TEORI PEMILIHAN KERJAYA ANNE ROE

download report

Transcript TEORI PEMILIHAN KERJAYA ANNE ROE

TEORI PEMILIHAN KERJAYA
ANNE ROE
PROF. MADYA DR. SIDEK MOHD NOAH
JABATAN PENDIDIKAN KAUNSELOR & PSIKOLOGI
KAUNSELING
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 UPM SERDANG
TEL.: 603-89468118, 603-89468167 (OFFICE)
012-2126312 (HP)
E-MAIL: [email protected]
[email protected]
TEORI PEMILIHAN KERJAYA ROE
Anne Roe
Merupakan salah satu teori pendekatan
struktur atau teori pemilihan kerjaya
Anne Roe yang mengintegrasikan teori
personaliti dengan klasifikasi pekerjaan
dan menjadikannya sebagai sebuah teori
kerjaya
LATAR BELAKANG TEORI
Menurut Roe pengalaman awal kanak-kanak
di rumah merupakan asas bagi pembentukan
personaliti serta sikap individu terhadap
pemilihan kerjaya
Anak-anak menjadikan peranan dan tingkah
laku ibu bapa mereka sebagai model dan
tauladan
Anne Roe membuat spekulasi bahawa
interaksi dan gaya layanan ibu bapa yang
diterima oleh seseorang individu adalah
penting dalam menentukan orientasi pemilihan
kerjaya
LATAR BELAKANG TEORI
Teori kerjaya Anne Roe
menumpu kepada dua dimensi
atau bahagian iaitu
personaliti dan klasifikasi
pekerjaan
Tujuan teori ini dibangunkan
ialah untuk melihat hubungan
atau pertalian antara semua
bidang pekerjaan dengan
latar belakang kekeluargaan
dan pengalaman layanan ibu
bapa terhadap individu
semasa kanak-kanak
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMILIHAN KERJAYA
LATAR BELAKANG
GENETIK
PENGARUH
TENAGA PSIKIK
PENGARUH
GENETIK DAN
HIRARKI
KEPERLUAN
LATAR BELAKANG GENETIK
LATAR BELAKANG
GENETIK
MEMPENGARUHI
PEMBENTUKAN
MINAT, KECERDASAN,
SIKAP, PERSONALITI
DLL. YANG AKHIRNYA
MEMPENGARUHI
PEMILIHAN KERJAYA
INDIVIDU
IQ = 240
IQ = 100
PENGARUH TENAGA PSIKIK
PERKEMBANGAN KEUPAYAAN
KHAS SESEORANG INDIVIDU
DITENTUKAN OLEH KE ARAH
MANA TENAGA PSIKIK
DIPERKEMBANGKAN DI LUAR
KAWALAN ATAU TANPA SEDAR
KEPERLUAN PALING ASAS
IALAH KEPERLUAN UNTUK RASA
DIMILIKI DAN IA AKAN KEKAL
SEBAGAI SEBAHAGIAN ELEMEN
TIDAK SEDAR
KEPERLUAN TIDAK SEDAR INI
AKAN MEMBENTUK TENAGA
PSIKIK DAN SETERUSNYA
MEMPENGARUHI BIDANG
KERJAYA INDIVIDU
PENGARUH GENETIK DAN HIRARKI
KEPERLUAN
PENGARUH FAKTOR
GENETIK DAN
PERKEMBANGAN HIRARKI
KEPERLUAN INDIVIDU
MEMPENGARUHI
KEPUTUSAN PEMILIHAN
KERJAYA INDIVIDU
KEPERLUAN YANG KUAT
UNTUK MEMENUHI
SESUATU KEPERLUAN
ADALAH SUMBER
MOTIVASI YANG
SANGAT KUAT
NIRVANA DIRI
HARGA DIRI
K.SAYANG
KESELAMATAN
FISIOLOGIKAL
HIRARKI KEPERLUAN MASLOW
KETERANGAN TEORI
SETIAP INDIVIDU
AKAN MEWARISI
KECENDERUNGAN
UNTUK
MENYALURKAN
TENAGA DALAMAN
KE ARAH KERJAYA
YANG TERTENTU
GAYA LAYANAN IBU BAPA
MESRA
Mesra Bersahaja
Mesra Pengasih
DINGIN
Dingin Mengabai
Dingin Mengelak
MENUMPU
Terlampau Melindungi
Terlampau Menuntut
MESRA BERSAHAJA
IBU BAPA MEMBERI
KASIH SAYANG YANG
SEDERHANA KEPADA
ANAK-ANAK.
MEMBERI PERHATIAN
KEPADA ANAK-ANAK
BILA ADA MASA
LAPANG.
IBU BAPA SAMBIL
LEWA, ADA PERATURAN
