proposal chương trình chạy thử xe

download report

Transcript proposal chương trình chạy thử xe

CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
Mục lục:
I. Lý do tại sao phải tổ chức chương trình 4S ?
II. Nhiệm vụ của các phòng ban HVN
III.Học tập kinh nghiệm của những HEAD đã làm chương trình 4S
IV. Nội dung chương trình 4S
1. Cấu trúc chương trình 4S
2. Chi tiết thời gian chương trình 4S
V. Nội dung chương trình 4S
1. Sơ đồ bố trí chương trình 4S
2. Khu vực thay nhớt và kiểm tra xe
3. Khu vực chạy thử xe
i. Chạy thử xe
ii. Thi thực hành
4. Khu vực đậu xe cho khách hàng
5. Khu vực trưng bày xe và phụ tùng
6. Khu vực huớng dẫn lý thuyết LXAT và hướng dẫn máy tập RT
i. Phương án 1 : Tổ chức tại nơi có lớp học hay hội trường lớn
ii. Phương án 2 : Tổ chứ huớng dẫn LXAT tại khu vực event
7. Sân khấu, âm thanh và ánh sáng
8. Những hạng mục cần thiết cho chương trình 4S
9. Một số hình ảnh tài liệu tham khảo cho chương trình 4S
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
I.
Lý do tại sao phải tổ chức chương trình 4S ?
1.Hiện nay một số tỉnh thị phần Honda gặp một số vấn đề: thị phần Honda thấp hơn đối thủ
cạnh tranh hay tốc độ tăng trưởng của Honda thấp hơn tốc độ tăng trưởng của đối thủ cạnh
tranh, do đó một trong những lý do HEAD cần phải làm chương trình event 4S để cải thiện
hình ảnh Honda và HEAD tại địa phương của mình. Chương trình 4S sẽ giúp cho:
A.Chúng ta sẽ giúp cho khách hàng biết về HEAD tại địa phương mình, giúp khách hàng
trải nghiệm về hoạt động chăm sóc khách hàng, xem những sản phẩm Honda và mua
sản phẩm Honda với chương trình khuyến mãi thật hấp dẫn hấp dẫn.
B.Giúp cho HEAD tạo mối quan hệ tốt với khách hàng bằng cách bày tỏ sự chăm sóc khách
hàng, cải thiện hình ảnh HEAD tại địa phương của mình và cải thiện hoạt động bán lẻ của
HEAD
C. Giúp cải thiện hình ảnh Honda Việt Nam tại địa phương.
Giúp cải thiện thị phần Honda & hình ảnh Honda tại những vùng Honda thấp thị phần
2. Chương trình 4S là chương trình kết hợp giữa HEAD & 4 phòng ban của HVN (nhưng
HEAD đóng vai trò quan trọng nhất)
3. Nội dung chương trình cơ bản như sau:
Hoạt động trước event
Hoạt động bán hàng
Chạy xe diễu hành
Trưng bày xe
Treo băng rôn(banner)
Chương trình khuyến mãi
Phát tờ rơi
Gửi thư/coupon mời khách hàng
Hoạt động phụ tùng
Trưng bày phụ tùng và phụ kiện
Hoạt động dịch vụ
Hoạt động LXAT/Chạy thử xe
Kiểm tra xe miễn phí
Hướng dẫn và thi LXAT
Bảo trì xe
Thi thực hành LXAT
Thay nhớt miễn phí
Chạy thử xe
Chương trình giải trí
(Không bắt buộc)
Chương trình ca nhạc
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
III. Học tập kinh nghiệm của những HEAD đã làm chương trình 4S
Một số chương trình 4S đã thực hiện:
Tên HEAD
Bán Hàng
Phụ Tùng
Dịch Vụ
LXAT
Ca Nhạc
Cuc Vinh Dung Tien
Kim
Song Ma
Ngoc Hoa
Tân Thành
