een korte handleiding

Download Report

Transcript een korte handleiding

Oplossen toegang tot CB Online en CB Vervoer na updaten van Firefox naar versie 37 of hoger
Door het toevoegen van een extra beveiliging aan de laatste update van Firefox, is het momenteel niet meer
mogelijk om via Firefox versie 37 of hoger in te loggen bij CB Online en CB Vervoer. Dit komt omdat de login
server van CB dit nieuwe protocol nog niet ondersteunt.
Om toch gebruik te blijven maken van Firefox is er een oplossing.
Hiervoor heeft u de naam van onze login server nodig. Dit is access.boekhuis.nl. Vervolgens doorloopt u de
volgende stappen.
Als u een nieuwe sessie van Firefox opent tikt u in de adresbalk het volgende in: about:config
Druk op Enter en u krijgt u de volgende melding:
U kunt hier gerust verder gaan.
In het volgende scherm zoekt u naar de tekst tls
e
Vervolgens voegt u aan de 4 regel (security.tls.insecure_fallback_hosts) de naam van de login server toe door
dubbel te klikken op deze regel.
CB, 9 april 2015
Mocht hier al een naam staan dan moet er een komma tussen deze naam en naam van de login server die u
toevoegt. Zo kunt u ook CB Vervoer toevoegen, de tls gegevens zijn cbvervoer.boekhuis.nl.
Vervolgens ziet het er zo uit en kunt u weer inloggen in CB Online en CB Vervoer via Firefox.
Voor CB Online en CB Vervoer ziet dit de string er als volgt uit:
CB, 9 april 2015