Prezentácia programu PowerPoint

download report

Transcript Prezentácia programu PowerPoint

Možnosť poistenia
profesionálnych
vojakov SR
Spolupráca
Do projektu sú zapojení:
Komentár
Až doteraz chýbala na Slovenskom trhu poisťovňa,
ktorá by bola ochotná poistiť vojakov v celej škále
činností, s ktorými sa v súčasnosti stretávajú počas
služby v Ozbrojených silách SR či už na území SR napr.
pri výcviku ale aj mimo územia SR pri účasti vojakov v
misiách a operáciách medzinárodného krízového
manažmentu. Spolupráca medzi Vojenskou podpornou
nadáciou a spoločnosťou Broker Consulting a.s. začala
pred 2 rokmi s cieľom nájsť takúto poisťovňu. PODARILO
SA! Našla sa poisťovňa, ktorá poňala tento typ poistenia
ako samostatný projekt. Sme preto radi, že môžeme
exkluzívne priniesť unikátny produkt šitý na mieru
rizikám, ktoré so sebou povolanie profesionálneho vojaka
OS SR prináša.
Rozsah poistného krytia
Poistenie zahŕňa nasledovné riziká:
-
smrť
smrť úrazom
trvalé následky úrazu
bežný úraz
kritické (závažné) choroby
operácie
hospitalizácia
pracovná neschopnosť
oslobodenie od platenia poistného pri invalidite
sporenie
Poistné výluky
Pri Tvorbe tohto poistenia sme zohľadnili všetky
aktuálne činnosti, ktoré profesionálni vojaci SR v
súčasnosti vykonávajú. Dokument z ktorého sme
vychádzali, je aktuálna Doktrína ozbrojených síl Slovenskej
republiky (ďalej Doktrína). Na základe tohto dokumentu
platí, že poistenie sa vzťahuje aj na všetky operácie a
nasadenia podľa bodu 2.073 b.) a c.) Doktríny:
b.) Na základe rozhodnutia príslušných orgánov Slovenskej republiky budú vojaci
vyslaní v rámci medzinárodného krízového manažmentu na mnohonárodné operácie
NATO, EÚ alebo iných koaličných zoskupení zameraných na zachovanie mieru a
bezpečnosti vo svete, na riešenie alebo predchádzanie vzniku krízových situácií, na
operácie na podporu mieru, humanitárnych operácií pod medzinárodnou záštitou
mimo územia Slovenskej republiky bez geografického obmedzenia, na plnenie úloh v
mierových pozorovateľských misiách EÚ, OSN a OBSE.
c.) Budú poskytovať podporu orgánom verejnej moci Slovenskej republiky, alebo ju
poskytovať ako člen medzinárodnej organizácie pri riešení nevojenských hrozieb a pri
účasti na riešení krízových situácií.
Šírka krytia
Poistenie sa vzťahuje ako na civilný
život vojakov, tak aj na vojenské cvičenia na
území SR aj mimo SR, na celé pôsobenie v
misiách a operáciách (Afganistan, Bosna a
Hercegovina, Cyprus, Gruzínsko...každá
ďalšia krajina v budúcnosti) vrátane
bojového nasadenia. Poistné krytie sa
vzťahuje aj na záchranné a pomocné akcie
pri povodniach a ďalších živelných
katastrofách, kde môže byť vojak OS SR
Príklad
Vek: 33 rokov, poistený do veku 65 rokov
Krytie na sumy:
Smrť:
20 000,- Eur
Smrť úrazom:
+ 15 000,- Eur (spolu 35 000,- Eur)
Trvalé následky úrazu: 30 000,- Eur
Bežný úraz:
15,- Eur / deň (liečenia)
Závažné ochorenia:
15 000,- Eur (pri diagnóze)
Operácia:
do 15 000,- Eur
Hospitalizácia:
15,- Eur / deň
PN:
15 Eur,- / deň
Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
Hodnota účtu vo veku 65 rokov (pri dožití): 58 000,- Eur
Mesačné poistné (platba): 50,- Eur / mes
Ďalšie benefity
- Flexibilná možnosť meniť riziká, poistné krytie aj
mesačnú platbu, napr. zvýšenie mesačnej platby z
dôvodu vyššieho krytia len v období nasadenia ½ roka,
potom zníženie mesačnej platby
- Možnosť čerpania doživotného dôchodku
- Kreditná karta s Cashback systémom vracania časti
platby
- V čase možnosť čerpať pôžičku bez dokladovania príjmu
- V prípade straty zamestnania možnosť prerušiť mesačnú
platbu
- Možnosť mimoriadnych výberov nasporenej sumy
- Možnosť na jednu zmluvu poistiť aj ďalších členov rodiny
Postup
V prípade záujmu o osobnú konzultáciu a prepočet
pre
Vás,
zašlite
e-mail
na
adresu:
[email protected] a budeme Vás kontaktovať.
Prípadne nás kontaktujte telefonicky, podľa toho kde sa cez
týždeň vieme stretnúť
-Mária Tkáčová tel.č. 0910 913 682 (východné Slovensko)
-Andrea Zemánková tel. č. 0902 929 025 (stredné Slovensko)
-Judita Sedileková tel.č. 0911 48 66 55 (západné Slovensko)
Bonus pre vojakov
Kontaktujte nás, zašleme Vám POUKAZ, ktorý Vám
zabezpečí vyššie opísanú šírku krytia (šírka poistenia je
exkluzívne dojednaná len prostredníctvom Vojenskej
podpornej nadácie a mimo daného poukazu, poisťovňa
Novis poistenie v takomto rozsahu neuzavrie.)
Ako prémiu pre Vás, Vojenská podporná nadácia a
spoločnosti Broker Cinsulting a.s. a Novis poisťovňa,
pripravili bonus zaplatenia prvého poistného až do výšky
100,- Eur.
Poukaz 1. strana
Poukaz 2. strana