Kütüphane - Kocaeli Üniversitesi

Download Report

Transcript Kütüphane - Kocaeli Üniversitesi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON
DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemize Yeni Katılan Öğrenciler İçin
ÇALIŞMA SAATLERİ
Kütüphane Çalışma Saatleri
Okuma Salonu
Marmara Salonu
Süreli Yayınlar ve Tezler
Salonu( Ege Salonu )
Eğitim Dönemi
08. 45-20.15
08.30-24:00
08.45-17.00
Hafta Sonu
10.00-16.00
10.00-24:00
---------------
(Eğitim-Öğretim
Dönemi) Cumartesi Tatil
Dönemleri
08.45-17.15
08.30-17.15
---------------
• ŞUBE KÜTÜPHANELER
Anıtpark Yerleşke Kütüphanesi
Tıp Fakültesi Kütüphanesi
Hukuk Fakültesi Kütüphanesi
KÜTÜPHANE WEB SAYFASI
•
Kütüphanemiz hakkında tüm
bilgileri bulacağınız,katalog tarama
yapabileceğiniz, online işlemler
(uzatma, yayın istek, danışma
soruları) için kullanabileceğiniz,
elektronik kaynaklardan
yararlanabileceğiniz,
duyurularımızdan ve etkinliklerden
haberdar olacağınız alanımızdır.
Okur/Kullanıcılarımızla iyi iletişim
kurabilmemiz için sürekli
güncellenmektedir.
•
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/
Online Hizmetler
•
Katalog Tarama
http://library.kocaeli.edu.tr/
•
•
•
Elektronik Kaynaklar
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/onlineabone.htm
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/onlinedeneme.htm
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/onlineserbest.htm
•
•
•
•
•
•
•
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ
DANIŞMA HİZMETİ
ELEKTRONİK KAYNAKLAR
KABLOSUZ INTERNET
KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ VERME
(ILL)
ISSN/ISBN
OKUR KULLANICI EĞİTİMLERİ
Bölümler
BÖLÜMLER
• GİRİŞ
– Ödünç Verme Bölümü
• OKUMA SALONU 1.KAT
–
–
–
–
Reserve Bölümü
Danışma Bölümü
Referans Bölümü
Özel Koleksiyonlar
• Atatürk Kitapları
• Ermeni Sorunu Kitapları
• Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Yayınları
–
–
–
–
Görme Engelliler Bölümü
Genel koleksiyonun (A-N arasındaki konulara ait kitaplar)
Bilgisayar Bölümü (Araştırma için ayrılmış 40 Adet Bilgisayar)
Günlük Gazete Bölümü
Ödünç Verme Bölümü
Ödünç Verme Hizmeti
•
a) Sadece üniversitemiz akademik, idari personeli ve öğrencileri ödünç verme
hizmetlerinden yararlanabilirler.
•
b) Ödünç alma işlemi sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur. Öğrencilerimizin
kimliklerinde yer alan bandrollerin, geçerli öğretim yılına ait olması gerekmektedir.
f) Akademik personel, bir defada en çok 5 (beş) kitabı iki ay (60 gün), öğrenciler (ön
lisans, lisans) ve idari personel,
3 (üç) kitabı 14 (ondört) gün , yüksek lisans ve doktora
öğrencileri, 3 (iki) kitabı bir ay (30 gün) süreyle
ödünç alabilirler.
•
•
g) Okur/kullanıcılar ödünç aldıkları materyali ödünç
verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer
materyali ödünç alamazlar.
•
h) Ödünç alınan materyal başkası tarafından ayırtılmadıysa,
akademik ve idari personel, doktora öğrencileri 2 (iki) kez,
ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ise 1 (bir) kez
uzatılabilir. Süre uzatımı yapılan materyaller, aynı kişiye
iadesinden bir hafta sonra tekrar ödünç verilebilir.
Ödünç verme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ;
•
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/birim/odunc_verme.php adresinden ulaşılabilir.
Ödünç Verilemeyecek Materyaller
Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilmez:
•
•
•
•
•
•
•
•
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi, el kitabı, dizin vb.),
Süreli yayınlar,
Tezler,
Yazma ve nadir basma eserler,
Atlas, harita vb.
Müzik notaları,
Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.,
Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına
çıkarılmasında sakınca bulunan (örneğin tek nüsha ya da
baskısı tükenmiş vb.) diğer materyalle
• Bu materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir
görevlinin gözetiminde yararlandırılabilir.
