Najčešće postavljana pitanja vezana uz obavljanje trgovačke

Download Report

Transcript Najčešće postavljana pitanja vezana uz obavljanje trgovačke

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Najčešća pitanja i aktualnosti
iz trgovačke djelatnosti
7. SUSRET TRGOVACA
HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE
Zagreb, 11. svibnja 2010.
Pravni okvir
 Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08)
 Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima
koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva
u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan
prodavaonica (NN 66/09, 108/09, 8/10)
 Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika
trgovine na malo (NN 39/09)
 Drugi zakoni
 Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08)
 Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09)
 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09)
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i
ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10)
 Zakon o hrani (NN 46/07, 155/08)
 Zakon o zaštiti puč. od zar. bolesti (NN 79/07, 113/08, 3/09)
Otvaranje obrta
 Zakon o obrtu
(NN 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 68/07, 79/07)
 Vezani obrt – uvjet struke:
 47.00.01 – specijalizirana prodavaonica
 47.10.01 – nespecijalizirana prodavaonica
 47.10.02 – prodaja robe u kiosku
 izvan prodavaonica / veleprodaja = slobodni obrt
 Prostor
 Pravo korištenja
 Dozvole iz propisa o građenju
 MTU
Pitanje:
Trebaju li obrtnici trgovci kojima je već ranije izdano rješenje o
udovoljavanju minimalno tehničkim uvjetima poslovanja, sada
po novim propisima ishoditi novo rješenje o udovoljavanju tim
uvjetima?
Odgovor:
 Pravilnik o MTU – čl. 43. : “nastavljaju s radom prema
uvjetima” iz ranijeg Pravilnika
 MINGORP mišljenje
Klasa: 330-01/10-01/241 Ub: 526-05-01-01/03-10-2 od 7.4.2010.
“fizičke osobe – obrtnici koji su prema ranijim propisima
stekli rješenje o udovoljavanju minimalnih tehničkih
uvjeta za djelatnost trgovine nisu obvezni ponovno
ishoditi isto prema novom Pravilniku osim ako nije došlo
do promjena na prostoru, opremi i sredstvima rada”
Zatvaranje obrta
 Postupak obrnut od otvaranja
 Ured za gospodarstvo
 Prijava za upis u Obrtni registar: brisanje
http://portor.mingorp.hr/
 Poslovne knjige
 Popis zaliha
 PDV
 Dugotrajna imovina
 Porezna prijava
Pitanje:
Može li se obrt zatvoriti i brisati iz Obrtnog registra iako nisu
plaćeni svi porezi i doprinosi?
Odgovor:
 Zakon o obrtu: “obrtnik je dužan priložiti obrtnicu”
 Porezni propisi: obveza izmiriti obveze (PDV)
 Upravni sud – Rješenje Br: Us-13230/2006-6 od 4. 6.2009.
 Odbačena tužba MFIN - PU (Ispostava) jer nije
stranka u postupku
Zaštita potrošača
 Osnovne obveze svih obrtnika (trgovaca):
 prodati proizvod koji je izložen i ponuđen na
prodaju
 Ispuniti ugovor
(materijalni nedostaci: ili ukloniti, ili drugi proizvod, ili
sniziti cijenu, ili vratiti naplaćeno - izbor potrošača
 jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti prodajne uvjete
 jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne
cijene
 izdati račun koji mora biti točan, neizbrisiv, jasan,
vidljiv i čitljiv
 omogućiti potrošačima podnošenje pisanih prigovora
i odgovoriti na njih najdulje u roku od 15 dana
Pitanje:
Može li se istaknuti obavijest za kupce da se neki proizvodi
ne mogu kupiti karticom ?
Odgovor:
 posebne uvjete za pojedine proizvode mora
istaknuti na mjestu tih proizvoda
 posebne uvjete za pojedine skupine potrošača
(npr. za umirovljenike, studente, mladence i dr.)
također treba jasno i vidljivo objaviti u radionici
Pitanje:
Treba li u trgovini voditi “Knjigu žalbe”?
Odgovor:
 Knjige žalbe propisana je za ugostiteljstvo i turizam
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN138/06, 43/09)
 obveza trgovca:
 obavijest o mogućnosti pisanih prigovora
 odgovoriti u roku od 15 dana
 Prigovor/odgovor čuvati 1 godinu i u nadzoru
pokazati
 način odabire trgovac:
osobno u trgovini, telefaks, e-mail, ili putem pošte
 najlakše se dokazuje i čuva
Cijenjeni potrošači,
Ukoliko niste zadovoljni našim proizvodima /
uslugama, pisani prigovor možete poslati
poštom na adresu: ______________________
Pitanje:
Što znači isticanje cijena proizvoda po jedinici mjere, za
koje kategorije proizvoda je to obavezno, kada nije
obavezno?
Odgovor:
 novi Pravilnik (NN 52/10 – 6. svibnja 2010.)
 usklađivanje kroz godinu dana
 maloprodajna, uključivo PDV
 u “kn” - uz kn i u drugim valutama
 na proizvodu ili prodajnom mjestu (isključena zamjena)
 ispred, pokraj ili ispod (iznimno iznad)
 Za jedinicu mjere
 obveza za trgovine >50m2
 čl. 7. proizvodi
(npr. hrana, deterdženti, pelene, njega lica, tijela, kose i zubi)
Pitanje:
Što znači "reklamiranje" duhanskih proizvoda? Da li je
jednostavno odlaganje na način da su vidljivi “reklamiranje”?
Odgovor:
 Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
(NN 125/08, 55/09)
 MZSS – mišljenje
Klasa: 310-29/10-01/34 Ub: 534-08-1-8/1-10-0002 od 13.4.2010.
“Jednostavno odlaganje duhanskih proizvoda u kiosku
kako bi oni bili vidljivi potencijalnim kupcima smatra se
izravnom promidžbom”
OIB
 na svim prijavama i ostalim podnescima
 na ispravama u obavljanju poslova
(računima, potvrdama i sličnim ispravama)
 u elektroničkom poslovanju i platnom prometu
(virmani, uplatnice)
 obrtnik – osobni OIB
 Računi (Zakon i Pravilnik o PDV-u)
 gotovinski: OIB trgovca
 R-2 (R-1): OIB trgovca i OIB kupca
Pitanje:
Postoji li obaveza trgovca obrtnika da na vratima trgovine
u nazivu obrta istakne i OIB ?
Odgovor:
 Pravilnik MTU:
 Čl.7. na vanjskoj strani mora biti na vidljivom mjestu natpis u kojem
se navodi tvrtka, sjedište i naziv pravne ili fizičke osobe
 Tvrtka - Zakon o obrtu čl.16.:
 naziv obrta,
 oznaka obrta,
 ime i prezime obrtnika,
 sjedište
 ! može: posebne oznake (npr. logotip ili zaštićeni žig i/ili OIB)
 isto vrijedi i za pečat
Gospodarska inspekcija*
 Nadzor