1. Chương trình 4S của HEAD Cúc Vinh-Dũng Tiến, Kim Song Mã, Ngọc Hoa & Tân Thành có được một thành
công nhất định và thu hút khá đông khách hàng tham dự góp phần cải thiện hình ảnh Honda tại địa
phương, HEAD có cơ hội chăm sóc khách hàng và cải thiện khả năng bán lẻ ngày càng tốt hơn
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
IV. Nội dung chương trình 4S :
1. Cấu trúc chương trình 4S
Bán Hàng
1. Tổ chức chạy xe diểu hành cổ động (roadshow)
2. Treo banner cổ động và phát tờ rơi
3. Quảng cáo trên radio hay TV trên đài phát thanh
và truyền hình địa phương
4. Trưng bày xe với phụ kiện hay với quảng cáo
trên tay nắm xe(wobbler), vật liệu quảng cáo
(POP)
5. Chương trình khuyến mãi tại HEAD hay kết hợp
với giới thiệu xe mới nếu trùng thời điểm
Chương trình
4S
Phụ Tùng
Dịch Vụ
LXAT
Chương trình
ca nhạc buổi tối
(Không bắt
buộc)
1. Trưng bày phụ tùng
2. Khuyến mãi phụ tùng: Giảm tối thiểu 10% tiền
phụ tùng
1. Phòng CS sẽ hổ trợ set up
2. Thay nhớt và kiểm tra xe miễn phí
1. Hướng dẫn lý thuyết LXAT và máy RT
2. Thi thực hành LXAT
1. Nhảy (Hip hop, Rap…)
2. Chương trình ca nhạc
1. Đây là nội dung cơ bản của chương trình mini 4S event tại địa phương tùy theo tính chất chương trình và
tình hình địa phuơng HEAD có thể điều chỉnh nội dung cho phù hợp thực tế
2. Về chương trình ca nhạc buổi tối HEAD nên cần có công ty event hổ trợ trong việc set up cũng như dàn
dựng chương trình sao cho phù hợp với tình hình địa phương mình nhất
REGIONAL 4S EVENT – Sales Planning
2.
Ngày
Chi tiết thời gian chương trình 4S
Thời gian
Ngày thứ 1
Nội dung
Ghi chú
Roadshow
Treo banner ở HEAD & các điểm nổ bật ở trung
tâm địa phương
Phát tờ rơi
Hoạt động PR
7:30-8:30
Thay nhớt và kiểm tra xe miễn phí
Hướng dẫn LXAT
Tổ chức chương trình xe chạy thử
Trưng bày xe và phụ tùng
8:30-10:30
Thay nhớt và kiểm tra xe miễn phí
Hướng dẫn LXAT
Tổ chức chương trình xe chạy thử
Trưng bày xe và phụ tùng
Thi lý thuyết và thi trên máy RT
10:30-11:30
Thay nhớt và kiểm tra xe miễn phí
Hướng dẫn LXAT
Tổ chức chương trình xe chạy thử
Trưng bày xe và phụ tùng
Thi lý thuyết và thi trên máy RT
Nghỉ giải lao
Ngày thứ 2
13:30-14:00
Thay nhớt và kiểm tra xe miễn phí
Hướng dẫn LXAT
Tổ chức chương trình xe chạy thử
Trưng bày xe và phụ tùng
Thi thực hành LXAT
14:00-16:00
Thay nhớt và kiểm tra xe miễn phí
Hướng dẫn LXAT
Tổ chức chương trình xe chạy thử
Trưng bày xe và phụ tùng
Thi thực hành LXAT
Nghỉ giải lao
19:30-21:30
Chương trình ca nhạc
Ghi chú:
Chạy chương trình
event
1. Hoạt động quảng bá chương
trình 4S: HEAD có thể tiến
hành từ 3-7 ngày trước
2. Về thời gian chương trình chỉ
mang tính chất tham khảo tùy
theo tình hình địa phuơng và
cơ cấu chương trình HEAD có
thể tổ chức event 1-3 ngày
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
V. Nội dung chương trình 4S :
