Hudobová Miriam (ISCED 1

Download Report

Transcript Hudobová Miriam (ISCED 1

CIEĽ:
VYTVORENIE VZDELÁVACIEHO PROGRAMU O LESE PRE ŽIAKOV
MATERSKÝCH ŠKÔL, I. a II. roč. ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
/ďalej len VP pre MŠ a ZŠ/
CIEĽOVÁ SKUPINA:
ŽIACI V. ROČ. ZÁKLADEJ ŠKOLY
ROZSAH:
5 VYUČOVACÍCH BLOKOV /450 min./
MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY:
INFORMATICKÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA
POUŽITÉ METÓDY:
METODIKA E- U- R, METÓDA SNEHOVEJ GULE, METÓDA
KONFERENCIE, BRAIMSTORMING
I. BLOK
OBOZNÁMENIE
S ÚLOHOU
II. , III. , IV. BLOK
VYTVORENIE PRACOVNÝCH
SKUPÍN
SUMÁR VEDOMOSTÍ
O LESE
TVORBA
VP PRE MŠ A ZŠ
ZÍSKANIE VEDOMOSTÍ
O VP
REALIZÁCIA
VP PRE MŠ A ZŠ
Z listu sa žiaci dozvedia o možnosti prezentovania
arboréta aj prostredníctvom ponuky VP pre MŠ a ZŠ,
ktorý sa bude realizovať priamo v arboréte.
Ich úlohou je vytvoriť VP pre MŠ a ZŠ.
utvorenie dvojíc
metóda Snehová guľa
oddychová aktivita: Prezraď mi, kto som?
Vysvetlenie pojmu a podstaty konferencie
Rozdelenie do troch pracovných tímov
Naštudovanie príspevku
Prezentácia príspevku + písanie poznámok
Diskusia
:
Č o je dôležité pri tvorbe VP
Osnova – scenár aktivít VP
Starší predškolský vek /3-6 rokov/
Mladší školský vek /6-11 rokov/
Rozdelenie žiakov do piatich pracovných skupín
Zástupcovia skupín vyberajú tému
Samotná tvorba VP + konzultácia s učiteľom
Príprava a tvorba pomôcok
Prezentovanie VP pred učiteľom a spolužiakmi
TÉMA: IHLIČNATÝ, LISTNATÝ A ZMIEŠANÝ LES
TÉMA: POZNÁVANIE LESA ZMYSLAMI
TÉMA: POZNÁVANIE LIEČIVÝCH A JEDOVATÝCH RASTLÍN
TÉMA: POZNÁVANIE LESNÝCH ZVIERAT
TÉMA: LYKOŽRÚT
Stanovište kde sa naučíš o zvieratkách všetko čo len chceš !
Odmena vás neminie !
Tešíme sa na teba a tvojich kamarátov
Ahojte deti, rodičia a učitelia,
26.4.2013 o 14:30 sa stretneme na zadnom
dvore Školy u Filipa, ul. J. Bakossa 5 v BB.
S deťmi sa zahráme a zabavíme na
stanovištiach.
Tešíme sa na vás a zoberte so sebou úsmev
a dobrú náladu.
Ahojte kamoši!
Pozývame vás na náš výučbový program
o lese, ktorý sa uskutoční v záhrade Školy
u Filipa,J. Bakossa 5, Banská Bystrica.
28.4.2013 o 11:00
Veľmi sa na vás tešíme a sľubujeme, že sa
dobre zabavíte .
Odmena je pripravená a dobrá nálada
zaručená.
Žiaci 5. ročníka
ŽIACI V. ROČNÍKA ŠKOLY U FILIPA
1. Ako na záverečnú prácu? Dostupné na internete:
www.zelenaskola.sk/files/manual_ako_na_zaverecnu_pracu.pdf
2. Dovalová, Z., Medal, R.: Tvorba enviromentálneho
výučbového programu. Bratislava: CEEC Živica.
3. Metodické materiály Združenia Orava. Dostupné na internete:
www.zdruzenieorava.sk/mapa-stranky
4.
Autori fotografií: Miriam Hudobová, Martin Dubovský