Transcript SLO

Modeli učenja
(s poudarkom na e-učenju)
Pasivni ali aktivni učenci
Collaborative
Technology
Reduce
Isolation
Inclusion
Instructional
Opportunities
Learner-Centered
Pedagogy
Increase SelfConfidence
Variety of
Learning
Opportunities
Integration
e-učenje kot komleksen sistem
• Učenje na daljavo oziroma e-učenje je kompleksen sistem
institucionalnih, individualnih, tehničnih in socialnih
komponent.
• Izkušnja e-učenja je integrirana celota vseh komponent.
Sprememba enega dela vpliva na celoten sistem
Zgradba (okostje) e-učenja
Pedagoška dimenzija
• Naslavlja poučevanje in učenje. Naslavlja problematiko vsebin,
publike, ciljev, analize medijev, načrtovanje, organizacijo, metode in
strategije e-učnih okolij.
Evaluacija
• Vključuje ocenjevanje učencev, ocenjevanje učnih
navodil in učnega okolja.
Upravljanje
• Naslavlja vzdrževanje učnega okolja in razdeljevanje informacij.
Podpora virov
• Proučuje spletno podporo in vire, potrebne za
napajanje smiselnih učnih okolij.
Etična dimenzija
• Naslavlja socialen in političen vpliv, kulturno
različnost, polarizacijo, geografsko različnost,
dostopnost informacij, vedenjske predpise in pravna
vprašanja.
Institucionalna dimenzija
• Naslavlja administrativne zadeve, akademske zadeve
in storitve za študente, vezane za e-učenje.
Tehnološka dimenzija
• Proučuje problematiko infrastrukture e-učnih okoljih.
To vključuje planiranje infrastrukture, aparaturno in
programsko opremo.
Načrtovanje uporabniških vmesnikov
• Obravnava splošen izgled programov za e-učenje. Ta
dimenzija obsega načrtovanje spletišča in strani,
načrtovanje vsebine, navigacijo in preverjanje
uporabnosti.
Personal
Web
Technologies
Blogging
Podcasting
Social
Bookmarking
Wikis
Technology
Driven
Research
Tools
Widgets
Multimedia
Videoconferencing
Chat
Rooms
Generacije e-učenja
•
•
•
•
•
1. generacija:Dopisovanje, model prenosa
2. generacija: oddajanje (n.pr. po televiziji)
3. generacija: Računalniško podprte konference
4. generacija: Mešanje generacij 1 - 3
5. generacija: Učna okolja, upravljana z umetno inteligenco
1. generacija:Dopisovanje, model prenosa
• Masovna proizvodnja/ visoko kvalitetne vsebine
• Ekipa za tečaje(načrtovalec učnih vsebin, grafični
umetnik, uredniki, upravnik itd.)
• Behavioristična učna teorija
• Tempo prilagojen posamezniku
• Občutek izoliranosti
• Namesto papirja zaslon/ namesto navadne elektronska
pošta
• Samostojnost: prednosti spleta niso izkoriščene
2. generacija: oddajanje (po televiziji, preko CD)
• Kognitivna učna teorija
• Omejena interakcija z učiteljem (tutorjem)
• Gradiva na zgoščenkah
• Knjižnice digitalnih učnih objektov
3. generacija: Računalniško podprte konference
• Konstruktivistična učna teorija
• Posamezniki kot člani učnih skupin
4. generacija: Računalniško podprte konference
• Virtualna učna okolja:
• Nudenje vsebin na spletu
• Računalniško posredovane konfererence
• Lokalno porazdeljeni procesi
5. generacija: Učna okolja, upravljana z umetno inteligenco
• Poosebljena
• Inteligenten fleksibilen model učenja
• Avtomatizirana pogosto zastavljena vprašanja
• Integrirani sistemi (podatkovne baze, virtualna učna
okolja, videokonference preko spleta)
• Semantično iskanje po spletu
Modeli e-učenja
• Modeli e-učenja so se razvili od kopiranja razredov proti modelom, ki
integrirajo tehnološke in pedagoške zadeve.
• Prvi modeli e-učenja so poudarjali pomen tehnologije za nudenje vsebin
(informacij), dostopa in elektronskih storitev. Novejši modeli so bolj
usmerjeni v pedagoška vprašanja, kot na primer načrtovanje spletnega
učenja in tvorba omreženih učečih se skupnosti.
Blended learning (Mešano učenje, kombinirano učenje)
Blended learning (Mešano učenje, kombinirano učenje)
Kombinirano učenje (blended learning)
• Kombinirano učenje je koncept učenja in poučevanja, pri katerem se spajajo in
mešajo različni učni slogi in se uporabljajo najrazličnejši učni pripomočki – od
virtualnih do fizičnih. Učni slogi se nanašajo na številne različne načine, ki jih
ljudje uporabljajo pri učenju. Kombinirano učenje prav učnim slogom daje
prednost: na eni strani z vključevanjem najrazličnejših nalog in dejavnosti v pouk,
na drugi pa z uporaboračunalniške tehnologije, e-gradiv, interakcije med
mentorjem in udeleženci ter med samimi udeleženci učnega procesa oz. tečaja.
