Transcript Kasuistik

Rationel behandling af
Diabetes mellitus type II
En hurtig opdatering
Mats Lindberg
Afdelingslæge, IRF
Kasuistik
En 65-årig kvinde med kendt hypertension og depression kommer til
blodtrykskontrol. Anamnestisk fremkommer 10 kg’s vægtøgning
efter, at hun blev ordineret Efexor + Remeron af den praktiserende
psykiater,som du henviste hende til for for et halvår siden. Psykisk
går det nu bedre. Hun ryger 15-20 cigaretter daglig. Hun har ingen
symptomer på diabetes.
BT: 170/95. Vægt: 90 kg. Højde: 1,65 kg.
Kapillær blodsukker 15 mmol/l (ikke fastende)
BT-medicin: Selo-zok 50 mg x 1, Centyl m. KCL 1x2
Øvrig medicin: Efexor 75 mg x 2, Remeron 30 mg nocte, Todolac 300
mg x 2 (pga. rygsmerter/spondylose).
Hvad gøre?
Hvis der ikke er symptomer, skal diagnosen bekræftes ved en ny måling en anden dag
Kasuistik
En 65-årig kvinde med kendt hypertension og depression kommer til
blodtrykskontrol. Anamnestisk fremkommer 10 kg’s vægtøgning
efter, at hun blev ordineret Efexor + Remeron af den praktiserende
psykiater,som du henviste hende til for for et halvår siden. Psykisk
går det nu bedre. Hun ryger 15-20 cigaretter daglig. Hun har ingen
symptomer på diabetes.
BT: 170/95. Vægt: 90 kg. Højde: 1,65 kg.
Kapillær blodsukker 15 mmol/l (ikke fastende)
BT-medicin: Selo-zok 50 mg x 1, Centyl m. KCL 1x2
Øvrig medicin: Efexor 75 mg x 2, Remeron 30 mg nocte, Todolac 300
mg x 2 (pga. rygsmerter/spondylose).
Hvad gøre?
Type 2-diabetes er en hjertekarsygdom
som også kan angribe nyrer, øjne og nerver

Ca. 80% af patienterne dør af AMI eller
apopleksi

Vær derfor observant på rygning, kolesterol, BT,
motion m.m.…
Behandlingsmål…
Hvad med livsstilsfaktorerne ?
Dyslipidæmi
40 mg simvastatin til natten til alle (næsten)
Eller skal man give et fibrat, hvis hypertriglyceridæmi er dominerende ???
Hypertension
Mål: < 130/80 mm. Hg.
Ved ”nyrepåvirkning” <125/80
The lower the better ???
2-stofbehandling fra start:
ACE-hæmmer (i ordentlig dosering)
+ Centyl mite
Mål: < 130/80 mm. Hg.
Ved ”nyrepåvirkning” <125/80
ASA?

Afhænger af den samlede risiko for
hjerte- karsygdom

Altid ved kendt hjerte- karsygdom

Formentlig oftest indiceret
Hyperglykæmi

Metformin (Orabet)
 1. Valg til alle eller kun ved overvægt?
 Giver ikke vægtøgning !!
 Optrap langsomt (500 mg/ uge).
 Lavere dosis ved nedsat nyrefunktion
 Hvornår kontraindiceret?
 Nedsat nyrefunktion?
 Hjerte- kar- eller lungesygdom????
 Høj alder??
Tillæg til metformin?

SU-præparater og meglitinider?
 Vægtøgning 3 kg
 Hyopglykæmi
 SU-præparaterne kan tages en gang
dagligt, men repaglinid (NovoNorm) skal
tages tre gange dagligt.
 Flak dosis-respons-kurve. Halv
maks.dosis er fuldt tilstrækkeligt.
Dosis/respons for effekt og bivirkninger
Effekt
Bivirkninger
100
Respons (%)
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dosis (mg)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SU + meglitinider. Priser
Lægemiddel Eks.
Dosisforslag Pris
Glibenclamid
Daonil
3,5 mg x 1
0,50 kr./d.
Glipizid
Mindiab
5 mg x 1
1,00
Glimepirid
Amaryl*
2 mg x 1
0,50
Gliclazid
Diamicron
Uno
60 mg x 1
2,50
Repaglinid
NovoNorm 1-2 mg * 3
6,00
Glitazoner



Vægtøgning 3 kg.
Ødemer
Hjertesvigt – Man skal kun behandle 50 patienter
i tre år for at en skal indlægges pga. hjertesvigt


(Anæmi ?)
Dyre – ca. 20 kr. pr. dag
PROactive
 Pioglitazon vs. placebo hos patienter med DMII og
etableret hjertekarsygdom
 5.000 patienter blev fulgt i tre år
50% havde haft AMI, 20% havde haft apopleksi.
 Systolisk blodtryk var 3 mm Hg lavere i
pioglitazongruppen
 HbA1c var signifikant lavere i pioglitazongruppen
Pioglitazon vs. placebo resultater
Primært endepunkt
NS
* død
* AMI/ustabil angina pectoris
* apopleksi
* amputation over ankelniveau, eller
* kirurgisk revaskularisering i coronareller underekstremitetsarterier.
NS
NS
NS
NS
NS
”Main Secondary Endpoint”
(mortalitet, AMI og apopleksi) var signifikant
Acarbose (Glucobay)

Dokumenteret at forebygge AMI ved
nedsat glukostolerance

Mange får flatulens, diarré, mavesmerter

Begynd med 50 mg daglig og trappe op
med 50 mg hver tredje uge

Pris ved 50 mg x 3 – ca. 6 kr. pr. dag
Insulin + tabletter (metformin)

Husk at insulin giver vægtøgning

Forsæt med tabletterne (oftest metformin)

Giv fx Insulatard 10 ie nocte.

Øge dosis med 4-6 ie hver tredje dag.

Ved > 40 ie insulin gives 2/3 mane og 1/3
nocte.
Insulinanalogerne

Lantus og Levemir

Længere virkningsvarighed end
Insulatard

Usikkert om det medfør fordele ved type
2-diabetes

Muligvis færre natlige hypoglykæmier

Ca. 50% dyrere end Insulatard
Kasuistik
En 65-årig kvinde med kendt hypertension og depression kommer til
blodtrykskontrol. Anamnestisk fremkommer 10 kg’s vægtøgning
efter, at hun blev ordineret Efexor + Remeron af den praktiserende
psykiater,som du henviste hende til for for et halvår siden. Psykisk
går det nu bedre. Hun ryger 15-20 cigaretter daglig. Hun har ingen
symptomer på diabetes.
BT: 170/95. Vægt: 90 kg. Højde: 1,65 kg.
Kapillær blodsukker 15 mmol/l (ikke fastende)
BT-medicin: Selo-zok 50 mg x 1, Centyl m. KCL 1x2
Øvrig medicin: Efexor 75 mg x 2, Remeron 30 mg nocte, Todolac 300
mg x 2 (pga. rygsmerter/spondylose).
Hvad gøre?