Se powerpointpresentation från föreläsningen.

Download Report

Transcript Se powerpointpresentation från föreläsningen.

Svenska Filminstitutet 27 mars:

Film och demokrati –

Vårt behov av fiktion och filmens roll för en fördjupad demokrati och individers utveckling

PROJEKT 2011 – 2013 (VETENSKAPSRÅDET: MÄNNISKANS BRUK OCH BEHOV AV FIKTION) ”FILMENGAGEMANG OCH SJÄLVETS UTOPISKA REFLEXIVITET – OM DEN RÖRLIGA BILDENS FÖRMÅGA ATT BERÖRA MÄNNISKAN PÅ DJUPET” TOMAS AXELSON [email protected]

LEKTOR I RELIGIONSVETENSKAP MED MEDIEINRIKTNING HÖGSKOLAN DALARNA FORSKARMILJÖN AUDIOVISUELL KULTUR

1. Filmens roll i det svenska samhället

ANNA SERNER, VD Svenska filminstitutet, intervjuad i FLM NR 13/14 2011: ”Konstart och kulturyttring” ”Vi behöver kultur för att vi ska tänka bättre … få ny perspektiv på den samtid vi lever i. Film är berättelser om samtiden. Ur ett politiskt perspektiv är de berättelserna helt nödvändiga för en demokrati”

FILMAVTALETS ÖVERGRIPANDE MÅL: 2§

”Främja svensk en filmproduktion av hög kvalitet och hög attraktionskraft, såväl nationellt som internationellt, samt en stark och dynamisk filmbransch. Produktionen ska vara präglad av både kontinuitet och förnyelse”

Filmutredningen ”Vägval för filmen” SOU 2009:73

”Filmen har ett eget kulturellt estetiskt berättigande, samtidigt som den

formulerar och förmedlar bilder av

samhället. Filmen ger mer än någon annan konstart på ett konkret sätt bilder av ett land och dess människor. Filmen både formar ett lands självbild, som kan vara mer eller mindre mångfasetterad, och ger omvärlden dess bilder av ett land” (SOU:73, s 96)

Betänkande av kulturutredningen. Kulturpolitikens arkitektur SOU 2009:16

”Filmpolitik som en del av kulturpolitiken. Film som kulturyttring … är en av de mest utbredda kulturella aktiviteterna” (SOU 2009:16, s 122) ”Film har även en framträdande roll som kulturindustri”. (SOU 2009:16, s 123)

Filmkonsumtion En empirisk blick på fenomenet

Medievanor/dag 2010: 9 – 79 år: ca 6 timmar

(ackumulerad bruttotid) Ljudmedier: Radio-mp3-CD Ca 2 timmar/dag Bildmedier: TV-internet-dvd Ca 3 timmar/dag Tryckta medier: Tidning-bok-tidskrift Ca 1 timme/dag

2.

Publikforskning – empiriska exempel på individers utveckling

”What films do to people and what people do with films”

Clive Marsh (2004) Cinema and Sentiment

Margrethe Bruun Vaage 2008 Seeing is Feeling: The Function of Emphaty for the Spectator of Fiction Film

Fråga till respondenterna:

”Jag vill intervjua dig om en film som haft en avgörande betydelse för din syn på livet och din upplevelse av tillvaron.”

15 ja blev 13 intervjuer

”Maria A” 26 år: Såsom i himmelen (2004) ”Karin” 33 år, Änglagård (1991) ”Lena” 24 år: Livet är underbart (1997) ”Peter” 32 år Sagan om ringen (2001, 2002 och 2003) ”Caterina” 21 år: The Butterfly effect (2003) ”Jakob” 27 år Nyckeln till frihet (1994) ”Madde” 25 år Dirty Dancing (1987) ”Victoria” 24 år, Lejonkungen (1994) ”Erik” 30 år: Den siste Kejsaren, (1988) ”Jon” 27 år: Leon (1994) ”Radomir” 24 år, Fight Club (1998) ”Mia” 26 år, Weird Science (1985) “Sofia” 22 år, Matrix (1999, 2003, 2003)

Tomas Axelson

”Identitet”

’En beständig samling unika fakta och typiska sätt att vara på som vi menar är kännetecknande för en viss individ’ (Damasio 2002)

Self-concept:

”The overarching image that one has of oneself as a physical, social, spiritual, or moral being”

Sandstrom, Kent L & Martin, Daniel D & Fine, Gary Alan. (2009) Symbols, Selves, and Social Reality. Oxford University Press.

Slutsats avhandlingen: Vid speciella ögonblick i livet tycks spelfilm vara en viktig resurs vid sidan om bl.a. vänner och familj för reflektion om existentiella frågor. Vissa individer inspireras av film för en personlig fördjupning av grundläggande humanistiska värderingar i ett demokratiskt samhälle, som solidaritet, medkänsla och offervilja.

FORSKNINGSPROJEKT Tomas Axelson:

”Filmengagemang och självets utopiska reflexivitet. Om den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet”.

