN
JUL NOV JAN JUL NOV
Jumlah kehadiran ibu bapa & komuniti bagi setiap
program sekolah yang menyokong kejayaan murid
(Format akan disediakan oleh KPM)
RUMUSAN
SARANA
SEKOLAH
KECEMERLANGAN
MASA HADAPAN
NEGARA TERCINTA
SARANA
IBU BAPA
Keterbukaan
Pengurusan
Sekolah
Kesediaan
Ibu Bapa/
Penjaga
KEJAYAAN
SARANA SS & SIB
Komitmen
PIBG
Penglibatan
Komuniti
SEKIAN
TERIMA
KASIH
Abdul Hakim Samuri