Opdracht 1 (klas): Tekst lezen

download report

Transcript Opdracht 1 (klas): Tekst lezen

week 10 – 6 maart 2017 – tekst niveau B
Nederland kiest Tweede Kamer
‘Wat zal ik stemmen?’ Dat is een vraag waar veel volwassenen
over nadenken. Op 15 maart zijn er namelijk verkiezingen in
Nederland en wordt er een nieuwe Tweede Kamer gekozen.
Elke Nederlander van achttien jaar en ouder mag stemmen. Het
5
is erg spannend welke partij de grootste zal worden want de
peilingen laten bijna elke dag iets anders zien.
Foto ANP/ Remko de Waal
De verkiezingen komen eraan
Tweede Kamer
De verkiezingen van 15 maart zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hierin zitten 150 mensen die
namens alle Nederlanders belangrijke beslissingen nemen. Wie er in de Tweede Kamer mogen zitten,
10
wordt bepaald door de verkiezingen. Na de verkiezingen vormen twee, drie of soms nog meer
politieke partijen een nieuw kabinet en deze gaan het land regeren. Een nieuw kabinet heeft bij
voorkeur de steun van meer dan de helft van de Tweede Kamer. Dat is dus meer dan 75 zetels.
Politieke partijen
Bij de verkiezingen stem je op een politieke partij, want de mensen in de Tweede Kamer horen
15
allemaal bij een partij. Nederland kent diverse politieke partijen zoals: VVD, PvdA, PVV, CDA,
GroenLinks, D66, SP, SGP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50PLUS. Zij hebben verschillende
standpunten over bijvoorbeeld het klimaat of het vluchtelingenbeleid. Door te stemmen, laten mensen
weten met wie ze het eens zijn. Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe groter de kans dat die mag
regeren.
20
Campagne
Voor de verkiezingen proberen politieke partijen zo veel mogelijk de aandacht van de kiezer te trekken
en voeren ze campagne. Affiches worden op speciale borden op straat geplakt. En de belangrijkste
man of vrouw van de partij, de lijsttrekker, zijn vaak te gast in tv- en radioprogramma’s. Ook wordt er
campagne gevoerd via sociale media, want daarmee bereik je snel grote groepen kiezers.
25
Zwevende kiezer
Campagne voeren is erg belangrijk, want er zijn steeds meer zwevende kiezers. Dat zijn kiezers die
nog niet weten op wie ze gaan stemmen. Politieke partijen proberen juist deze zwevende kiezers voor
zich te winnen. Elke dag verschijnen er peilingen en lijkt het of de ene partij heeft gewonnen en de
andere heeft verloren. Maar na het volgende debat kan het weer anders zijn. Politici moeten dus flink
30
hun best blijven doen, want de uitslag is nog heel onzeker. Het blijft spannend tot het eind!
Kinderverkiezingen
Op televisie merk je goed dat de verkiezingen in aantocht zijn. Kinderen en jongeren mogen nog niet
stemmen. Maar je kunt wel meedoen aan de kinder- of de scholierenverkiezingen. Ook houdt het
Jeugdjournaal op 11 maart een ‘politieke spelletjesavond’. De lijsttrekkers van enkele grotere partijen
35
vertellen over hun standpunten. Wie kan de kinderen in de studio het beste overtuigen? En hoe goed
kennen de lijsttrekkers de leefwereld van kinderen? Alexander Pechtold, Emile Roemer, Geert
Wilders, Lodewijk Asscher, Mark Rutte en Sybrand Buma gaan de strijd met elkaar aan.
Naar: www.jeugdjournaal.nl, www.nationaleonderwijsgids.nl, www.kinderverkiezingen.nl, www.radio.nl
pagina 1 van 1