Vetenskapsrådet 2011-2013 Vårt behov och bruk av fiktion

Enkät filmvanor 2011, N=309, 20 – 35 år: Exempel på storkonsumtion av filmer: Nightmare before Christmas Spirited Away Edward Scissorhands Det levande slottet 60 ggr 50 ggr 30 ggr 30 ggr Amelie från Montmartre ------------------------------------------- Indiana Jones 30 ggr 60 ggr Breakfast Club 50 ggr Avatar ------------------------------------------- Notting Hill Blues Brothers 30 ggr 30 ggr ------------------------------------------- 30 ggr True Romance ------------------------------------------- Star Wars ------------------------------------------- The Boon Dock Saints ------------------------------------------- Sagan om ringen 30 ggr 30 ggr 30 ggr 20 ggr Donnie Darko Gladiator 20 ggr 15 ggr

INDIVIDERS STORKONSUMTION AV SVENSKA FILMER: Yrroll Fucking Åmål 60 ggr 40 ggr Beck Sunes sommar Den osynlige Lucky People Center Smala Sussie Jönssonligen Drömkåken Masjävlar Arn Johan Falk Wallander Änglagård Jerusalem Höstsonaten Smultronstället 30 ggr 30 ggr 30 ggr 30 ggr 20 ggr 20 ggr 15 ggr 10 ggr 10 ggr 10 ggr 10 ggr 10 ggr 8 ggr 3 ggr 2 ggr

Ca 1000 nämnda filmer – 600 olika FILMER SOM MÅNGA RELATERAR TILL

1. Sagan om ringen-trilogin 2. Pulp Fiction 3. Star Wars - sextologin 4. Amelie från Montmartre 5. Avatar 6. Gladiator 7.Donnie Darko 8. Nyckeln till Frihet

Filmvanor (310 enkäter 2011; 20 – 35 år):

VISST FOKUS KRING FÖLJANDE KONFLIKTER:

1.

2.

3.

Relationskonflikter ca 33% Identitet – självbild ca 25% Ångest – depression – sjukdom ca 10%

CITAT OM LIVSKONFLIKTER

Eternal Sunshine of the Spotless Mind; “Konflikter i kärlekslivet, konflikter om vem jag är, vem jag vill vara”. (rp 43 k – 84). Fucking Åmål; ”Problem med att acceptera den en är” (rp 269 k – 84) Titanic, Amelie, Skönheten och odjuret, Lost in translation, Historien om O; ”Identitetsskapande, utanförskap/främlingsskap”. (rp 151 k – 83) Tillsammans, Big Fish, Garden State, Ray; “Alkoholism, bortgång, familjesvårigheter, sjukdom, självdefinition” (rp 209 m – 85) Rocky, The Wrestler; ”Jag har kämpat för att stå upp för mig själv i skolan under tidigare år” (rp 276 m – 90)

VISST FOKUS KRING FÖLJANDE DRÖMMAR:

1. Enklare värld, balans och respekt för naturen: 25% 2. Kärlek, romantik: 20% 3. Yrkeskarriär 15%

CITAT OM DRÖMMAR OM LIVET

Avatar; ”Avatar, definitivt. Ville knappt leva efter att jag sett den filmen! Där man lever i ett med naturen, tar hand om varandra och faktiskt bryr sig och mår bra. Frihet!” (rp 196 k – 89) Zeitgeist Addendum och Zeitgeist Moving Forward; ”Mer jämlikt och demokratiskt. Individens betydelse istället för företagens betydelse.” (rp 113 m – 86) När Harry mötte Sally;”Att ha hållbara relationer. Att ha en viss intelligens och stil” (rp 255 m – 91) Love Actually; ”Att hitta den rätta, och att det finns någon för alla. Det finns kärlek överallt” (rp 267 k – 89) Entourage; ”Framgångar i livet, karriärmässigt, ekonomiskt och kärleksmässigt” (rp 171 m – 86) Sex and the City; ”Bo i New York och ha en massa skor” (rp 299 k – 90)

“The movie captured well the importance of friendship, perseverance, love and courage… qualities that are all too often absent in today’s modern movies. It appeals to the optimistic romantic in me

(spectator)

(Klinger, Barbara, “What do Female Fans Want?” I Barker, M & Mathijs, E. (eds.) Watching the Lord of the Rings. Tolkiens World Audience . New York: Peter Lang, 2008.)

Complex amalgam of both regressive and progressive tendencies that are embedded in the viewer’s euphoria about the film. “vivid confirmation of long-standing cultural convictions, fueled by utopian affect”.

(Klinger 2008: 82).

Complex amalgam of both regressive and progressive tendencies.

Vad betyder det?

Mix av 1. bekräftelse av stereotyper

och

2. emancipatorisk förnyelse ’forces of closure’ ’forces of openness’

3. Filmens roll och funktion i vår tid för en fördjupad demokrati

FIKTION SOM RESURS FÖR ETISKA IDEAL I SAMHÄLLET:

• • • Pålitlighet • Vänskap Osjälviskhet och solidaritet • Civilkurage • Offervilja Upprätthållande av en god samhällsordning

Filmer hjälper till att bygga upp en repertoar av berättelser, en ”image-bank” för kritiska livssituationer. Den rörliga bildens berättelser ersätter delvis litteraturen, musiken och konsten, i vissa avseenden också religionen.