Những yêu cầu cơ bản về khu vực
4S
1) Diện tích
: Tối thiểu 800m2
2) Điều kiện
: Đông khách
hàng và giao thông thuận lợi
1. Sơ đồ bố trí chương trình 4S:
Khu vực chạy thử xe
Sơ đồ tham khảo
Khu vực để xe cho KH
100m
Lối vào
Khu vực trưng
bày xe
100m
Khu vực hướng dẫn
LXAT
Khu trưng bày phụ
tùng, thay nhớt và
kiểm tra xe miễn phí
Những lưu ý khác
1)Lều, cổng event
: phải đảm
bảo kích thước, màu sắc
2) Sân khấu
: phải đảm
bảo an toàn cũng như kích thước,
màu sắc
3) Âm thanh & ánh sáng: an toàn
và tiêu chuẩn
Lưu ý hình ảnh Honda với
khách hàng
Tất cả vật liệu của chương 4S
event của địa phương phải đảm
bảo đúng Honda logo( HVN-FS
phải kiểm tra tài liệu liên quan
trước khi in)
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
Ví dụ tham khảo
Khu vực thay
nhớt miễn phí
Khu vực chạy
thử PCX
Trưng bày xe
Trưng bày phụ
tùng & hướng
dẫn LXAT
Sơ đồ bố trí của event HEAD Ngọc Hoa ở Gia Lai
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
Khu vực khách chờ
1. Có ghế, nước cho khách hàng
Khu vực LXAT
1. Có ghế, nước và TV LCD
2. Hướng dẫn và thi lý thuyết LXAT
Sơ đồ bố trí event HEAD Tân Thành ở Vĩnh Long
Khu vực
khách hàng
120m
Khu vực khách
VIP
Khu vực thự hành LXAT
Khu vực xe chạy thử
1. Loại xe: 1 PCX, 1AB, 1 AT & 1 Fu
2. Điều kiện tham dự: Khách hàng
phải có bằng lái
3. Quà cho khách hàng tham dự: viết
Khu vực trưng bày
xe & phụ tùng
2. Bảng thông số kỹ thuật: 6 cái
Khu vực xe chạy
thử
Alpha, 1 PCX, 1 AB magnet, 1 LEAD, 1
Click với POP, wobbler và bảng giá
Khu vực khách
chờ
Khu vực trưng bày
1. Xe trưng bày trên bục: 1 RS, 1 Fu, 1
Khu vực hướng
dẫn LXAT
Khu vực thay nhớt và kiểm tra xe
1. Số lượng bàn nâng :6 cái
2. Tủ dụng cụ đi kèm: 6 cái
3. Thợ: 21 người
4. Máy bơm nhớt: 2 cái
Khu vự Di6ch
Vụ
Ví dụ tham khảo
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
2.
Khu vực thay nhớt và kiểm tra xe
• Hoạt động dịch vụ : Có thể kết hợp với HVN hoặc không
• Phương pháp mời khách hàng: bằng thư/điện thoại, dựa trên danh sách khách hàng hiện có
tại cửa hàng, nhân viên HEAD vui lòng nhắn tin,gọi điện thoại trước để thông báo cho khách
hàng sau đó xác nhận khách hàng có đến event hay không ?
Note: Free oil change area for at least 4 bikelifts
• Ước tính số lượng xe
thay nhớt: 1,000 xe (Cả số và ga)
• Điều kiện
: Xe Honda Việt Nam
• Bàn nâng
: Ít nhất 4 cái
• Diện tích
: Min 6m x 8m(Dịch vụ); 6 x 8m(khách chờ); 4 x 6m(kiểm tra cuối);3 x 4m
(bàn tiếp tân)
• Nhân sự
: MIN 8 thợ (bao gồm thợ trưởng) and 3 tiếp tân tùy theo số lượng bàn
nâng HEAD có thể điều chỉnh nhân sự cho phù hợp
• Set up
: Hỗ trợ bởi Field Service
• Cần chuẩn bị
:Giỏ rác (Min 4), 1 Tủ dụng cụ/1 bàn nâng, bình cứu hỏa (Min 4), Khăn lau
xe, laptop, phiếu sữa chữa, số thứ tự treo xe, phiếu sữa chữa, form nhập thông tin khách hàng
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
