POS Mediu Proiecte Deseuri Reg SE 24 aug 2011

Download Report

Transcript POS Mediu Proiecte Deseuri Reg SE 24 aug 2011

Programul Operaţional Sectorial Mediu
Managementul Integrat al Deşeurilor
la nivelul Regiunii 2 Sud-Est judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi,
Vrancea şi Tulcea)
Nicoleta Doina RADU
Şef Birou Programare
Organismul Intermediar POS Mediu Galaţi
Regiunea 2 Sud-Est
Galaţi, 24 august 2011
POS Mediu Axa Prioritară 2 – sector deşeuri
Strategia de Finanţare
 Alocare financiară – aprox. 1 mld. Euro ( FEDR + cofinanţare naţională)
 Proiecte de management integrat al deşeurilor (SMID)- vor acoperi zonele urbane şi rurale,
la nivel judeţean.
 dezvoltarea sistemelor noi de management integrat al deşeurilor, în judeţele care nu au
beneficiat de investiţii majore în infrastructura de deşeuri prin programele anterioare
 extinderea sistemelor de management al deşeurilor în judeţele care au realizat o parte din
infrastructura prin programe anterioare de investiţii (ISPA, Phare, PPP, etc).
Activităţile eligibile








Achiziţionarea şi instalarea sistemelor de colectare selectivă;
Construcţia facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare;
Achiziţionarea vehiculelor de transport al deşeurilor;
Construcţia staţiilor de transfer şi a facilităţilor de eliminare a deşeurilor municipale;
Recuperarea gazului provenit din depozite, unde este cazul;
Construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile periculoase;
Închiderea depozitelor neconforme;
Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte, management şi supervizare, publicitate şi
campanii de conştientizare a publicului .
Galaţi, 24 august 2011
POS Mediu Axa Prioritară 2 – sector deşeuri
Cerinţe instituţionale
 Abordarea regională (proiecte de management integrat al deşeurilor la nivel judeţean) –
corelarea cu PNGD, PRGD, PJGD şi investiţiile realizate deja prin intermediul altor proiecte
 Asocierea tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ (ADI) este o condiţie
preliminară pentru aprobarea proiectelor regionale.
 Beneficiarul finanţării este Consiliul Judeţean ( membru şi exponent al ADI)
 Facilităţile construite prin intermediul POS Mediu vor fi administrate de operatori selectaţi în
urma unor licitaţii deschise .
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
Membrii ADI vor mandata Asociaţia, prin Statutul şi Actul Constitutiv ale acesteia, conform
Legii nr. 51/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 13/2008, şi HG nr. 855/2008,
pentru a exercita în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile ce le revin în
legătură cu activităţile privind managementul deşeurilor, componente ale serviciilor lor de
salubrizare.
In cadrul ADI se va stabili politica de management a deşeurilor, strategia şi politica tarifară
la nivelul judeţului, se va monitoriza implementarea Proiectului (etapa 1), precum şi modul
de executare de către operatori a contractelor de delegare a gestiunii acestor activităţi
legate de managementul deşeurilor.
Galaţi, 24 august 2011
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
pentru proiectele de deşeuri POS Mediu Regiunea 2 Sud-Est
proiect în implementare
ADI “ Vrancea curată”- Judeţul Vrancea
 65 membri (CJ + 64 UAT-uri)
 9 UAT-uri nu au intrat în ADI
proiecte în pregătire
ADI “Eco Dunărea” - Judeţul Brăila
 44 membri (CJ + 43 UAT-uri)
 1 UAT nu a intrat în ADI
ADI “Eco Buzău 2009” - Judeţul Buzău
 88 membri (CJ + 87 UAT-uri) - INTEGRAL
ADI “Dobrogea” - Judeţul Constanţa
 62 membri (CJ + 61 UAT-uri)
 9 UAT-uri nu au intrat în ADI
ADI “Ecoserv” - Judeţul Galaţi
 63 membri (CJ + 62 UAT-uri)
 2 UAT-uri nu au intrat in ADI
Asociţia de dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deşeuri menajere - Judeţul
Tulcea
 52 membri (CJ + 51 UAT-uri) INTEGRAL
Galaţi, 24 august 2011
PROIECTE APROBATE (1)
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Vrancea, cu o valoare
totală de 36,51 milioane Euro fără TVA, din care contribuţie UE 27,18 milioane Euro.
Proiectul include urmatoarele investitii:
 Facilităţi pentru colectarea deşeurilor (platforme şi puncte de colectare,
echipamente pentru colectarea deşeurilor)
 3 staţii de transfer (Focşani, Adjud, Vidra)
 Centru de management integrat al deşeurilor Haret (linie de sortare 15.000 t/an şi
staţie de compostare de 15.000 t/an) şi depozit zonal (Haret 1.8 mil. m3)
