TAŞINIR İŞLEMLERİ - Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı

Download Report

Transcript TAŞINIR İŞLEMLERİ - Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğünden 07/09/2012 Tarihinde
Gelen B.07.0.MGM.49-220.06.01-09578
Sayılı Üst Yazı Ekindeki Protokol
25/09/2012 Tarihinde Üniversitemiz
Tarafından İmzalanmıştır.
 Bu Protokole Göre; 01.01.2013 Tarihinden
İtibaren KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM
SİSTEMİ Kullanılacaktır.

 2012
MALİ YILI SGB.NET SİSTEMİNE
GÖRE TAMAMLANACAKTIR.
 SGB.NET
SİSTEMİNDEKİ 2012 YILI
KAYITLARI SAY2000i SİSTEMİ İLE
BİREBİR TUTTURULACAKTIR.
1- SGB KULLANICISI: Bozok Üniversitesinin
kendisine bağlı tüm harcama birimlerinde
aynı standartlarda mal tanımlaması
yapılabilmesi detay ve özelliklerin belirlenmesi
gerekmektedir.(Üniversite geneline duyuru
yapacak, mesaj atacak, marka, ölçü,
malzeme ve malzemeye ek özellik
tanımlaması yapacak personel.)
2- TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ: Taşınır Mal
Yönetmeliğinin 6. Maddesine göre; Harcama
Yetkilisi Tarafından memuriyet veya çalışma
unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve
işlemlerini bu yönetmelikte belirtilen usule
uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere
sahip personel arasından görevlendirilir.
(Harcama Biriminin Taşınır Mallarının Kayıtlarını
Kullanılan Program üzerinden düzenli bir
şekilde tutmakla görevlidir.)
3- İSTEK BİRİM YETKİLİSİ: Harcama Yetkilisi
tarafından belirlenir. bozok.edu.tr uzantılı eposta adresinin olması zorunludur. Malzeme
Talebinde bulunacak birimlerin (servisler,
şubeler, alt üniteler vb.) ihtiyacı olan taşınırları
talep etmeye yetkili olan ve Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi tarafından sisteme
tanımlanması yapılan kişidir.(Taşınır Kayıt
kontrol Yetkilisi tarafından tanımlanmayan
birimler ve istek birim yetkilileri malzeme
talebinde bulunamazlar.)
1- SGB.NET SİSTEMİNDEKİ KAYITLAR SAY2000i
SİSTEMİ İLE TUTTURULDUKTAN SONRA GELECEK
YILA DEVREDEN SÜTUNU AYRINTILI BİR ŞEKİLDE
KBS SİSTEMİNE ENVANTER GİRİŞİ OLARAK
KAYDEDİLECEK. O YÜZDEN SGB.NET
SİSTEMİNDE MÜMKÜN OLDUĞUNCA SARF
MALZEME BIRAKMAMANIZ TKYS ENVANTER
GİRİŞ İŞLEMLERİNİ DAHA KISA ZAMANDA
TAMAMLAMANIZ ANLAMINA GELİR.
2- KBS SİSTEMİNE ENVANTER GİRİŞİ OLARAK
GİRİLEN KAYITLAR HARCAMA YÖNETİM
SİSTEMİNE(HYS) GÖNDERİLMEYECEKTİR.
3- ZİMMETLEME İŞLEMLERİ: KBS SİSTEMİNE
