Belangrijke data en deadlines

Download Report

Transcript Belangrijke data en deadlines

Versie 24 oktober 2016
Belangrijke deadlines en
data Academiejaar 2016-2017
Bachelor Geografie en Geomatica
Specifieke datum
Algemene datum
Activiteit
Ma 24/10/16
Midden oktober
Bekendmaking onderwerpen BA-proef online
Woe 19/10/16 en
Do 27/10/16
Midden oktober
Introductielessen BA-proeven
Vr 04/11/16 - 17u
Eind oktober
Deadline keuze onderwerp BA-proeven
Do 10/11/16
Eind oktober
Goedkeuring keuze onderwerp BA-proeven
Vr 02/12/16
Volgens OER
Deadline examenroosters op Minerva
ste
ste
(1 sem 1 examenperiode)
Ma 5/12/16
Eind november
Infosessie voorstelling onderwerpen Ma-proef
Vr 23/12/16 - 17u
Laatste werkdag vóór de
Kerstvakantie
Deadline tussentijds verslag Ba-proef
Master Geografie - Master
Geomatica en Landmeetkunde
Deadline Ba-proef
(voor studenten die omwille van
omstandigheden
deste
Ba-proef wensen in te
ste
dienen in 1 sem 1 examenperiode)
Deadline Ma-proef
(voor studenten die enkel nog Ma-proef
opnemen in curriculum en dit wensen te doen
ste
ste
in 1 sem 1 examenperiode)
Vr 20/01/17
Twee weken na de
Kerstvakantie
Wo 01/02/17
Laatste week 1
examenperiode
Wo 01/02/17
Laatste week 1
examenperiode
Vr 03/02/17
Laatste week 1
examenperiode
Vr 03/02/17 - 17u
Laatste
werkdag 1 sem
ste
1 examenperiode
Deadline keuze Masterproef Voorbereiding
Vr 10/02/17
Week 1
Goedkeuring keuze Masterproef Voorbereiding
Ma 20/02/17
Volgens OER
Deadline bekendmaking examencijfers
ste
ste
(1 sem 1 examenperiode)
ste
sem 1
ste
Openbare posterverdediging Ba-proef
(voor studenten die omwille van
omstandigheden
deste
Ba-proef wensen in te
ste
dienen in 1 sem 1 examenperiode)
ste
sem 1
ste
Openbare verdediging Ma-proef
(voor studenten die enkel nog Ma-proef
opnemen
in ste
curriculum en dit wensen te doen
ste
in 1 sem 1 examenperiode)
ste
sem 1
ste
Deadline beoordelingsformulier Ba-proef
(voor studenten die omwille van
omstandigheden de Ba-proef wensen in te
ste
ste
dienen in 1 sem 1 examenperiode)
ste
Richtlijnen Bachelorproef 2016-2017
Deadline beoordelingsformulier Ma-proef
(voor studenten die enkel nog Ma-proef
opnemen in curriculum en dit wensen te doen
ste
ste
in 1 sem 1 examenperiode)
1
Versie 24 oktober 2016
Vr 24/3/17
Volgens OER
Deadline examenroosters op Minerva
de
ste
(2 sem 1 examenperiode)
Ma 24/4/17 - 17u
Eerste maandag
(werkdag)
de
van week 9, 2 semester
Deadline Ba-proef – paper
ste
(1 examenperiode)
Wo 3/5/17 - 11:30u
Week 10
Infomoment Ba-opleiding (keuze Ba1)
Wo 3/5/17 - 10:00u
Week 10
Infomoment Ma-opleiding (keuze voor Ba3)
Wo 17/5/17 - 17u
Week 12
Dealine Ba-proef – poster
ste
(1 examenperiode)
Wo 24/5/17
Inhaalweek
Openbare posterverdediging Ba-proef
ste
(1 examenperiode)
Ma 29/05/17 - 17u
Maandag 1 week 2