Quy trình dịch vụ
QUI TRÌNH KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG VÀ THAY NHỚT MIỄN PHÍ
9-Jun-2009
KHÁCH HÀNG
Đăng ký:
- Giấy đăng ký xe
- Sổ bảo hành
- Thư mời
- Kiểm tra lại phiếu treo xe
Khu vực khách chờ:
- Uống nước & xem
TV nói về cty Honda
Việt Nam
Phụ tùng: 1 người
- Chuẩn bị phụ tùng
trưng bày và bán tại chỗ
- Hỗ trợ trả xe cho khách
hàng
TIẾP NHẬN
Nhận đăng ký: 1 người
- Nhận giấy tờ đăng ký của khách
- Ghi lại số km
- Ghi và xé phiếu đăng ký & treo lên xe
Ghi phiếu & sổ bảo hành: 1 người
- Ghi & xé phiếu bảo hành
- Hỗ trợ nhập giữ liệu
SỬA CHỮA
Thợ bảo dưỡng: 4 người
- Kiểm tra & bảo dưỡng xe định kỳ theo
tiêu chuẩn của Honda Việt Nam
- Đánh dầu vào phiếu treo xe những mục
đã kiểm tra
- Kẻ vạch nhớt mới cạnh cây thăm nhớt
sau khi thay nhớt
- Đánh dấu sau khi xiết ốc xă nhớt ( dùng
viết lông màu xanh lau không xóa được )
Xe chưa đạt
Kiểm Tra cuối: 1 người
- Kiểm tra xe theo phiếu treo xe
- Kiểm tra lại toàn bộ tình trạng
Nhập giữ liệu: 1 người
- Nhập toàn bộ giữ liệu của khách hàng
theo giấy đăng ký xe
-Trả lại giấy tờ cho khách, mời khách ra
lều ngồi chờ
- Kiểm tra đổ nhớt & xiết ốc nhớt. Đánh
dấu vào lốc máy sau khi đã kiểm tra
( dùng viết lông màu đỏ loại lau không
được)
Xe đạt
Khu vực trả xe
Xe chưa đạt
Xếp xe khu vực chờ: 1 người
- Nhận xe từ khu vực đăng ký
- Xếp xe theo thứ tự vào khu vực chờ
Xếp xe lên bàn nâng: 1 người
- Dắt xe từ bãi chờ lên trên bàn nâng
- Thống kê lại số xe đã dắt theo từng bàn
nâng
Chạy thử xe & trả xe cho khách: 1 người
- Chạy thử & kiểm tra toàn bộ tình trạng xe
lần cuối
- Yêu cầu khách hàng ký nhận đã thay nhớt
- Trả lại phiếu bảo hành & xe cho khách
- Giữ lại phiếu treo xe
Xe đạt
Bảo vệ: 02 người
- Bảo vệ từ khi Honda bắt
đầu tập kết đồ tới khi kết
thúc (04 ngày)
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
Một số hình ảnh tham khảo về hoạt động dịch vụ chương trình 4S
Hoạt động kiểm tra xe và thay nhớt miễn phí của HEAD Tân Thành Vĩnh Long
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
3.
Khu vực chạy thử xe
Chạy thử xe
5-10m
i.
Ghi chú: khu vực xe chạy thử tuỳ
thuộc vào khu vực tổ chức event
80-100 m
• Set up:
 Đường chạy
•
•
•
•
: Đường chạy tối thiểu 80-100m (lưu ý không có chướng ngại
vật gây nguy hiểm cho khách hàng)
 Loại xe chạy thử
: Những kiểu xe mới hay những xe khó bán
 Số lượng tối thiểu
: Tối thiểu 3 loại xe chạy thử hiện có tại HEAD
 Số lượng nón bảo hiểm : theo số lượng xe chạy thử
 Form mẫu ghi thông tin và ý kiến khách hàng tham dự
Điều kiện tham gia
: Khách hàng phải có bằng lái xe hai bánh
Quà
: Quà lưu niệm cho người tham dự (Viết, áo thun, áo mưa…)
Nhân sự
: tiếp nhận (1) và hướng dẫn viên(1)
Máy tính hay laptop nhập thông tin khách hàng
Khu vực xe chạy thử
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
ii.