01.01.2013 TARİHİNDE GEÇİLDİKTEN SONRA,
ENVANTER GİRİŞİ OLARAK KAYDEDİLEN
DEMİRBAŞ MALZEMELER KULLANICISINA
ZİMMETLENECEKTİR. EĞER SGB.NET
SİSTEMİNDEKİ KAYITLI ZİMMET FİŞİ İMZALI İSE
KBS’DEN ALINAN ZİMMET FİŞİ KİŞİYE
İMZALATILMADAN İMZALI SGB.NET ZİMMET
FİŞİNİN ARKASINA EKLEMEK YETERLİ
OLACAKTIR.
4- 2013 YILINDA TAŞINIR RAPORLARININ TAMAMI
TAŞINIR KAYIT YÖNETİM SİSTEMİNDEN
ALINACAKTIR.
1- YETKİLENDİRME İŞLEMLERİNDEN MUHASEBE
YETKİLİSİ SORUMLUDUR.
2- ŞİFRELERİN GÜVENLİĞİ KULLANICILARA AİTTİR.
3- ÜNİVERSİTEMİZİN HARCAMA BİRİMLERİNDE
SİSTEMİ YENİ KULLANACAK PERSONELE İLİŞKİN
YETKİLENDİRME TALEPLERİ İLGİLİ HARCAMA
BİRİMİ TARAFINDAN MUHASEBE BİRİMLERİNE
AD-SOYAD-UNVAN-T.C. KİMLİK NUMARASIE-POSTA ADRESLERİ(bozok.edu.tr uzantılı)
BELİRTİLEREK RESMİ YAZI İLE YAPILACAKTIR.
3- GÖREVİNDEN HERHANGİ BİR NEDENLE
AYRILAN PERSONELİN YETKİLERİNİN İPTAL
EDİLEBİLMESİ İÇİN İLGİLİ HARCAMA BİRİMİ BU
KONUYU RESMİ YAZIYLA MUHASEBE BİRİMİNE
BİLDİRMEK ZORUNDADIR.
4- HARCAMA BİRİMLERİ TAŞINIR UYGULAMASINA
İLİŞKİN OLARAK HER HARCAMA BİRİMİ İÇİN EN
FAZLA 3(ÜÇ) KİŞİYE YETKİ TALEBİNDE
BULUNABİLECEKTİR.
1- SGB.NET PROGRAMINDA EN GEÇ 14/12/2012
TARİHİNE KADAR DEVİR ÇIKIŞ İŞLEMİ YAPIN BU
TARİHTEN SONRA KESİNLİKLE YAPMAYIN. 2013
YILINDA DEVREDERSİNİZ.
2- HARCAMA BİRİMLERİ SGB.NET SİSTEMİNDE
ONAYSIZ EVRAK BIRAKMAMALI.
3- SGB.NET SİSTEMİNDE ONAY BEKLEYEN DEVİR
ÇIKIŞ EVRAKLARI YA ONAYLANMALI YADA
İPTAL EDİMELİDİR.
4- ÖNCEKİ YILLARDA 3 ER NÜSHA ALDIĞIMIZ YIL
SONU CETVELLERİ 2 NÜSHA
HAZIRLANACAK.(TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE
BAZI MADDELERDE DEĞİŞİKLİK VE EKLEMELER
OLMUŞTUR.( 34. MADDEYİ KESİNLİKLE OKUYALIM.)
5- 01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN TKYS SİSTEMİ İLE
İLGİLİ KARŞILAŞTIĞINIZ SORUNLARI EN GEÇ ERTESİ
GÜN [email protected] ADRESİNE
İDARENİN SİSTEMDEKİ HARCAMA KODU DA
BELİRTİLMEK SURETİYLE E-POSTA YOLU İLE
BİLDİRMEK ZORUNLUDUR.
ARTIK SORUNLAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞINA DEĞİL YUKARIDAKİ MAİL ADRESİ
YOLUYLA MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİLECEKTİR.
6- KBS’ de TKYS SİSTEMİ İLE İLGİLİ BÜTÜN
YAPILACAK İŞLEMLERİN NASIL YAPILDIĞINI
http://kbstest.muhasebat.gov.tr:8080/TMYS/g
en/login.htm ADRESİNDEKİ VİDEOLARI İNDİRİP
ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.
7- TALEP EDİLMESİ HALİNDE BAŞKANLIĞIMIZ
TARAFINDAN AYRICA BİR EĞİTİM VERİLEBİLİR.