Az FTC tájékoztatója

Download Report

Transcript Az FTC tájékoztatója

A látvány-csapatsportágak
támogatásához kapcsolódó társasági
adó kedvezmény
2012. szeptember 16.
Hadas Ildikó
[email protected]
mob: +36 30 9527980
1
Az társasági adókedvezmény mértéke és igénybevételének
szabályai
•
•
Az adókedvezmény mértéke a számított társasági adó kötelezettség 70%-a (az egyéb
társasági adó kedvezmények figyelembevétele után)
Az adókedvezmény igénybevételének feltétele:
•
•
•
•
•
A Támogatónak a támogatási igazolás kiállításkor köztartozásmentes adózónak kell minősülnie,
A sportági szakszövetség által kiállított támogatási igazolás kézhezvétele a támogatás folyósítása
előtt
A támogatás összegének a támogatási igazoláson feltüntette a Támogatott által megnyitott
elkülönített bankszámlákra történő utalása
A támogatás összegének 1%-nak a nemzeti sportintézetnek történő átutalása
A támogatás nyújtásának bejelentése a folyósítást követő 8 napon belül a NAV honlapján közzétett
ajánlott formában
•
Az adókedvezményt a juttatás évében, a következő 3 adóévben lehet igénybe venni,
függetlenül attól, hogy a támogató növeli-e az adózás előtti eredményét a társasági
adóalap megállapításakor a támogatás összegével
•
A támogatás fejében a Támogató nem kaphat semmilyen ellenszolgáltatást a
Támogatottól
A támogatás nem helyettesítheti a korábbi, még érvényes vagy jövőbeni
szponzorációs szerződést
•
2012. Szeptember 16.
A prezentáció kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül tanácsadásnak, annak
bármilyen felhasználása a felhasználó felelőssége.
Hadas Ildikó
2
A sporttámogatási projekt lépései
1. lépés Elfogadott sportfejlesztési program – A Sportszervezet kérelme
alapján az Országos Szakszövetség adja ki
2. lépés Támogatási szerződés – A Sportszervezet és a Támogató kötik
egymással
3. lépés Támogatási igazolás kérelem – A Sportszervezet feladata
4. lépés Támogatási igazolás – Az Országos Szakszövetség állítja ki a
Sportszervezet és a Támogató részére
5. lépés Támogatás folyósítása és az NSI 1 % megfizetése– A Támogató
feladata
6. lépés NAV adatszolgáltatás – A Támogató feladata
2012. Szeptember 16.
A prezentáció kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül tanácsadásnak, annak
bármilyen felhasználása a felhasználó felelőssége.
Hadas Ildikó
3
Van-e a Támogatónak kockázata?
A Támogató, ha
köztartozásmentes adózónak minősül, és
érvényes támogatási igazolás birtokában, annak
kiállítását követően folyósítja, nyújtja a támogatást és
a támogatási igazoláson feltüntetett elkülönített bankszámlákra
utal, és
• a támogatás összegének 1 %-t átutalja az NSI-nek, és
• 8 napon belül eleget tesz a NAV felé bejelentési kötelezettségének a
NAV által közzétett ajánlott formában
•
•
•
•
– jogosult az adókedvezmény igénybevételére és
mentesül minden további a támogatás felhasználásból
fakadó jogkövetkezmény alól.
2012. Szeptember 16.
A prezentáció kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül tanácsadásnak, annak
bármilyen felhasználása a felhasználó felelőssége.
Hadas Ildikó
4
Miért éri meg részt venni támogatói oldalról
a sportkedvezményhez kapcsolódó
támogatási rendszerben?
• Az adott támogatások tökéletesen beilleszthetőek a Támogató
társadalmi felelősség vállalási politikájába
• A támogatás nyújtása konkrét pénzügyi megtakarítással jár a
támogatás folyósításának adóévében,
•
•
10%-os társasági adó kulcs esetén 0,7% az effektív pénzügyi megtakarítás
19%-os társasági adó kulcs esetén 2,3% az effektív pénzügyi megtakarítás
• A tárgyévben elszámolt társasági adó kedvezmény okán a következő két
adóévben alacsonyabb a társasági adó előleg fizetési kötelezettség
2012. Szeptember 16.
A prezentáció kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül tanácsadásnak, annak
bármilyen felhasználása a felhasználó felelőssége.
Hadas Ildikó
5
Társasági adó sportkedvezményének pénzügyi hatása
10%-os társasági adó kulcs esetén
Eredmény sport támogatás nélkül
1 000
Számított társasági adó
1 000
117
1 000
935
1 000
883
100
94
190
168
65
Társasági adó kedvezmény (70%)
Társasági adó
1 000
65
Sport támogatás
Mérleg szerinti eredmény
1 000
19%-os társasági adó kulcs esetén
100
Pénzügyi megtakarítás
2012. Szeptember 16.
A prezentáció kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül tanácsadásnak, annak
bármilyen felhasználása a felhasználó felelőssége.
28
7
Hadas Ildikó
117
190
50
23
6