Ppt over de invoering van Corona voor studenten

Download Report

Transcript Ppt over de invoering van Corona voor studenten

Invoering van Corona
Belangrijke wijzigingen voor studenten
Check regelmatig voor updates van deze presentatie
Wat verandert er?
Derde examenperiode
Toleranties
KU Loket en nieuwe login
Herinschrijven
Nieuwe begrippen
ISP (individueel studieprogramma =
jaarprogramma)
• Onderwijs- en examenreglement
•
•
•
•
•
•
2
Derde examenperiode
• Deadline inschrijven derde examenperiode:
3 juli 2013
• Deadline opnemen extra OOD’s: 3 juli 2013
• Bekendmaking examenroosters: 15 juli 2013
• Begin derde examenperiode:
12 augustus 2013
• Uiterste datum bekendmaking resultaten:
31 augustus 2013
3
Toleranties
• Deadline: 3 september
• Vanaf bekendmaking resultaten
• Voor tolereerbare tekorten op
opleidingsonderdelen die je niet meer
opnieuw wenst over te doen
• Hoe?
• Via Portaal – Tools - Toleranties
• Volg de procedure
4
KU Loket
• Portaal van de Associatie KU Leuven
• Biedt pagina’s en rapporten aan om te raadplegen
en self-service-toepassingen waarbij je gegevens
kan invoeren
Nieuwe login
•
•
•
•
Gebruikersnaam bij KHLeuven = KU Leuven
Nieuwe studenten krijgen login bij inschrijving
Bestaande studenten activeren login vanaf 27/8
Je nieuwe login vervangt je huidige login, ook op het
KHLeuven-portaal
5
Herinschrijven
• Vooraf: nieuwe login activeren
• Herinschrijven vanaf 9 september en vóór 15
september
• Hoe?
Je krijgt een mail met uitnodiging tot herinschrijving
Herinschrijving gebeurt via KU Loket
Klik op de link en volg de procedure
Ook als je wil inschrijven voor een andere opleiding
of een vervolgopleiding (banaba, postgraduaat) in
KHLeuven
• Vragen? Contacteer [email protected]
•
•
•
•
6
Herinschrijven (vervolg)
• Wat krijg je nadien:
• Nieuwe studentenkaart (let op: saldo op oude kaart
moet opgemaakt worden)
• Inschrijvingsattesten
• Buspas indien aangevraagd
• Factuur studiegeld en rekeningoverzicht (is
hetzelfde) op papier en via mail
• Factuur andere kosten (sportkaart, cultuurkaart,
buspas…)
7
Nieuwe begrippen
• ISP: individueel studieprogramma =
jaarprogramma
• OPO: opleidingsonderdeel
• OLA: deel van een opleidingsonderdeel
• (Opleidings)fase: een van de 3
opleidingsjaren van een professionele
bachelor
8
ISP (jaarprogramma)
• Wordt opengesteld via KU Loket vanaf 10
september (afhankelijk van opleiding).
• Hou je KU Loket vanaf dan regelmatig in de
gaten
• Hoe?
• Volg de procedure
• Stuur ISP elektronisch door ter goedkeuring
• Lessenroosters blijven te raadplegen op het
KHLeuven-portaal
9
Onderwijs- en examenreglement
• OER: grotendeels gemeenschappelijk met
KHLim en Groep T
• Toleranties: na 3/9/2013 zal je geen
getolereerde opleidingsonderdelen meer uit
je tolerantiedossier kunnen halen. Elk jaar
krijg je vóór de herinschrijving de kans om
toleranties van het afgelopen academiejaar
in je tolerantiedossier te zetten
10
Onderwijs- en examenreglement
• Hoogste cijfer:
• Hoogste cijfer behaald op een OPO blijft gelden,
over academiejaren heen
• Hoogste cijfer op OLA: vanaf 2013-2014 blijft enkel
het cijfer gelden van geslaagde delen
(deeloverdrachten)
• Meer details: zie OER
11
Belangrijke data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3 juli: deadline inschrijvingen derde examenperiode
3 juli: deadline opnemen extra opleidingsonderdelen
15 juli: bekendmaking examenroosters
12 augustus: begin derde examenperiode
27 augustus: begin activeren login KULoket
31 augustus: uiterste datum bekendmaking resultaten
3 september: deadline opnemen toleranties
9 september: begin herinschrijvingen
10 september: begin openstellen ISP’s
14 september: laatste dag herinschrijvingen
12
Vragen?
• Informatie is beschikbaar op
portaal.khleuven.be/corona
• Heb je nog vragen? Contacteer dan de
Corona-helpdesk:
[email protected]
• Trajectbegeleiding:
http://www.khleuven.be/Studentenservice/
Begeleiding-op-maat/Studie-enstudietrajectbegeleiding
13