Klantportal - Inloggen o.b.v. AFAS Profit

Download Report

Transcript Klantportal - Inloggen o.b.v. AFAS Profit

iPublications Framework » Inloggen als contact o.b.v. AFAS Profit omgeving
!
4 benodigdheden
1.
H.e.e.a. in de template-map (src)
2.
H.e.e.a. in de pages-map (src)
4.
H.e.e.a. in config common.ini
… en nog wat in VENDOR (maar dat zit er standaard al in)
!
Vanaf 24 maart 2014 (GIT update f53fc1ec)) zit deze functionaliteit standaard in het framework.
Eventuele eerdere checkouts zonder FORK-SYNC dienen de volgende mappen uit het template over te
nemen:
- src/assets/template/AuthAFAS
- src/assets/pages/sample-auth
- src/assets/require/login_wrapper.php
- src/assets/require/init.php:
!
Functionaliteit
De login-functionaliteit voor het framework voorziet in een login (autorisatie / ongeautoriseerd
melding) o.b.v. gegevens uit AFAS Profit, en koppelt na een succesvolle login password-hash & lastlogin (organisatie-id + moment) terug naar Profit.
!
Entiteiten
In AFAS Profit zijn de volgende entiteiten betrokken bij het login-proces:
Vastlegging
- Persoon
- Contact
Inrichting
- Import (management-tool) Organisatie/Persoon - Persoon
+ Toevoegen & autoriseren tabblad
- Wachtwoord gebruiker
- Laatste moment ingelogd
- Laatste organisatie waarbij ingelogd
- Import (management-tool) Organisatie/Persoon - Contact
+ Toevoegen & autoriseren tabblad
- Toegang voor login (algemeen)
- Import GetConnector
!
Proces
De gebruiker logt in o.b.v. e-mail adres werk (contact / persoon) en/of e-mail adres persoon (persoon)
en wachtwoord zoals vastgelegd op het persoon achter een of meerdere contacten met toegang. Er
wordt dus altijd ingelogd als contact, ook al is het contact het ‚standaard contact’ bij enkel een
persoon.
!
Indien niet is ingelogd wordt de standaard login pagina (common.ini) gebruikt om een login te
forceren. Indien is ingelogd maar nog geen contact is gekozen en er meerdere contacten zijn, wordt
geforceerd een contact te kiezen aangeboden. Wanneer is ingelogd en er slechts één contact is,
wordt automatisch het aangeboden contact (onzichtbaar) gekozen.
!
Gegevens over de sessie en ingelogde gebruiker zijn automatisch beschikbaar als sessie-variabelen.
Het switchen van contact is op de hiervoor bestemde page-handler ook tijdens een sessie mogelijk.
!
Een verbinding (LIVE) naar Profit is vereist, en wordt opgezet o.b.v. de Profit-connectie-settings in
profit.ini. Wanneer de environment in test draait worden inlog-fouten aangevuld met debug-info uit
exception(s) en previous exceptions en toegevoegd aan het meldingstemplate voor logins.
!
Zie voor demonstratie het algemene Framework-template.
Om een persoon (contact) in te laten loggen op het Framework zijn de volgende instellingen nodig:
!
Contact
Persoon & Contact
Persoon
!
Na een eerste login wordt het plain-text wachtwoord (op persoon) automatisch gehashed
Let op! Tabblad-namen en veld-namen kunnen afwijken van de daadwerkelijke inrichting; gezien deze
vrij te bepalen zijn in AFAS Profit.
!
!