Chìa khóa thành công

Download Report

Transcript Chìa khóa thành công

KPI
Chỉ số đo lường hiệu suất
Chìa khóa thành công
1
MỤC LỤC
I.
Giới thiệu về KPI.
II. Lý do nên dùng phần mềm KPI của công ty Phúc Sơn?
III. Giới thiệu chi tiết các màn hình của phần mềm KPI.
IV. Kết nối với chúng tôi
2
I GIỚI THIỆU VỀ KPI
 Giới thiệu về KPI
 Đặc điểm chỉ số KPI
 Lợi ích khi sử dụng chỉ số KPI
 Tiến trình xây dựng chỉ số KPI
 Bước 1: Xác định chiến lược của doanh nghiệp
 Bước 2: Xây dựng các tiêu chí KPI
3
KPI là gì?
KPI là chữ viết tắt của Key Performance
Indicator, là chỉ số đo lường hiệu suất làm
việc. Nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của
các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá
nhân.
KPI là một công cụ hiện đại giúp cho các nhà
quản lý triển khai chiến lược lãnh đạo thành
các mục tiêu quản lý và chương trình hành
động cụ thể cho từng bộ phận, từng lĩnh vực
và từng cá nhân. Từ đó nắm bắt được họ
đang làm được những gì để đạt được mục tiêu
đã đề ra.
4
5 tiêu chí SMART, điều kiện KPI
S – Specific – Cụ thể
 Giúp người lao động biết mình phải làm gì để đạt được hiệu quả công việc mong muốn.
M – Measurable – Đo lường được
 Có thể định lượng bằng các đơn vị khác nhau chứ không chỉ trình bày dưới dạng
tiền tệ. Ví dụ: thị phần, sự hài lòng của khách hàng, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư…
A – Achievable – Tính khả thi
 Cần xây dựng mục tiêu sát thực với thực tế để nhân viên có thể đạt được mục
tiêu.
R – Realistics – Thực tế
 KPI hướng tới tương lai, liên kết chặt chẽ với các mục tiêu chiến lược và mang tính
hành động rõ ràng.
T – Timebound – có thời hạn cụ thể
 KPI phải có giới hạn khoản thời gian cụ thể
để biết là bao lâu phải hoàn thành.
5
Lợi ích khi sử dụng chỉ số KPI
Đo lường để rút kinh nghiệm và cải thiện là
lợi ích cơ bản nhất.
Kiểm soát và thúc đẩy mọi người.
Giúp doanh nghiệp hoạt động theo hướng đi
mong muốn.
Có thể giúp khâu quản lý nhận biết thành
quả của công ty hoặc phòng ban hoặc tại
một bộ phận nào đó. Từ đấy tạo cơ chế khen
thưởng và công nhận thành tích.
6
Tiến trình xây dựng chỉ số KPI
MBO
Management By Object
 Để thực hiện KPI, công ty cần
xây dựng một hệ thống các
mục tiêu từ cao xuống thấp
theo phương pháp MBO, quản
lý theo mục tiêu, là một tiến
trình hoạt động dựa trên mục
tiêu, trong đó nhà quản trị và
nhân viên đều thống nhất về
những mục tiêu chung và hiểu
rõ vai trò của từng mục tiêu
đó.
7
Tiến trình xây dựng chỉ số KPI
Bước 1: Xác định chiến lược của doanh nghiệp
 Các chỉ số KPI liên kết trực tiếp đến các chiến lược của công ty. Do vậy bước đầu tiên
phải xác định những chiến lược đấy là gì.
Ví dụ:
8
Tiến trình xây dựng chỉ số KPI
Bước 2: Xây dựng tiêu chí KPI
 Xác định cụ thể muốn đo lường cái gì và đo như thế nào, trong khoảng thời gian nào.