Thi thực hành
15m
Hướng dẫn viên và xe
15m
5m (an toàn)
dày =5cm
30cm
Ván hẹp
Cọc tiêu
20m
5m (an toàn)
5m (an toàn)
40m
Note: Chiều dài tối thiểu của phần thi thực hành
Yêu cầu cơ bản:
• Mặt sân bê tông hoặc trải nhựa
không trơn trượt
• Không có chướng ngại vật trong khu vực
sân như cây, gờ mấp mô…
(các chướng ngại vật có thể gây
nguy hiểm cho người đi xe)
Cọc tiêu:
• Số lượng cọc tiêu tối thiểu:
6 chiếc
• Khoảng cách giữa các cọc tiêu: 4m
Ván hẹp:
• Độ dài ván hẹp:
• Độ rộng:
• Độ dày:
15m
30cm
5cm
REGIONAL 4S EVENT – Sales Planning
Một số hình ảnh tham khảo
Thi cân bằng trên ván hẹp
4.
Khu vực thi thực hành
Khu vực đậu xe cho khách hàng
Khu vực đậu xe cho khách hàng
Lưu ý: HEAD lưu ý bố trí khu vực đậu xe cho khách hàng tại event
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
5.
Khu vực trưng bày xe và phụ tùng
• Trưng bày 5 kiểu xe mới có gắn gương chiếu hậu & phụ kiện(nếu có) với POP hay wobbler
trên bục trưng bày
• Số lượng xe trưng bày
: tối thiểu 5 kiểu xe mới nhất
• Bảng thông số kỹ thuật
: tối thiểu 5, đặt đúng vị trí của xe
• Tờ rơi đóng dấu tên HEAD
: phải có sẵncho khách hàng tại event
• Bàn tư vấn khách hàng và nhân viên bán hàng : 01 cái, 01 nhân viên & có sẵn namecard
• Tủ trưng bày phụ tùng
: 1 hay 2 cái: Trưng bày phụ kiện và đồ nhựa với
giá, tên và mã số phụ tùng, quần áo, túi xách, manơcanh (nếu có)
• Set up :
 Lều
: HEAD thuê tại địa phương
 Xe, bàn tư vấn, tờ rơi, name card, bảng thông số kỹ thuật : HEAD phụ trách
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
Hướng dẫn chi tiết:
STT
1
Nội dung
Road show
Chuẩn bị
- Xe: ít nhất 20 xe với những kiểu xe mới
nhất
- Nhân sự: 20 ~40 người (nam&nữ)
-Đồng phục: Giày, Áo Honda(tay dài), Nón
bảo hiểm Honda
- Cờ: 01 Xe /01 cờ
- Xe tải trang trí dẫn đường
- Giấy phép
+ Giấy phép của CSGT
+ Xe công an dẫn đường (Nếu cần)
- Giấy phép treo banner và phát tờ rơi
2
- Số lượng baner: tối thiểu 10 cái
- Kích thước banner: tối thiểu 01x05 M
Nội dung của banner và tờ rơi
- Tên của chương trình
- Thời gian tổ chức chương trình
- Địa điểm tổ chức chương trình
Treo banner
- Tên HEAD
và phát tờ rơi
- Số lượng tờ rơi: Tối thiểu 2000 cái
Địa điểm phát tờ rơi
- Tại HEAD
- Tại nơi đông dân cư
3
- Giấy phép
Quảng cáo
trên radio và - Tần suất: 2~3 ngày/ tuần ( 02 tuần trước
event)
TV địa
phương
Triển khai
Thời gian dự kiến: 01~1.5 giờ
Ghi Chú
Bắt buộc: người lái có bằng lái
xe máy
Khoảng cách dự kiến: hơn 10 km
Chuẩn bị : áo mưa, nuớc
khoáng và găng tay
Thời gian tổ chức roadshow:
- Phương án 1: trước event 1 ngày
- Phương án 2: Buổi sáng của ngày event
Được cấp bởi chính quyền địa phương (Sở văn