KATALOG TARAMA, KİTAP SÜRESİ UZATMA, AYIRTMA
• Öğrencilerimiz, KATALOG TARAMA, KİTAP
SÜRESİ UZATMA, AYIRTMA işlemleri için
ayrıntılı bilgiye ;
• http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/birim/doc
ument/katalog_tarama.ppt adresinden,
• Kütüphanede bulunmayan ve alınmasını
istediğiniz ESER İSTEK işlemleri için ayrıntılı
bilgiye ;
• http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/birim/doc
ument/eser_istek.ppt adresinden
ulaşabilirler.
Reserve, Danışma ve Referans Bölümü
•
•
•
•
•
•
RESERVE BÖLÜMÜ
Öğretim üyelerinin, öğrencilerinin faydalanması için ayırttığı ders
materyallerinin, çok sık kullanılan ve tek kopyası olan koleksiyonun hizmete
sunulduğu bölümdür. Bu bölümdeki basılı materyaller, iki saatliğine sadece
kütüphane içinde yaralanmak üzere ödünç verilmektedir.
DANIŞMA BÖLÜMÜ
Okur/kullanıcılara,çalışmalarında yardımcı olunmakta ve gerektiğinde birlikte
kaynak taraması yaparak araştırmacının bilgiye erişimi, çeşitli içerik ve düzeyde
eğitim-tanıtım faaliyetleri ile kütüphane kaynaklarının tanıtımı ve etkin
kullanımının artırılması,
sağlanmaktadır.
Kütüphaneye gelen okur/kullanıcının, soru ve sorunlara ilişkin birimlere
yönlendirilmesi yapılmaktadır.
Kullanıcılarda kütüphane bilincinin oluşturulmasında, çağdaş teknik ve
yaklaşımlarla eğitim hizmeti verilmektedir.
REFERANS BÖLÜMÜ
Ansiklopediler, sözlükler, kılavuzlar, rehberler, el kitapları, atlaslar ve basılı
katalogların bulunduğu bölümdür. Bu bölümdeki kitaplardan, sadece
kütüphane içinde yararlanılabilir.
Bölümler
•
•
•
OKUMA SALONU 2.KAT
Genel Koleksiyonun P-Z arasındaki konulara ait kitaplar
Bilgisayar Bölümü (Araştırma için ayrılmış 40 Adet Bilgisayar)
Her iki salonda ve giriş fuayede RUHUN GIDASI 2002 RESİM VE HEYKEL SERGİSİ’ ne ait eserler bulunmaktadır
•
OKUMA SALONU 2. KAT
KİTAP KOLEKSİYONU KONUSAL DAĞILIMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P
Q
R
S
T
U
V
Z
Edebiyat
Bilim
QA
Matematik
QB
Astronomi
QC
Fizik
QD
Kimya
QE
Jeoloji
QH
Biyoloji
QK
Botanik
QL
Zooloji
QM
İnsan Anatomisi
QP
Fizyoloji
QR
Mikrobiyoloji
Tıp
Tarım
Teknoloji ve Mühendislik
Askerlik
Deniz Bilimleri
Bibliyografya ve Kütüphanecilik
Ege Salonu
Basılı süreli yayınlar (Kapalı depo sistemi)
• Tezler (Kapalı depo sistemi)
• ISSN/ISBN Hizmetleri
• Kütüphanelerarası Ödünç Verme Servisi (ILL
Hizmeti)
Süreli Yayınlar Bölümü
•
•
•
•
•
Süreli yayınlar ödünç verilmez.
a) Süreli yayınların son bir yılı açık raf , eski sayıları kapalı raf usulü ile
yerleştirilmiştir.
b) Süreli yayınlar bölümünden yararlanmak isteyen okur/kullanıcılar,
öncelikle Milli kütüphanenin makaleler bibliyografyasından yayın
taraması yaparak (http://makale.mkutup.gov.tr), buldukları dergi adı, yılı
ve sayısının merkez kütüphanemiz online kataloğunda olup olmadığını
kontrol edeceklerdir.
c) Süreli yayının sayısı mevcutsa, görevli tarafından kapalı
raftan getirilecektir.
d) Süreli yayınlardan fotokopi çektirmek isteyen okur/kullanıcılar, süreli
yayınlar bölümündeki görevliye kimlik bırakmak zorundadır.
Tez Bölümü
Tezler ödünç verilmez.
• a) Tezler, kapalı raf usulü ile yerleştirilmiştir.
•
b) Öncelikle okur/kullanıcı YÖK Ulusal Tez Tarama Merkezi’nde
(http://tez2.yok.gov.tr) aradığı tezin PDF ‘inin olup olmadığını kontrol
edecektir;
•
•
c) Eğer tezin PDF’ i varsa tez fotokopi için verilmeyecektir.
d) Okur/kullanıcının PDF’ i açabilmesi için YÖK Ulusal Tez Tarama
Merkezi’ne üye olması gerekir.
