Slide 1 - ho

Download Report

Transcript Slide 1 - ho

PRVA DJEČJA KNJIŽNICA ZA
DJECU S OŠTEĆENJEM VIDA
OŠ PEĆINE - RIJEKA
•
Prva dječja knjižnica za djecu s oštećenjem vida otvorena je u
prosincu 2008. godine. Na području Republike Hrvatske jedina je
knjižnica specijalizirana za djecu s oštećenjem vida. Otvorena je pri
Osnovnoj školi Pećine u Rijeci.
•
Knjižnica je otvorena s ciljem da prikupi što više literature
prilagođene na način da ih mogu koristiti djeca s oštećenjem vida.
Govoreći o prikupljanju prilagođene literature, prioritet su taktilne
slikovnice i knjige.
•
Knjižnica mjesto educiranja, odnosno senzibiliziranja učitelja,
odgajatelja, ostalih stručnjaka djece te društva općenito.
U otvaranju Prve dječje knjižnice za djecu s
oštećenjem vida veliku podršku pružili su nam
sponzori bez kojih cijeli projekt ne bi mogao biti
realiziran
U prvom redu to je Lions klub Rijeka koji je zajedno sa
školom bio inicijator ovog projekta.
Svoj prilog knjižnici dali su također:
•
•
•
•
•
Grad Rijeka
Saipem Mediteran Usluge d.o.o.
Lions klub Sušak
Vulkan Nova
Udruga slijepih PGŽ
Taktilna slikovnica
• pod pojmom taktilna slikovnica podrazumijevamo
slikovnicu u kojoj su osim teksta prilagođene i slike na
način da ih mogu koristiti slijepa djeca
• Cilj taktilne slike je da svojim prikazom slijepom djetetu
prenese poruku ili bit slike
• Slika nam omogućava da slijepom djetetu prikažemo
nešto iz okoline što je njemu zbog nedostatka vida
apstraktno
• Stvari iz okoline koje zbog njihove veličine dijete ne
može u cjelosti doživjeti
• Cilj je slike da potiče dijete na istraživanje, maštu, te da
upotpunjuje njegov doživljaj kroz aspekt
dvodimenzionalne slike
Izrada taktilne slikovnice
• U izradi taktilnih slikovnica treba poštovati
niz principa
• Taktilna slikovnica mora zadovoljiti
obrazovno odgojne potrebe, ali prije svega
ona mora zadovoljiti potrebe djeteta
uvjetovane slijepoćom kao oštećenjem
• Treba je promatrati kao nastavno
pomagalo u odgojno obrazovnom procesu
Poteškoće nakladništva
taktilne slikovnice
• Taktilna slikovnica kao jedan od načina prilagodbe
knjige relativno je nov kako u svjetskim
razmjerima, tako i na području naše države
• Mali broja taktilnih slikovnica na tržištu
• Razlozi: složenost postupka, mala naklada,
cijena, malo tržište, nekonkurentnost
• U RH nedovoljna svijest o potrebi taktilnih
slikovnica
Prijedlozi i smjernice za poboljšanje
perspektive nakladništva taktilnih
knjiga
• U ovom trenutku realizirani su neki projekti koji idu u
smjeru daljnjeg razvoja taktilne slikovnice
• Potreban sustavniji pristup u rješavanju ove problematike
• Jasno određeni kriteriji za izradu taktilnih slikovnica, opće
prihvaćeni
• imenovati instituciju ili tijelo nadzora nad nakladništvom
taktilnih slikovnica
• Urediti zakonsku regulativu za područje taktilne slikovnice
• Uloga stručnjaka u senzibiliziranju javnosti
• Knjižnice kao pružatelji informacija imaju ulogu u
sustavnijem rješavanju ove problematike
• U ovom trenutku toj zadaći dorasle samo specijalizirane
knjižnice
• Vodeći se trendovima u knjižničarskim krugovima, sve
knjižnice orijentirane na pružanje usluga i slijepim
korisnicima.
• Očekuje se da će u tom smjeru ići i usluge za djecu
• Specijalizirane knjižnice će vršiti superviziju
ZANIMLJIVOSTI
•
Jedna slikovnica za dijete predškolskog uzrasta na crnom tisku košta
90 kn, ista slikovnica za slijepo dijete košta 410 kn
•
Cijena jednog srednjoškolskog udžbenika iznosi 120 kn, a cijena
istoga na brajici iznosi 12 705 kn
•
Sredstvo za pisanje djeteta koje nema poteškoća s vidom – olovka,
teško je cca 5 g, a sredstvo za pisanje slijepog djeteta – Brailleov
stroj težak je 5 kg
•
Pisač za ispis na crnom tisku stoji cca 500 kn, a pisač na Brailleovom
pismu stoji
45 000 kn
•
slijepe i slabovidne osobe u prosjeku čitaju 17 knjiga godišnje, dok ih
korisnici javnih knjižnica, tvrde statistike, prosječno za isto vrijeme
pročitaju četiri.