hóa thông tin)
Đủ số lượng banner cần thiết
Địa điểm treo banner:
- Tại HEAD
- Khu công cộng: chợ, trạm xe bus , siêu thị
- Đường chính của thành phố, thị xã
Đủ số lượng tờ rơi cần thiết trước 01 tuần
Địa điểm phát tờ rơi
10 ngày trước event
Trước 1 tuần
(maquette phải được check bởi
FM/SP trước khi in)
Nhân viên HEAD và công ty sự
kiện
- Tách biệt với khu vực chạy roadshow
- Cùng thời điểm chạy roadshow
Quảng cáo trên đài truyền hình địa phương
Quảng cáo trên radio và báo địa phương
Không bắt buộc
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
STT
4
Nội dung
Chuẩn bị
Triển khai
- Lều cho khu vực trưng bày
Tối thiểu: 06x08 (M)
Bắt buộc: Có backdrop
- Số lượng xe trưng bày
Tối thiểu 5 xe (những model mới)
Tối thiểu 02 xe gắn phụ kiện
Trưng bày xe với phụ kiện -
Bục để xe
Catalogue and Wobble
Bục để Catalouge và tờ rơi
Bảng thông số kỹ thuật
PG girl
Nhân viên bán hàng
tối thiểu 05 cái trước 01 ngày
Đủ những model mới
Tối thiểu 01 cái
Của những xe đang trưng bày
Tối thiểu 02 người (xinh, nhanh nhẹn)
Ít nhất 01 người
- Những kỹ thuật mới cho những đời xe mới Á p dụng cho những đời xe mới
5
Chương trình
khuyến mãi
6
Trưng bày
phụ tùng
Ghi Chú
- Chương trình ca nhạc, TV và hệ thống
đèn
Bật liên tục ngày event
- Giảm giá hay quà tặng có giá trị cho
khách hàng đăng ký mua xe tại HEA D
Thanh toán và giao hàng tại HEA D
- Chuẩn bị tủ phụ tùng trưng bày
Tối thiểu 1 cái
- Trưng bày phụ kiện hay đồ nhựa cho nổi
bật
Từng món phụ tùng trưng bày phải có tên, giá
phụ tùng
Một số hình ảnh tham khảo
Roadshow
Khu vực trưng bày xe
etc., Air Blade…
Tối thiểu có 1 banner về
chương trình khuyến mãi
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
6.
Khu vực huớng dẫn lý thuyết LXAT và hướng dẫn máy tập RT
i.
Phương án 1 : Tổ chức tại nơi có lớp học hay hội trường lớn
Backdrop
Máy chiếu 1
Máy chiếu 2
Bục phát biểu
Bàn VIP
• Diện tích
• HEAD chuẩn bị
Bàn VIP
: 1.5m2/người
:Máy tập RT(1), Bục phát biểu(1), bàn tư vấn(1), backdrop(1),máy chiếu &
màn chiếu(1) (TV LCD), âm thanh, bàn và ghế cho học viên và micro không dây (4), bàn để
quà, nước suối, bút viết cho học viên
• Đối tượng học viên:
1. Được mời/sắp xếp bởi trường đại học, CSGT, UB ATGT, UBND..
2. Khách hàng đang ngồi tại phòng chờ
• Nhân sự cần chuẩn bị:
1 nhân viên cho hướng dẫn máy RT
4 nhân viên cho phần lý thuyết
• Quà cho học viên và VIP tham dự buổi huấn luyện
• Tài liệu LXAT cần chuẩn bị cho các học viên
REGIONAL 4S EVENT – Sales Planning
ii. Phương án 2 : Tổ chứ huớng dẫn LXAT tại khu vực event
•Đối tượng học viên:
1. Được mời/sắp xếp
bởi
trường đại học, CSGT, UB
ATGT, UBND..