Registracija, MTU, tvrtka
Obavijesti: radno vrijeme, prodajni uvjeti, pisani prigovori
Isticanje cijena, izdavanje računa (ispravnost izračuna)
Dokumentacija o stanju robe
Akcije, sniženja, rasprodaje
Označavanje proizvoda, opća sigurnost, tehnički zahtjevi
Ispravnost mjerila, zaštićeni žigovi
 Ovlasti
 Pregledati prostorije, proizvode, uređaje, isprave
(identitet)
 Uzimati izjave, uzorke, privremeno oduzeti
dokumentaciju
 Obveza
 zapisnik
*korišteni materijali prezentacije DIRH sa seminara UTZ 3.3.2010.
Pitanje:
Mora li trgovac voditi Knjigu popisa robe?
Odgovor:
 MINGORP mišljenje
Klasa: 330-01/10-01/103 Ub: 526-05-01-01/3-10-2 od 15.2.2010.
 Zakon o trgovini čl. 16.
 “nije propisana obveza vođenja popisa robe, ali je i
dalje ostala obveza trgovca za prodajni objekt
odnosno prodajno mjesto osigura vođenje isprava
koje se odnose na robu koja je u prodaji”
 uz pridržavanje propisa o računovodstvu i poreznih
zakona
Radni odnosi
 Zakon o radu (NN 149/09 – 01.01.2010.)
 Evidencija o radnicima i o radnom vremenu
 Ugovor – pisani (neodređeno – određeno) - uvjeti
 Radno vrijeme
 puno = 40 h tjedno
 prekovremeni rad: max 8 h (tjedno (32 h/mj ili 180 h /god)
obavijest inspektoru rada (8dana) za > 4 tj uzastopce ili
12 tj/god ili 10% ukupnog radnog vremena u mjesecu
 Raspored – pisana odluka poslodavca
 po tjednima različito – max 48 h/tj (nije prekovremeni)
prosjek kroz 4 mjeseca
 Godišnji odmor
 min 4 tjedna (20 ili 24 dana) - ugovor
Pitanje:
Radno vrijeme trgovine, rad na blagdane i dane prije blagdana?
Odgovor:
 Zakon o trgovini – odluka Ustavnog suda 19.6.2009.
 trgovac samostalno određuje radno vrijeme trgovine
 jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti na ulazu i pridržavati ga se
 Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH
radno vrijeme
oblik prodavaonice
RADNI DAN
od ponedjeljka
do subote
sve prodavaonice
NEDJELJA
00-24
00-24
(za koje nije propisano posebno
radno vrijeme)
štandovi i klupe izvan tržnica na
malo
i kiosci za prodaju cvijeća i svijeća
BLAGDAN
00-24
Badnjak i Stara godina
00-14
00-24
00-24
00-24
Badnjak i Stara godina
00-14
Svi sveti
06-21
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Savjetodavna služba
www. hok.hr
[email protected]
062 000 026
Očekujemo Vaša pitanja i prijedloge!