Opdracht 1 (klas): Tekst lezen

download report

Transcript Opdracht 1 (klas): Tekst lezen

week 10 – 6 maart 2017 – tekst niveau A
Nederland kiest een nieuwe Tweede Kamer
‘Wat zal ik stemmen?’ Misschien is daar bij jou thuis al over gepraat. Op woensdag 15
maart zijn er verkiezingen in Nederland. Elke
Nederlander van 18 jaar en ouder mag
stemmen.
5
10
15
20
25
30
35
Stemmen is belangrijk
Mensen die stemmen, krijgen de kans om mee te
praten over Nederland. Er zijn in Nederland ruim
zeventien miljoen mensen. Die kunnen natuurlijk
Foto: ANP/Remko de Waal
niet met z’n allen om de tafel gaan zitten. Daarom
is er de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft
Verkiezingsposters
150 leden. Zij nemen belangrijke besluiten over Nederland.
Bijvoorbeeld over nieuwe wetten. Het volk bepaalt wie er in de Tweede Kamer mag zitten.
Daarvoor zijn de verkiezingen.
Politieke partijen
De mensen die in de Tweede Kamer zitten, horen allemaal bij een politieke partij.
Voorbeelden van politieke partijen zijn VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en PVV. Elke partij
heeft zijn eigen programma. Bijvoorbeeld over onderwijs, het klimaat of vluchtelingen. Ze
hopen dat mensen hun plannen goed vinden. En dat ze op hun partij gaan stemmen. Want
hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer mensen die partij in de Tweede Kamer krijgt.
Dat betekent ook dat de partij meer invloed heeft. Want in de Tweede Kamer geldt: meeste
stemmen gelden.
Campagne voeren
Aan de verkiezingen van 15 maart doen wel 28 partijen mee. Maar op welke partij moet je nu
stemmen? In de weken vóór de verkiezingen maken alle partijen reclame voor zichzelf. Ze
voeren campagne. Ze zeggen tegen de mensen: ‘Stem op ons!’ De lijsttrekkers reizen het
hele land door. Ze praten met mensen: op de markt, in ziekenhuizen, in bejaardenhuizen. Ze
hangen posters op. En ze delen folders van hun partij uit. Ze maken filmpjes voor internet.
En partijen discussiëren met elkaar op de televisie en de radio. Zo kunnen de mensen
kiezen: ‘Met díe partij ben ik het eens. Daar stem ik op.’
Naar het stembureau
Zodra je achttien bent, mag je stemmen. Stemmen doe je op het
stembureau. Daar krijg je een biljet met namen. Op dat papier
kies je de partij die je het beste vindt. Je maakt het bolletje bij de
naam rood. Wie krijgt de meeste stemmen? De tijd zal het leren.
Het is nu nog spannend voor de partijen.
Een stembiljet
Een stembiljet
Bron: www.kiesraad.nl, www.derdekamer.nl
het programma = de plannen
campagne voeren = reclame maken voor je partij
pagina 1 van 1