2. Khách hàng đang ngồi tại
phòng chờ
• HEAD cần chuẩn bị : Lều Min 24x4m, máy tập RT (1), backdrop(1), bàn tư vấn(1) ,
máy chiếu & màn chiếu(1) hay LED screen(1) hay TV LCD(1), bục phát biểu(1), micro
không dây(3) và hệ thống âm thanh (1 ) với loa đầy đủ và âm thanh tiêu chuẩn
•Đề xuất set up
:
 Khu vực huớng dẫn LXAT nên làm giống khu vực khách chờ để tránh tiếng ồn
từ bên ngoài và hạn chế ánh sáng để máy chiếu hoạt động tốt
•Nhân sự cần chuẩn bị:
1 nhân viên cho hướng dẫn máy RT
4 nhân viên cho phần lý thuyết
• Quà cho học viên và VIP
• Tài liệu LXAT, viết & nuớc suối cần chuẩn bị cho các học viên
REGIONAL 4S EVENT – Sales Planning
Bàn VIP
Diện tích: Khoảng 0.5m2/người
- Đủ diện tich cho phần set up TV
LCD, máy RT , Xe mẫu
- Đủ bàn ghế cho học viên, VIP
- Chuẩn bị đầy đủ nuớc suối, tài
liệu LXAT và viết cho học viên
Bàn VIP
Backdrop
Min=4m
Máy chiếu/ LCD TV
Min=15m
Một số hình ảnh tham khảo
Huớng dẫn lý thuyết LXAT và huớng dẫn RT
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
7.
Sân khấu, âm thanh và ánh sáng
• Sân khấu, âm thanh, ánh sáng, ghế cho VIP và khách hàng : HEAD phải thuê công
ty sự kiện set up
• Nội dung chương trình cơ bản: Âm nhạc, nhảy (Hip hop, Rap) & hài kịch LXAT
• Màn hình LED : Không bắt buộc
• Sử dụng backdrop với Honda logo nếu không có màn hình LED Screen
• Phải có nhân viên bảo vệ trong suốt chương trình event và khu vực ca nhạc đảm
bảo an toàn về điện & lửa.
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
Một số hình ảnh tham khảo
Chương trình ca nhạc của HEAD Tân Thành Vĩnh Long
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
8. Những hạng mục cần thiết cho chương trình 4S tại địa phuơng
Phụ trách
STT
1
Hạng mục
Set up
Nội dung chi tiết
Số lượng ước tính
HEAD
1 Sân khấu,backdrop
1
gói
√
2 Lều, cổng của chương trình event
1
gói
√
3 Ca nhạc, âm thanh và ánh sáng của chương trình event
1
gói
√
2
Địa điểm làm event
4
Chọn địa điểm đông dân cư , giao thông thuận lợi và
diện tích đủ lớn để làm 4S event
1
gói
√
3
Giấy phép
Tiến hành xin giấy phép với chính quyền địa phuơng về
5 toàn bộ chuơng trình 4S event (về treo banner, phát tờ
rơi, roadshow…)
1
gói
√
6 Quảng caó trên radio
1
gói
√
7 Quảng cáo trên báo chí, TV địa phương
1
gói
√
10
Cái
√
5
Cái
√
4
5
6
Hoạt động quảng caó cổ động
cho chương trình event
Chương trình khuyến mãi
Trưng bày xe & phụ tùng
8
Treo banner dọc tại các khu vực đông dân cư, đông
khách hàng qua lại và chỗ làm event
9
Treo banner ngang tại HEAD, tại các khu vực đông dân
cư, đông khách hàng qua lại và chỗ làm event
11
Phát tờ rơi tại các khu vực đông dân cư, đông khách
hàng qua lại và chỗ làm event
Min2000
tờ
√
10
Làm khuyến mãi tại HEAD từ 1~7 ngày tùy theo tình
hình địa phương
100
Cái
√
11 Xe trưng bày & wobbler (nếu có)
5
Xe
√
12 Bục trưng bày
5
Cái
√
13 Bàn tư vấn khách hàng
1
Cái
√
14 Kệ để tờ rơi , cataloge
1
Cái
√
Min 5
Bộ
√
20
Hộp
√
2
Cái
√
17 Thay nhớt cho xe ga
