Jak pomóc dzieciom radzić sobie z własnymi uczuciami

download report

Transcript Jak pomóc dzieciom radzić sobie z własnymi uczuciami

Jak pomóc dzieciom
radzić sobie z własnymi
uczuciami
mgr Marta Iwaniuk
Uczucia
Uczucia są przeżyciami specyficznie
ludzkimi. Od emocji różni je to, że są
trwałe. Są nam potrzebne, aby
zrozumieć innych ludzi. Ważne jest
zaakceptowanie wszystkich stanów
emocjonalnych, ale ograniczenie
niektórych działań podejmowanych
pod wpływem emocji.
Uczucia – cd.
Jako dorośli często nie pozwalamy sobie na te uczucia
i emocje, których wolelibyśmy nie mieć. To samo
robimy z dziećmi i zaprzeczamy ich uczuciom.
Często bywa, że:
- chłopcom nie pozwalamy na okazywanie smutku, bo
przecież „chłopaki nie płaczą”
- starszym dzieciom obojga płci również mówi się
czasem „Taka duża dziewczynka/ chłopiec- a płacze
(albo-boi się).
- nie pozwalamy dziecku na przeżywanie złościzaprzeczamy istnieniu tego uczucia: „nie wolno, nie
wypada się złościć!”
Uczucia – cd.
Natomiast bardzo ważne jest, aby
uznając istnienie danego uczucia,
nauczyć dziecko kontrolować emocje
oraz nauczyć je sposobów uwalniania
się od nich (aby nie tłumiło ich
w sobie) oraz wyrażania ich bez
wyrządzania szkody innym.
Uczucia – cd.
• Z UCZUCIAMI NIE NALEŻY ANI WALCZYĆ,
ANI BEZWOLNIE SIĘ IM PODDAWAĆ.
• TRZEBA NAUCZYĆ SIĘ JE ROZPOZNAWAĆ
I PRAWIDŁOWO WYRAŻAĆ.
• JAK NAUCZYĆ TEGO DZIECKO?
NAJLEPSZYM SPOSOBEM JEST ROZMOWA.
Ćwiczenie
Zwierzchnik prosi o niezwłoczne (na
dzisiaj ) wykonanie określonej pracy.
Niestety, różne okoliczności
spowodowały, że nie udało się temu
sprostać. Pod koniec dnia pracy bardzo
niezadowolony zwierzchnik, w obecności
współpracowników, głośno, w przykry dla
nas sposób wyraża swoją dezaprobatę
( nie przyjmując do wiadomości naszych
wyjaśnień).
Wysłuchanie ośmiu różnych
wypowiedzi „przyjaciela”.
- „Nie ma się czym przejmować” ;
- „No cóż, takie jest życie” ;
- „Powiem ci, co powinieneś zrobić” ;
- „Co się stało?” Dlaczego to zrobiłeś?” ;
- „Biedactwo!” ;
- „Powiem ci, na czym polega twój prawdziwy
problem” ;
- „To musiało być trudne do zniesienia” .
Aby pomóc dziecku radzić sobie
z własnymi uczuciami, warto:
•
Słuchać dziecka
bardzo uważnie
Aby pomóc dziecku radzić sobie
z własnymi uczuciami, warto:
• Nazwać uczucia
Aby pomóc dziecku radzić sobie
z własnymi uczuciami, warto:
• Zaakceptować jego uczucia
Aby pomóc dziecku radzić sobie
z własnymi uczuciami, warto:
• Pomocne może być
zamienienie pragnień
dziecka w fantazję,
co pomaga rozładować
napięcie
Podsumowując:
-
Kiedy miotają nami silne uczucia, obojętnie
czy jesteśmy dziećmi, czy też osobami
dorosłymi, przede wszystkim:
pragniemy zrozumienia przez drugą osobę
w chwilach przeżywania silnych uczuć
filozoficzne rady drażnią i często człowiek
- mały i duży, czuje się jeszcze gorzej
użalanie się wpędza w frustrację
zaprzeczanie uczuciom budzi złość.
Pamiętajmy !
Często bywa również tak, że dziecko
potrafi sobie samo pomóc i rozwiązać
swój problem, jeżeli tylko:
- zostało wysłuchane
- zrozumiane
- i otrzymało wsparcie emocjonalne !