•
e) Tezin PDF’ i yoksa görevli, kütüphanenin online katalogundan tezin
kütüphanede mevcut olup olmadığını kontrol edecek, yer numarasını
alıp kapalı raftan tezi getirip okura verecektir.
•
f) Tezlerden fotokopi çektirmek isteyen okur/kullanıcı ödünç verme
bankosundaki görevli’ ye kimlik bırakmak zorundadır.
Kütüphanelerarası Ödünç Verme Bölümü
(ILL)
•
•
•
•
•
•
•
•
a) Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetinden sadece Kocaeli Üniversitesi akademik
personeli yararlanabilir. Kütüphanemize gelen diğer üniversite kütüphanenlerinin
ödünç kitap isteklerinde, ilgili üniversite kütüphanesinin ILL kuralları geçerlidir
b) Bu hizmet, sadece üniversite kütüphanelerini kapsamaktadır. Üniversitemiz
akademik personeli ve diğer üniversitelerin kullanıcıları, ödünç alma/verme
hizmetinden kütüphaneleri aracılığı ile yararlanabilirler. Şahsen yapılan başvurular
dikkate alınmaz
c) Referans, reserve, tez, süreli yayınlar ve kitap dışı belgeler ödünç verilmez.
d) Kütüphanemiz kullanıcılarının yaptığı isteklerin, ([email protected])
künye bilgileri link olarak mail atılır.
e) Kütüphanemiz tarafından yapılan isteklere ait kargo ücretleri, kütüphanemiz
kullanıcıları tarafından ödenir. Diğer üniversite kütüphanelerinin istekleri
kütüphanelere kargo ile gönderilir ve ücretleri hizmet alan kütüphaneler tarafından
ödenir.
f) Kütüphanelerarası ödünç alma/verme hizmeti merkez kütüphane tarafından yürütülür.
g) Kütüphanelerarası ödünç alma/verme hizmetinde her üniversite kütüphanesine
ödünç verilecek kitap sayısı 10’dur ve 30 gün süreyle ödünç verilir. Kişi başına düşen
ödünç yayın sayısı 3’dür.
h) Kütüphanemiz tarafından yapılan isteklerde yayının gecikmesi, yıpratılması ve
kaybedilmesi durumunda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda yayının istendiği
kütüphanenin ILL kuralları geçerlidir. Diğer üniversitelerin yayın isteklerinde
karşılaşılacak gecikme, yıpratma ve kaybolma gibi sorunlarda kütüphanemizin ödünç
alma/verme kuralları uygulanır.
Genel Kurallar (A)
GENEL KURALLAR
•
a) Üniversitemiz kütüphanesinden, öncelikle üniversitemizin akademik, idari
personeli ve öğrencisi olmak üzere, diğer okur/kullanıcılar ve araştırmacılar da
yararlanabilirler.
•
b) Okur/kullanıcılar, kütüphane tarafından belirlenen genel ve özel kullanım
kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara uymayan ve uyarıları dikkate
almayan okur/kullanıcılar, tutanakla tespit edilirler ve kütüphane dışına
çıkarılırlar. Aynı nedenlerle ikinci kez uyarılan okur/kullanıcılar, kütüphane
hizmetlerinden yararlandırılmazlar.
•
c) Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren okur/kullanıcılar
hakkında yasal işlem yapılır.
•
d) Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmesi, tütün mamullerinin içilmesi
kesinlikle yasaktır.
•
e) Okur/kullanıcılar, yanlarındaki eşyalarını korumakla yükümlüdürler. Meydana
gelebilecek her türlü çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphanemiz sorumlu
değildir.
Genel Kurallar (A)
•
f) Okur/kullanıcıların, kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları zorunludur.
•
g) Güvenlik sistemi : Kütüphaneden yararlanan okur/kullanıcılar, çıkarken elektronik
kapı kontrol sistemi içerisinden kurallara uygun olarak geçmek, gerekli durumlarda
ellerindeki çanta ve yayınları kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdür. İzinsiz
olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbir alınarak yasal yollara
başvurulur.
•
h) Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak
yasaktır.
•
ı) Kütüphane hizmetlerinden yararlanma ücretsizdir. Ancak, ilgili alt yapının
oluşturulması ve Daire Başkanı’nın Rektörlüğe önerisi ile ücretli hale dönüştürülebilir.
•
j) Kütüphane hizmetlerinin ücretli hale dönüştürülmesi halinde elde edilecek tutar,
Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.
•
k) Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapmak ve sesli
olarak çalışmak yasaktır.
•
l) Kütüphane kapanış saatine 15 dakika kala kapanış işlemleri ve uyarıları başlatılır.