Fyzikálne vtipy a haluze

download report

Transcript Fyzikálne vtipy a haluze

Fyzikálne vtipy a „haluze“

Martin Trepáč Matej Orechovský 6.A

Rýmovačky

      Fyzika nás baví my sme teda hraví.

Utorky sa učíme piatky sa bavíme.

Piatok pokus jeden, druhý , utorok päťky – dvojky. Pri písomkách opisujeme a úlohy si neplníme.

Vonku sa túlame na váhach meriame.

Váhy sme pokazili lebo sme ich preťažili.

 Fyzika nás stále baví, my šiestaci sme moc hraví  Pokusy na každý piatok , v utorok skúmame vlastnosti látok

Šikulky

  Niekedy sme šikulky niekedy jak tie papuľky My sme teda šikulky jak tie naše včielky

Zo školského prostredia

 Pýta sa učiteľ v triede školy technického zamerania: - Žiaci, ako by ste pomocou vody vyrobili svetlo?

Kdesi vzadu sa ozve: - A čo tak umyť okná?

 Móricko pribehne na čerpaciu stanicu a hovorí: "Ujo, rýchlo nám dajte 10 litrov benzínu!" "A načo vám bude?" "Horí nám škola." •- Kto z vás mi povie, na čo nám slúži drevo? pýta sa učka v škole Jožko sa hlási - ... sím z neho sa robia stromy!

 Na triede sa otvoria dvere a ihneď zabuchnú. Profesor sa spýta Fera sediaceho ihneď pri dverách: - Kto to bol?

- Prievan.

- A čo chcel?

 Sedia dvaja mat-fyzáci na lavičke pri Dunaji. On a ona. Krásny večer, slnko zapadá a odráža sa na vodnej hladine, ticho...

On: - Počuj, myslíš na to isté na čo ja?

Ona: - Áno.

On: - A koľko ti vyšlo?

Mars

   Galileo Galilei ten si s Marsom nevie rady Zavolá si Archimeda ten ukáže tam je ´´AHA´´ Einstein vraví ´´otvor fľašu zapijeme slávu našu!“

 Úvaha učiteľa na hodine fyziky: Keby žiaci, ktorí sedia v zadných laviciach, boli tak ticho ako žiaci v stredných laviciach, ktorí si čítajú časopisy, mohli by žiaci v predných laviciach ďalej nerušene spať.

Newton

    Newton sedí pod stromom a zrazu zreve ´´múdry som´´ Jablko mu nápad dalo Newtonovi to nedalo.

Gravitáciu objavil , nový génius sa nám predstavil Od tých čias sme pri zemi len vďaka Newtonovi

Vtipy

 Študent stretne vo vlaku Einsteina a pýta sa ho: ´´Prepáčte pane, zastavuje u toho vlaku New York?“

   Hrajú v nebi schováva schova ť .

č ku Watt, Newton a Pascal. Watt stojí pri stípe. Pascal sa uteká Newton okolo seba nakreslí štvorec meter krát meter štvorcový. Watt skon č som Pascal!" í s po č ítaním, oto č í sa a vraví „raz, dva, tri Newton!" "Ja nie som Newton, ja

  Heisenberga zastaví dopravná polícia. Policajt sa ho pýta: "Viete, ako rýchlo ste išli?" Heisenberg odpovie: "Nie, ale víem, kde som.„  Heisenberg: Nemecký fyzik, pomohol k rozvoju modernej fyziky.

Ďakujeme za pozornosť