TETAPI TIDAK
DIKUATKUASAKAN
ATAU DILAKSANAKAN
MESRA PENGASIH
IBU BAPA MEMBERI
KEMESRAAN DAN KASIH
SAYANG KEPADA ANAKANAK
MEREKA CUBA
MEMBANTU ANAK-ANAK
DALAM MENYELESAIKAN
MASALAH PENTING.
MEREKA MEMBERI
PUJIAN DAN KEBEBASAN
YANG MUNASABAH
DINGIN MENGABAI
IBU BAPA KURANG
MEMBERI PERHATIAN
DAN KASIH SAYANG
KEPADA ANAK-ANAK
IBU BAPA MEMBERI
PENJAGAAN MINIMUM
KEPADA ANAK-ANAK
IBU BAPA SELALU
TIDAK MENEPATI
JANJI YANG DIBUAT
DENGAN ANAK-ANAK
DINGIN MENGELAK
IBU BAPA YANG
MENGELAK BERSIFAT
DINGIN
TIDAK MENGAMBIL
BERAT HAL ANAK-ANAK
SELALU MERENDAHRENDAHKAN KEBOLEHAN
ANAK-ANAK SERTA
SERINGKALI MENGHINA
ANAK-ANAK
MENUMPU: TERLAMPAU
MELINDUNGI
IBU BAPA DAPAT MEMENUHI
KEPERLUAN FISIOLOGIKAL
ANAK-ANAK.
IBU BAPA MEMBERI
PERHATIAN KEPADA MINAT,
MEMANJAKAN, MEMBERI
KASIH SAYANG, MENJAGA
KESELAMATAN DAN KURANG
MEMBERI KEBEBASAN KEPADA
ANAK-ANAK.
IBU BAPA MEMBERI PUJIAN
DAN GANJARAN YANG
BERLEBIH-LEBIHAN SERTA
SERINGKALI MENCAMPURI
URUSAN ANAK-ANAK
MENUMPU: TERLAMPAU
MENUNTUT
IBU BAPA MENYEDIAKAN
PIAWAIAN YANG TINGGI
UNTUK DIIKUTI OLEH ANAKANAK
PERATURAN YANG DIBUAT
SANGAT KERAS, TEGAS DAN
ANAK-ANAK TIDAK BOLEH
MEMBANTAH
MEREKA MAHU ANAK-ANAK
MELIBATKAN DIRI DALAM
AKTIVITI YANG BERGUNA
IBU BAPA CENDERUNG
MEMBERI DENDAAN DAN
MEMBATASI HUBUNGAN
ANAK-ANAK DENGAN RAKAN
SEBAYA
HIPOTESIS ANNE ROE
HIPOTESIS 1: IBU BAPA YANG BERSIFAT
MELINDUNGI, MENUNTUT DAN PENGASIH AKAN
MENGHASILKAN ANAK-ANAK YANG
BERKECENDERUNGAN KE ARAH
BERORIENTASIKAN MANUSIA DAN
KEMUDIANNYA AKAN MEMILIH PEKERJAAN
YANG BERORIENTASIKAN MANUSIA
GAYA 2, 5, 6
HIPOTESIS 2: IBU BAPA YANG MENOLAK,
MENGABAI DAN BERSAHAJA AKAN
MENGHASILKAN ANAK-ANAK YANG
BERKECENDERUNGAN KE ARAH TIDAK
BERORIENTASIKAN MANUSIA DAN
KEMUDIANNYA AKAN MEMILIH PEKERJAAN
YANG TIDAK BERORIENTASIKAN MANUISA
GAYA 1, 3, 4
HIPOTESIS ANNE ROE
HIPOTESIS 3: ANAK-ANAK YANG TERLAMPAU
DILINDUNGI DAN TERLAMPAU DITUNTUT
BERKEMUNGKINAN AKAN BERADA DALAM
KEADAAN HELAH BELA DIRI DAN MENJADI
TIDAK BERORIENTASIKAN KEPADA MANUSIA
GAYA 5 DAN 6
HIPOTESIS 4: SESETENGAH INDIVIDU
DARIPADA KELUARGA YANG IBU BAPANYA
MENOLAK BERKEMUNGKINAN AKAN MEMILIH
KERJAYA YANG BERORIENTASIKAN MANUSIA
DALAM USAHA UNTUK MENCARI KEPUASAN
GAYA 3 DAN 4
HIPOTESIS ANNE ROE
HIPOTESIS 5: LAYANAN DAN ASUHAN
YANG MENCUKUPI KEPADA ANAK-ANAK
OLEH IBU BAPA YANG PENGASIH DAN
BERSAHAJA DI SAMPING FAKTOR LAIN
SEPERTI KEBOLEHAN INDIVIDU
MUNGKIN MENJADIKAN KEPERLUAN
HUBUNGAN INTERPERSONAL LEBIH
UTAMA DARIPADA KEPERLUAN PERIBADI
GAYA 1 DAN 2
ORIENTASI PEKERJAAN
KUMPULAN
PEKERJAAN
BIDANG
PEKERJAAN
ORIENTASI
KUMPULAN I
PERKHIDMATAN
MANUSIA
KUMPULAN II
PERNIAGAAN
MANUSIA
KUMPULAN III
ORGANISASI
MANUSIA
KUMPULAN IV
TEKNOLOGI
BUKAN MANUSIA
KUMPULAN V
LUAR RUMAH
BUKAN MANUSIA
KUMPULAN VI
SAINS
BUKAN MANUSIA
KUMPULAN VII
KEBUDAYAAN UMUM
MANUSIA
KUMPULAN VIII
SENI DAN HIBURAN
MANUSIA
PERINGKAT PEKERJAAN
PROFESIONAL 1
PROFESIONAL 2
SEMI
PROFESIONAL
MAHIR
SEPARA MAHIR
BURUH