 Định ra các ngưỡng mục tiêu/hiệu suất.
9
II. Lý do nên dùng phần mềm KPI
của chúng tôi.
 Tại sao chọn
công ty phần mềm Phúc Sơn?
 Lý do nên dùng
phần mềm KPI của chúng tôi?
10
Tại sao chọn đối tác với
công ty phần mềm Phúc Sơn?
Công ty Phúc Sơn có kinh nghiệm làm phần mềm trên 10
năm.
Đội ngũ kỹ sư CNTT lành nghề tốt nghiệp từ các trường
Đại học tốt nhất Việt Nam.
Có nhiều khách hàng từ Nhật với nguồn tài chính ổn định.
Có nhiều kinh nghiệm sản xuất các phần mềm tương tự.
Chính sách bảo trì hỗ trợ liên tục cho khách hàng.
11
Lý do nên dùng phần mềm.
của công ty Phúc Sơn?
Bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp
 Xây dựng tiêu chí KPI mềm dẻo tùy mục tiêu doanh nghiệp.
 Đảm bảo điều kiện SMART của KPI
 Thích hợp cho các doanh nghiệp cỡ trung bình trở lên.
Dễ sử dụng
 Quy trình nhập dữ liệu và đánh giá đơn giản.
 Chart và report đẹp, rõ ràng dễ hiểu.
Chính sách bảo trì lâu dài
 Đào tạo hướng dẫn cho đến khi doanh nghiệp sử dụng thuần
thục.
 Đội ngũ LTV online luôn đáp ứng ngay mỗi khi có yêu cầu phát
sinh
12
Lý do nên dùng phần mềm
Sử dụng Cloud
 Sử dụng được ngay lập tức.
 Giá rẻ khi triển khai, trả tiền theo tháng hay năm.
 Database mạnh, lớn và luôn được backup định kỳ.
Kỹ thuật
 Mô hình kiến trúc J2EE với database MSSQL2012 thích hợp cho
vài chục cho đến vài nghìn người có thể sử dụng đồng thời.
 Giao diện chuyên nghiệp dễ nhìn , sử dùng kỹ thuật html5 css3.
 Kỹ thuật Ajax giúp người sử dụng tương tác với server nhanh
chóng.
 Dễ dàng cài đặt chạy trong mạng LAN của công ty khách hàng.
Support các thiết bị khác nhau như máy tính hay tablet…
13
III Giới thiệu chi tiết
các chức năng của phần mềm.
 Xây dựng các tiêu chí đánh giá KPI
 Gán các KPI cho nhân viên
 Nhân viên nhập kết quả KPI đạt được
 Cán bộ quản lý xác nhận kết quả
 Báo cáo nhiều KPI
 Biểu đồ phân tích so sánh 2 KPI
14
Xây dựng các tiêu chí đánh giá KPI
 Dành cho leader xây dựng các KPI cụ thể cho doanh nghiệp.
S
M
A
T
R
15
Gán các KPI cho nhân viên
 Sau khi đã xây dựng được các KPI rồi, thì người quản lý sử
dụng màn hình này để gán KPI đấy cho nhân viên cụ thể.
16
Gán các KPI cho nhân viên
Dành cho leader gán các KPI cần khai báo cho nhân viên cụ thể.
17
Nhân viên nhập kết quả KPI đạt được
Màn hình dành cho Nhân Viên nhập dữ liệu
18
Cán bộ quản lý xác nhận kết quả
19
Báo cáo nhiều KPI
Màn hình dành cho cán bộ quản lý, giám đốc xem báo cáo
20
Biểu đồ phân tích so sánh 2 KPI
Màn hình dành cho cán bộ quản lý, giám đốc xem báo cáo
21
IV. Kết nối với chúng tôi
Để tìm hiểu thêm về phần mềm xin vui lòng truy cập:
http://www.DanhgiaKPI.com/
Kết nối với chúng tôi
http://www.fkySoft.com
Add: #1806, LICOGI 13 Building, Khuat Duy Tien, Thanh Xuan,
Ha Noi, Vietnam.
Japan: Hung +81-90-2960-0410
Vietnam: Minh +84-93-7917-030
Email: [email protected]
22