500
Cái
√
18 Thay nhớt cho xe số
500
Cái
√
Min 4
Cái
√
Bảng xe chi tiết và bảng giá xe trưng bày
15 Namecard
16 Tủ trưng bày phụ tùng với tên & giá phụ tùng
19 Chuẩn bị bàn nâng và tủ dụng cụ đi kèm
7
Chương trình kiểm tra xe và
thay nhớt miễn phí tại HEAD
Supplier
20 Máy tính hay laptop nhập liệu thông tin khách hàng
21 Số thứ tự treo xe sữa chữa
22 Lập danh sách khách hàng và phương pháp mời KH
23 Phiếu sữa chữa (nếu cần)
1
Cái
√
50
Cái
√
1
gói
√
10
Cuốn
√
HVN
(If any)
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
Phụ trách
STT
Hạng mục
Lái Xe An Toàn
Nội dung chi tiết
1
khu vực
√
25 Xác định khu huớng dẫn thực hành LXAT
1
khu vực
√
√
200
người
Min 1
Cái
1
Cái
220
Cái
√
30 Bục phát biểu
1
Cái
√
31 Máy chiếu or TV LCD or màn hình LED
1
Cái
√
220
bộ
√
27 Banner
28 Backdrop
29 Bàn và ghế cho học viên
32 Giấy và viết cho học viên
33 Âm thanh cho khu vực LXAT
1
bôị
34 Máy tập RT
1
unit
35 File TVC về LXAT
1
set
36 Tờ rơi
37 Nón bảo hiểm
38 Đồng hồ bấm giờ
39 Dụng cụ bảo vệ tay chân cho học viên
HVN
(If any)
√
√
√
√
√
√
√
Min 2000
tờ
√
10
Cái
√
2
Cái
√
√
20
bộ
1
Cái
√
√
41 Cọc tiêu
8
Cái
√
√
12-14
Cái
√
√
1
người
√
Min 2
Cái
√
45 MC cho chương trình event
1
người
√
46 Đồng phục cho hướng dẫn viên LXAT
2
cái
√
47 Tài liệu LXAT
300
cái
√
48 Nuớc suối cho học viên
300
cái
√
49 Khăn lạnh tại phòng chờ
300
cái
√
20
cái
Min 3
43 Chụp hình và quay phim cho event
44 Quạt chống nóng
50 Quà cho người thắng cuộc
51 Chuẩn bị xe chạy thử hay xe khó bán tại thời điểm
Chạy thử xe
Supplier
40 Ván hẹp
42 Giấy chứng nhận với khung cho người thắng cuộc
9
HEAD
24 Xác định khu huớng dẫn lý thuyết LXAT
26 Lên kế hoạch mời học viên LXAT
8
Số lượng ước tính
52 Form nhập thông tin khách hàng
53 Chuẩn bị quà lưu niệm cho khách hàng
√
√
Xe
√
1
bộ
√
200
Cái
√
10
Chươnh trình ca nhạc
54 Chương ca nhạc (19:30 ~21:30)
1
package
√
11
Nhân sự cho event
55 Nhân viên bán hàng, thợ sữa chữa, tiếp tân, bảo vệ,PG
Min 30
người
√
12
Vận chuyển
56
Chuẩn bị xe tải vận chuyển thiết bị, dụng cụ trong suốt
chương trình event
Min 1
Xe
√
√
13
Khác
Chuẩn bị máy phát điện (nếu cần) hay thông báo điện
57 lực địa phuơng về thời gian và địa điểm của chương
trình event
1
Xe
√
√
√
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
9. Một số hình ảnh tài liệu tham khảo cho chương trình 4S
Cờ cho roadshow
Nón cho nhân viên HEAD tại khu event
HEAD ABC
120 cm
HEAD ABC
70cm
CHƯƠNG TRÌNH 4S – PHÒNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
Dây treo tại tại khu event
18 cm
25cm
HEAD
ABC
10 cm
Phiếu giảm giá phụ tùng
10 cm
TRI ÂN KHÁCH HÀNG
PHIẾU GiẢM GIÁ PHỤ TÙNG 50%
STT: 00001
Phiếu có giá trị đến ngày 31/12/2011 và chỉ áp dụng khi mang xe
đến thay thế tại hệ thống cửa hàng thuộc hệ thống HEAD ABC
21 cm
Địa điểm: Trung tâm hội chợ ABC
Thời gian: 7h30 đến 17h ngày 21&22/09/2012
Ghi chú: Phiếu giảm giá phụ tùng chỉ mang
tính chất tham khảo, HEAD cỏ thể thiết kế lại
Xin cám ơn