 Închiderea şi reabilitarea a 5 depozite urbane neconforme (Haret, Golesti, Adjud,
Panciu,Odobesti) şi a 200 gropi de gunoi din zona rurală.
PROIECTE APROBATE (2)
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Vrancea
Proiectul include urmatoarele contracte:
 4 de servicii: asistenţă tehnică pentru gestionarea şi implementarea SMID,
supervizare contracte, verificare proiecte tehnice şi audit financiar,
 3 de lucrări: construcţia CMID, reabilitare şi închidere depozite rurale şi urbane
neconforme şi construcţii staţii de transfer, platforme, puncte de colectare,
 2 achiziţii de echipamente 1 pentru colectare şi 1 pentru CMID.
Stadiul implementării proiectului:
Beneficiarul a semnat 2 contracte de
servicii în valoare totală de ~1,34 mil. Euro
(5% din valoarea eligibilă);
1 contract de servicii în faza de licitaţie.
Gradul de contractare în cadrul
Judeţul Brăila - PROIECT ÎN PREGĂTIRE
proiectelor din Axa 2 –
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul BRAILA - valoare totală
de 24,58 milioane Euro fără TVA, din care contribuţie UE 17,52 milioane Euro.
Proiectul include urmatoarele investiţii:
 Colectarea selectivă a deşeurilor
 Autovehicule colectare deşeuri
 1 Staţie de transfer (Însurăţei)
 2 Staţii de sortare (Vădeni şi Ianca)
 1 Staţie de tratare mecano-biologică 26.000 tone/an (Vădeni)
 Depozit conform de deşeuri 285.805 tone (Ianca)
 Închiderea depozitului neconform Ianca
Stadiul actual al aplicaţiei: > 80%
Galaţi, 26 iulie 2011
Gradul de contractare în cadrul
judeţul Buzău - PROIECT ÎN PREGĂTIRE
proiectelor din Axa 2 –
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul BUZĂU - valoare totală
de 33,69 milioane Euro fără TVA.
Proiectul include urmatoarele investiţii:
 Colectarea selectivă a deşeurilor
 Autovehicule de transfer deşeuri
 4 Staţii de transfer (Berca, Pogoanele, Ulmeni, Pătârlagele)
 2 Staţii de sortare (Poşta Câlnău, Gălbinaşi)
 1 Staţie de compostare
 nchiderea depozitelor neconforme
Buzău, Nehoiu
Stadiul actual al aplicatiei: > 60%
Galaţi, 26 iulie 2011
Gradul de contractare în cadrul
Judeţul Constanţa - PROIECT ÎN PREGĂTIRE
proiectelor din Axa 2 –
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul CONSTANŢA - valoare
totală de 45,72 milioane Euro fără TVA, din care contribuţie UE 31,04 milioane Euro.
Proiectul include urmatoarele investiţii:
 Colectarea selectivă a deşeurilor
 Autovehicule de transfer deşeuri
 2 Staţii de transfer (Hârşova şi Deleni)
 3 Staţii de sortare (Topraisar, Lumina şi Tortoman)
 2 Staţii de tratare mecano-biologică (Lumina şi Tortoman)
 Depozit conform de deşeuri 850.000 mc (Tortoman)
 Închiderea depozitelor neconforme urbane Hârşova, Techirghiol, Cernavodă,
Murfatlar, Medgidia
Stadiul actual al aplicaţiei: > 50%
Galaţi, 26 iulie 2011
Gradul de contractare în cadrul
judeţul Galaţi - PROIECT ÎN PREGĂTIRE
proiectelor din Axa 2 –
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul GALAŢI - valoare totală
de 37,465 milioane Euro fără TVA.
Proiectul include urmatoarele investiţii:
 Colectarea selectivă a deşeurilor
 Autovehicule de transfer deşeuri
 1 Staţie de transfer (Tg. Bujor)
 Staţie de tratare mecano-biologică (Galaţi)
 Celulă nouă (depozitul conform Tirighina) 650.000 m3
Stadiul actual:
Master Plan în faza de revizuire
Galaţi, 26 iulie 2011
Gradul de contractare în cadrul
Judeţul Tulcea - PROIECT ÎN PREGĂTIRE
proiectelor din Axa 2 –
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul TULCEA, cu o valoare
totală de 27,33 milioane Euro fără TVA, din care contribuţie UE 15,93 milioane Euro.
Proiectul include urmatoarele investiţii:
 Colectarea selectiva a deseurilor, compostarea în gospodării
 Autovehicule de transfer deşeuri, navă fluvială transfer deşeuri din Delta Dunării
 Staţie de sortare 4.000 to/an (Mihai Bravu)
 Staţie de tratare mecano-biologică 24.000 tone/an (Mihai Bravu)
 Depozit conform de deşeuri 17.000 t/an (Mihai Bravu)
 Închiderea depozitelor urbane de deşeuri neconforme Isaccea, Măcin şi Sulina
Stadiul actual al aplicaţiei: > 65%
Galaţi, 26 iulie 2011
Gradul de contractare în cadrul
proiectelor din Axa 2 –
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Date de contact
Organismul Intermediar - POS Mediu
Regiunea Sud-Est
Galaţi – Str. Portului nr.23,
tel: 0236 325325
fax: 0236 325515
web site: www.posmediu.ro/galati
e-mail: [email protected]
Galaţi, 24 august 2011
Galaţi, 26 iulie 2011