ste
1 examenperiode
ste
de
sem
Deadline Ma-proef Voorbereiding
ste
(1 examenperiode)
Deadline
Ma-proef
ste
(1 examenperiode)
Vr 2/06/17 - 17u
begin juni
Deadline
beoordelingsformulier Ba-proef
ste
(1 examenperiode)
Do 15/06/17
midden juni
Deliberatie
Ba-proef
ste
(1 examenperiode)
Vr 16/06/17
midden juni
Deadline
punten Ma-proef Voorbereiding
ste
(1 examenperiode)
Vr 16/06/17
twee dag(en) vóór aanvang
openbare verdedigingen
Ma-proef
Deadline
beoordelingsformulier Ma-proef
ste
(1 examenperiode)
Wo 28, do 29 en vr
30/06/17
5 of 6 week 2
examenperiode
Di 4/7/17
facultair bepaald
Deliberatie Ba Geografie en Geomatica (beide
afstudeerrichtingen)
ste
(1 examenperiode)
Di 4/7/17
facultair bepaald
Deliberatie Ma Geografie en Ma Geomatica en
Landmeetkunde
ste
(1 examenperiode)
Do 6/7/17
facultair bepaald
Proclamatie Ba Geografie en Geomatica
(beide afstudeerrichtingen)
ste
(1 examenperiode) – elektronisch
Do 6/7/17
facultair bepaald
Proclamatie Ma Geografie en Ma Geomatica
en Landmeetkunde
ste
(1 examenperiode) – elektronisch
Do 20/7/17
Volgens OER
Deadline examenroosters op Minerva
de
(2 examenperiode)
Ma 14/08/17 - 17u
Eerste maandag van de 2
examenperiode
de
de
de
sem 1
ste
de
Openbare
verdediging Ma-proef
ste
(1 examenperiode)
Deadline
Ba-proef – paper
de
(2 examenperiode)
Deadline
Ma-proef voorbereiding
de
(2 examenperiode)
Deadline
Ma-proef
de
(2 examenperiode)
Wo 30/8/17 - 17u
2
de
week 2
de
examenperiode
Deadline
Ba-proef – poster
de
(2 examenperiode)
Wo 06/09/17
3
de
week 2
de
examenperiode
Openbare posterverdediging Ba-proef
de
(2 examenperiode)
Vr 08/09/17
3
de
week 2
de
examenperiode
Deadline beoordelingsformulier Ba-proef
de
(2 examenperiode)
Richtlijnen Bachelorproef 2016-2017
2
Versie 24 oktober 2016
de
week 2
de
Vr 08/09/17
3
Ma 04/09/17
Twee of een dag(en) vóór
aanvang openbare
verdedigingen Ma-proef
Wo 06 en do
07/09/17
4
de
week 2
de
examenperiode
Openbare verdediging Ma-proef
de
(2 examenperiode)
Vr 08/09/17
4
de
week 2
de
examenperiode
Deliberatie
Ba-proef
de
(2 examenperiode)
Wo 13/9/17
facultair bepaald
Deliberatie Ba Geografie en Geomatica (beide
afstudeerrichtingen)
de
(2 examenperiode)
Wo 13/9/17
facultair bepaald
Deliberatie Ma Geografie en Ma Geomatica en
Landmeetkunde
de
(2 examenperiode)
Do 14/9/17
facultair bepaald
Proclamatie Ba Geografie en Geomatica
(beide afstudeerrichtingen)
de
(2 examenperiode) – elektronisch
Do 14/9/17
facultair bepaald
Proclamatie Ma Geografie en Ma Geomatica
en Landmeetkunde
de
(2 examenperiode) – elektronisch
Za 07/10/17
facultair bepaald
Plechtige proclamatie
Richtlijnen Bachelorproef 2016-2017
examenperiode
Deadline beoordelingsformulier Ma-proef
voorbereiding
de
(2 examenperiode)
Deadline beoordelingsformulier Ma-proef
de
(2 examenperiode)
3