Rozdíl mezi atomem a molekulou

Download Report

Transcript Rozdíl mezi atomem a molekulou

Rozdíl mezi atomem a molekulou

VS.

Co je to vlastně molekula a atom??? A jaký je mezi nimi vůbec rozdíl??? Touto prezentací se Vám pokusím odpovědet.

Nejdříve si asi řekneme co jsou tyto dva pojmy zač a co označují. A nejlepší bude když začneme od toho jednoduššího a tj. s atomem.

ATOM

ATOM

• • Atom je základní částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku. Atom se skládá z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu obsahujícího elektrony.

[http://cs.wikipedia.org]

Složení atomu

Přestože podle jména je atom „nedělitelný“, ve skutečnosti jej lze rozložit na menší složky, někdy označované jako subatomární částice: elektrony jsou záporně nabité částice, které se nacházejí v atomovém obalu, ze kterého je lze relativně snadno vyjmout a vytvořit tím nabitý iont. Ve středu atomu je atomové jádro obsahující tzv. nukleony (jejich velikost je ve srovnání s elektronem nepatrná, ale tvoří naprostou většinu hmotnosti atomu): protony jsou kladně nabité částice, zhruba 1836krát hmotnější než elektrony, neutrony jsou elektricky neutrální částice, jen o trochu hmotnější než protony. Elektrony jsou k atomovému jádru vázány elektromagnetickou silou zprostředkovávanou fotony(elementární částice). Protony a neutrony v jádře jsou navzájem vázány silnou jadernou silou zprostředkovanou gluony.

[http://cs.wikipedia.org]

Atomová puma a její následky

V nepatrném okamžiku se uvolní ohromné množství energie, které zbytek nálože odpaří a promění v ideální plazma o teplotě několika miliónů kelvinů. Toto se navenek projevuje jako nesmírně jasná(…) a rozpínající se koule ohně, šířící kolem sebe tlakovou vlnu ničící vše živé i neživé a zametající zemský povrch. • Tlakovou vlnu předchází vlna světelná a tepelná, které trvají několik sekund a způsobují oslepnutí a až smrtelné popálení nechráněných osob. Jsou provázeny rádiovým zářením, zářením gama a neutrony. Rádiový a magnetický impuls působí poškození elektroniky, radiační vlna působí silně ionizačně, čímž se narušuje struktura např. živé tkáně a dochází k poškození živých organismů, v konečném důsledku vždy smrtelného. Sekundárním důsledkem jaderného výbuchu je radioaktivní zamoření rozsáhlého prostoru.

Prodromální reakce se projevuje až se zpožděním. Charakterizují ji obtíže zažívací a nervové, nechutenství (1.2+0.4 Gy), nevolnost (1.7+0.3 Gy), únavnost (1.8+0.5 Gy), skleslost, pocení, bolesti hlavy a apatie, někdy střídaná neklidem. Již malé dávky způsobují poškození kostní dřeně s následnou anémií a poškozením, eventuelne selháním imunity organismu. Při vyšší dávce se objevují zvracení (2.1+0.5 Gy), průjmy (2.4+0.6 Gy) a časté krvácení. Dávka 2.8+0.5 Gy působí po nějaké době smrt, smrt do 30-60 dnů (pro 50% subjektů)nastává pro jednorázové ozáření cca 4.5 Gy (odhad individuálně kolísá mezi 2 a 7 Gy). I velmi nízké dávky působí silně teratogenicky, takže Vás chci požádat abyste toto veselé zařízení nevyráběli NIKDE a NIKDY!!!!

 [http://www.angelfire.com/ok/tdriza/atom.html]

MOLEKULA

Molekula

• • • • • Molekula je částice složená z atomů nebo z iontů Molekuly jsou základní stavební kameny, z nichž jsou vybudována hmotná tělesa. Různý způsob uspořádání a vzájemného silového působení základních částic v tělesech pak určuje jejich různé vlastnosti.

[http://cs.wikipedia.org] V molekule, atomy jsou spojené sdílenými páry elektronů v chemická vazba. To může sestávat z atomů stejného chemického prvku, jak s kyslíkem (O2), nebo odlišných prvků, jak s vodou (H2O).

Nejvíce molekul jsou příliš malé na to aby byly vidět pouhým okem, ale jsou výjimky. DNA, macromolecule, může dosahovat makroskopických velikostí. Nejmenší molekula je molekula vodíku.

Množství atomů v molekule přesně odráží chemický vzorec [http://www.molekula.navajo.cz]

Zúčtování

• Hlavní rozdíl mezi atomem a molekulou je tedy ten že atom je hlavní stavební jednotka, kdežto molekula je již stavebnice složená právě z molekul. V oboru zabývající se tímto směrem lze mnohé zjistit spolu s tím z čeho se skládá všechna hmota kolem nás a určitě má smysl se tím zabývat.

Zajímavosti

• Pod touto adresou jsou vtipné názvy molekul které chudinky dostali pitomé jména a doufám že se u nich pobavíte : [http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl =en&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fwww.chm.bris.

ac.uk%2Fsillymolecules%2Fsillymols.htm]

Díky za pozornost a ať žije věda!!!

Lukáš Zmij