(Axelson, T. ”Film som den fattiges terapi”. Artikel St Lukas medlemstidning 2010)

BESKRIVNING AV DET SENMODERNA SAMHÄLLET:

Minskad förankring i traditioner –

avtraditionalisering

Splittrade helhetsbilder av världen -

fragmentiserade meningssystem

Ökat tryck på individen att skapa sig själv

Individualisering

INDIVIDUALISERINGSPROCESSEN Good news or bad news?

Är individualism = egoism?

Tecken på att frihetsvärden och betoning av individuell identitet och integritet har en allmänt emancipatorisk och demokratisk funktion i världen. Lästips: Christian Welzel ”Democratization in the Human Development Perspective” In Measuring and Mapping Cultures: 25 years of Comparative Value Surveys. Brill: Boston (2007)

Betänkande av kulturutredningen. Kulturpolitikens arkitektur SOU 2009:16 2.4. Informationssamhällets kultur Uppbrutet värderingsmönster – accentuerad individualiseringsprocess – ökade frihetsvärden Två grundmönster 1. Rörelse från traditionella till sekulära värderingar 2. Rörelse från överlevnadsvärlden till emancipativa

frihetsvärderingar

Source: Ronald Inglehart and Christian Welzel, Modernization, Cultural Change and Democracy. New York, Cambridge University Press, 2005: p. 64 based on the World Values Surveys, see www.worldvaluessurvey.org

.

DEMOKRATI

FORMELL DYNAMISK PÅGÅENDE REFLEXIVITET OM VÄRDERINGAR OCH VÄRDEKONFLIKTER

Tabell: 21. I hur h ö g grad tycker du att din syn p å N = 1316 (16 – 24 å r) livet har p å verkats av … .?

PÅVERKANSAGENTER PROCENTUELL FÖRDELNING Föräldrar Vänner Medier (TV, radio, tidningar, böcker och internet) Naturvetenskap (forskning) Lärare Religiös tradition Filmer Politisk ideologi Kändisar 67 % 61 % 40 % 34 % 15 % 15 % 14 % 13 % 7 %

H ä mtat fr å n L ö vheim, Mia & Bromander, Jonas (2012) Religion som resurs.

Existentiella fr å gor och v ä

rderingar i unga svenskars liv. Skellefte å : Artos

Växande kontaktytor film – livstolkning - samtal

Svenska kyrkans filmpris (GIFF) 2002 -Makt och rättvisa (ABF) 2002 -Existentiell Filmfestival 10 år (Falun) 2003 -Tala film – Tala liv (Hagakyrkan, Göteborg) 2004 -Arjeplog Filmfestival: Tro, film och kärlek 2005 -Svenska kyrkans filmpris (BUFF) 2007 -Psykologer tittar på film (Sthlm, Jonas Mosskin) 2007 -Filmterapi (Ursula S. Henningsson, Malmö, Birgitta Fält, Gbg)Sv Kyrkan, Hedvid Eleonora/Västerås + Bio Existens m.fl.

Projections: Journal of Movies and Mind

http://journals.berghahnbooks.com/proj/

Editor: Ira Konigsberg David Bordwell, Carl Plantinga, Vivian Sobchack m.fl.

Länkar till artiklar/böcker på svenska: (2012) ”Film, avtalspolitik och det demokratiska samhället”

http://www.religionssociologi.se/artiklar/religion-och-medier/film,-samh%C3%A4llets v%C3%A4rdegrund-och-sj%C3%A4lvreflexivitet-6484295

(2011) ”Människans behov av fiktion. Den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet.” I Kulturella perspektiv. Nr 2, Umeå Universitet.

http://www.kultmed.umu.se/digitalAssets/74/74304_axelson-22011.pdf

(2008) Film och mening. En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik

och existentiella frågor. ACTA Universitatis Upsaliensis; Psychologia et Sociologia Religionum, nr 21. 2008. Avhandlingen elektroniskt tillgänglig i fulltextformat som PDF-fil

TOMAS AXELSON Lektor i religionsvetenskap med medieinriktning Högskolan Dalarna [email protected]

hemsida: http://users.du.se/~tax/

Existentiell Filmfestival 18 – 20 april 2012

Epilog: Idéer framtida forskningsinitiativ tillsammans med SFI

”Filmens funktion i samhället”

Produktion/Reception?

Film som demokratisk fostran/MR?

Film och minnen/bilden av ett samhälle?

Minoriteters identitetsförståelse genom film?

TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!

TOMAS AXELSON Lektor i religionsvetenskap med medieinriktning Högskolan Dalarna 0703 – 39 82 76 [email protected]

hemsida: http://users.du.se/~tax/