• Mentor lahko pri pouku kombinira dvoje ali več metod poučevanja. Tipičen
primer takšnega kombiniranja je, ko se samostojno učenje z uporabo računalniške
tehnologije dopolnjuje z neposrednim stikom (angl.face-to-face). Mentor lahko
tečaj začne z dobro strukturirano kontaktno učno uro v razredu, nato pa prek
spleta udeležencem tečaja posreduje ustrezno učno gradivo.
Cikel poučevanja in učenja pri kombiniranem učenju
In-Class
Face-to-Face
Online
Face-to-Face
Face-to-Face
Instructor’s
lecture on
target topic
by
synthesizing
various
ideas
manifested
in learners’
online
messages
Learners
post
reflections
on issues
raised by
the
instructor
online
Oral
presentation
and
discussion
by learners
Instructor
briefly
introduces
the topic of
the next
session
Online
Learners post their prior
understanding of the topic at the
next session online
Online
Learners continue to
discuss the previous
topic online
Off-Class
Inverted learning (Flipped Classrooms)
WEB
Izvori modelov e-učenja
Modeli politike
• Bottom up
•
•
•
•
pioneers/champions
1000 flowers bloom
Development of institutional policy
Supporting faculty (through defined development) to adopt
e-learning
• Top down
• Institution develops policy to deliver via e-learning
• Faculty encouraged to engage with e-learning
• Support for faculty to enable this shift in their learning $
teaching strategy
Modeli glede na dostavo
• Course-Level Delivery Models
Hybrid Course Delivery
Fully Online Course
Tiered Delivery
Simultaneous Delivery
• Session-Level Delivery Models
Synchronous (virtually in real time)
Asynchronous (virtually not in real time)
Stand-alone skill-building (on- or off-line)
Fleksibilnost pri mešanem učenju
Pojmovnik izrazov
Synchronous Virtually and in real time
Asynchronous Virtually but not in real time
Stand-alone skill-building Online and offline self-paced activities
F2F Face-to-face (i.e. in person  )
Hybrid delivery Part online, part face-to-face
Tiered delivery Larger group gets primary suite of offerings while
sub-set gets primary suite “plus”
Simultaneous delivery Session is delivered to some students F2F while
other students join “class” via web conferencing
Virtual Online (i.e. web-based)
Digital assets multimedia content (aka learning objects, digital
content, etc) such as electures, interactive lessons,
online tutorials, podcasts, video clips, etc
VOIP Voice-over IP (web-based audio delivery)
Koncentrični model podpore učenja
Ustanova ga lahko uporablja pri planiranju in vrednotenju n.pr.
učenja na daljavo.
Koncentrični model podpore učenja (Osika, 2006) identificira 46 kritičnih elementov
podpore in ponazoruje relacije v sedmih fu nkcionalnih področjih. Ta seznam elementov
lahko uporabljamo pri preverjanju planiranja in ocenjevanja programov izobraževanja na
daljavo.
Pet koncentričnih krogov podpore učenja na
daljavo
Učitelji
Učenci
Vsebine
Sistem za upravljanje tečajev
Tehnologija
Program
Skupnost
Model subjektivnih zahtev kvalitete
Polja kvalitete (quality fields) so razdeljena na 30 dimenzij; vsaka od njih predstavlja
kriterije preferenc učenca, ki so združene na podlagi empiričlnih izkušenj.
Model subjektivnih zahtev kvalitete
• QF 1:(Podpora tutorja) preference, ki jih imajo učenci za komunikacijo in sodelovanje s
tutorjem spletnega tečaja.
• QF 2 (sodelovanje in komunikacija v tečaju) preference učencev o okolju komunikacije in
sodelovanja z drugimi učenci v učeči se skupini , z eksperti ali tutorjem.
• QF 3 (Tehnologija) to učenci običajno predpostavljajo, če pričakovani tehnični standardi
niso izpolnjeni, se ocena kvalitete zniža.
• QF 4 (cena, pričakovanja, ugodnosti) naslavlja možnosti informiranja učencev o tečaju
oziroma ustanovi, ki tečaj ponuja.
• QF 5 (Informacijska transparentnost ponudnika/tečaja) vsebuje ponudbo formalnih in
standardnih informacij in poosebljeno svetovanje o vsebini tečaja, učni metodologiji ali
tehnično svetovanje.
• QF 6 (Struktura tečaja) vsebuje zahteve učencev glede strukture e-tečajev. Nekateri učenci
dajo pomen predavanjem kot delu tečaja (mešano učenje), drugim pa to ni pomembno.
• QF 7 (Didaktika) pokriva vidike vsebine, učne cilje, metode in gradiva. Izkušeni e-učenci so
pri svojih zahtevah glede didaktičnih nastavitev e-tečaja zelo natančni.