Seksuelt grænseoverskridende oplevelser på nettet

download report

Transcript Seksuelt grænseoverskridende oplevelser på nettet

Digitale medier og
mobning
Sara Hagström
Psykolog i Red Barnet
[email protected]
Workshop for Red Barnet Ungdom
25/02 2012
Dagens program
1. Oplæg
• Intro
• Børns og unges digitale liv
• Mobning & digitale medier
• Seksuelt grænseoverskridende oplevelser på nettet
2. Summeøvelser og debat i plenum
3. Opsamling og spørgsmål
Red Barnet og det digitale område
•
•
•
•
Hotline
Sikker Chat
Moderator uddannelse
BuddyGuard online rådgivning (afsluttet)
Sikker Chat
Sikker Chat
Fakta om børn og unges digitale liv
Danske børn og unge:
• Er i gennemsnit 7 år når de begynder at bruge internettet
• 81 % er på netter hver dag
• 74 % har computer med internetadgang på deres eget værelse
• 39 % har adgang til internettet via deres mobil
Kilde: EU Kids Online 2011
Hvad bruger børn og unge nettet til?
Virtuelle verdener
= Online miljøer, hvor mennesker i form af figurer
(avatarer) kan interagere med hinanden ved at
kommunikere og samarbejde
• Et engagerende og underholdende interaktivt alternativ til
passive medier
• Mulighed for at være skabende og udtrykke sig selv
• Øve sig i at have ansvar for områder/ting
• Øve sociale kompetencer og møde nye venner
• Lege med identitet – for eksempel ved at klæde sig ud
• 10-16 år
Moviestar Planet
goSupermodel
Habbo Hotel
SNS – Social Networking Sites
= En side eller platform, der bygger på sociale relationer,
og hvor man har en personlig profil.
•
Vise hvem man er, hvor man er, og hvad man kan lide
Følge med i vennernes liv
•
Dele links, spil, apps, billeder, videoklip osv.
•
Skrive eller modtage kommentarer og tilkendegivelser (Like)
•
• Chatte (Instant mesaging)
•
Møde nye venner og tjekke potentielle kærester ud
•
Lave aftaler
•
Være online og tilgængelig
• 13-? år
Facebook
Face up
Speek
Profilbilleder fra Speek
3 pointer om børn og digitale medier
1. Medierne er nødvendige i børn og unges liv –
manglende deltagelse medfører social eksklusion
Klassens/gruppens fælles referencer ligger på nettet.
Hvis man ikke er online kan man ikke følge med.
Hvis man ikke har sms/facebook, bliver man ikke inviteret
med til alle de sociale ting der foregår.
3 pointer om børn og digitale medier
2. På nettet viser man, hvem man er
Fuld gang i udvikling af identitet og spirende seksualitet behov for at finde ud af ”hvem er jeg nu” og ”hvem er det
jeg gerne vil blive til”
De sociale medier giver netop mulighed for at man
kan vise sig frem, afprøve forskellige sider af sig selv og kigge
på, hvordan andre præsenterer sig.
3 pointer om børn og digitale medier
3. Børn og unge skelner ikke værdimæssigt mellem
online og offline
Online kontakt er lige så ’virkelig’ som offline kontakt
For mange er mobiltelefonen nærmest blevet en forlænget
del af deres krop
Nogle børn og unge mener, at et knus over mobiltelefonen
er ligeså meget værd som et fysisk knus: Knuuzz <3 <3
Hvad kan der ske på nettet?
•
•
•
•
•
•
Snyd
Konflikter
Trusler
Mobning
Selvudstillelse
Seksuelt grænseoverskridende oplevelser
Mobning, chikane og konflikter i en
digital kontekst
12 % af danske børn har inden for det seneste år været udsat for digital
mobning – det er det 3. højeste tal i Europa (EU Kids Online 2011)
• Sladder sms’er: Har du hørt… Send videre
• Trusler på mobilen: Har du smagt knæ? Vi kommer og smadrer dig…
• Din klamme luder! Bøsse svin - og andre grimme navne på
wall’en/gæstebogen
• Nedsættende kommentarer til ens billeder
• Hadegrupper og sladdersider
• Mor, storebror og kusinen er de eneste venner på Facebook - de andre
fra klassen har 300
• Ingen sms’er – de andres mobiler bipper og vibrerer konstant
Det særlige ved de digitale medier
• Sladder og rygter kan spredes lynhurtigt til hele skolen
• Tonen ekstra hård – ser ikke modtagerens reaktion
• Større risiko for misforståelser – fravær af kropssprog, mimik
og toneleje
• Konflikter eskalerer hurtigere
• Følger med over alt – ingen ’sikre’ steder
• Offentlig fornedrelse – flere vidner
• Usynlig for de voksne
• Ingen kontrol når først noget er lagt på nettet
Seksuelt grænseoverskridende
oplevelser på nettet
•
•
•
•
•
•
•
•
Seksuelt krænkende sprog
Uønskede seksuelle opfordringer
Virtuelle blottere
Uønsket spredning af intime billeder
Sexmobning: et nyt fænomen
Føle sig presset til at optræde frækt foran webcam
Hvem kigger med på webcam’et?
Bliver det optaget og sendt videre?
Seksuelt grænseoverskridende
oplevelser på nettet
• 29,3 % af de 15-16 årige piger er inden for det seneste år
blevet opfordret af nogen, de ikke kender, til at sende frække
billeder/film af sig selv
• 42 % af danske børn og unge (9-16 år) har mødtes med én,
de har mødt på nettet
• 2,8 % af de 15-16 årige (svarende til 1.984 unge) har haft
ubehagelige seksuelle oplevelser i forbindelse med et IRL
møde
Kilde: Unges Trivsel 2008 samt EU Kids Online 2011
Summeøvelse 1
Konflikter og digitale medier
Tænk på en konkret hændelse med digital mobning eller anden
konflikt, hvor de digitale medier indgik. Drøft flg. spørgsmål
med din sidemand:
1. Hvordan påvirkede de digitale medier konflikten? Gjorde
det konflikten sværere eller lettere at håndtere?
2. Savnede du viden, værktøjer eller andet til at håndtere
konflikten?
3. Var der noget, du ville gøre anderledes, hvis en lignende
konflikt opstod igen?
Summeøvelse 2
Frivillig-ansvar
Drøft nedenstående spørgsmål med din sidemand og inddrag
gerne konkrete eksempler:
• Hvornår skal man som frivillig blande sig i noget, der foregår
på mobilen/nettet?
• Hvilken rolle kan man som frivillig spille i forhold til at lære
børn ’færdselsregler’ og god opførsel på nettet?
• Skal man være Facebook-venner med de børn, man er
frivillig for?
Råd til frivillige
Tal om forskel på tale og skrift
Tal om Facebook og om netidentitet
Tal om oplysninger og billeder – hvad lægger man ud om
sig selv og andre?
skal give sit
Mere viden…
• www.sikkerchat.dk
• Søren Schultz Hansen: Årgang 2012 – Socialliv og
samvær i en tid med nye medier. Informations
Forlag 2011
• Jette Kofoed: Genkendelser af digital mobning, kap.
3 i: Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.):
Mobning – Sociale processer på afveje. Hans
Reitzels Forlag 2009
Spørgsmål & kommentarer
Kontakt:
Sara Hagström
[email protected]