Profiel - Partij voor de Dieren

download report

Transcript Profiel - Partij voor de Dieren

Profiel leden College van Advies
Het College van Advies is een adviesorgaan van het partijbestuur. Het College van Advies
heeft de taak en bevoegdheid om politiekinhoudelijke debatten te initiëren en te voeren.
Het College van Advies zal uit minimaal 10 en maximaal 20 personen bestaan. Het College
vergadert minimaal tweemaal per jaar.
Van leden van het College van Advies wordt verwacht:
•
Dat ze attent zijn op belangrijke maatschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen.
•
Dat ze vanuit affiniteit en met positieve intenties reflecteren over het functioneren van
de Partij voor de Dieren.
•
Dat ze verhelderend en opiniërend kunnen meedenken over de wijze waarop de
uitgangspunten van de partij (mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en
persoonlijke verantwoordelijkheid) op diverse niveaus overtuigend vertaald kunnen
worden.
•
Dat ze bij controversiële thema’s en lastige discussies trefzekere analyses kunnen maken
en hierbij steeds gericht zijn op zienswijzen en strategieën die de partij en haar
uitgangspunten ten goede komen.
Partij voor de Dieren, november 2010
Partijcongres Partij voor de Dieren 28 november 2010 – Profiel leden College van Advies
1/1