Veritabani Sunum 1

Download Report

Transcript Veritabani Sunum 1

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

Kurulum Mimarileri

Merkezi Sistem Mimarisi

Bu mimaride, uç kullanıcı birimleri, VTYS ve veriler aynı sunucu sistem üzerinde konumlandırılır. Bu tür varitabanı yapılarına, merkezi sistem adı da verilir. Bu yapılar, istemci/sunucu mimarisi ile oluşturulduğunda, hem istemci hem de sunucu görevi yapan işlemlerin aynı sunucu üzerinde yer aldığını görürüz.

Merkezi Sistem Mimarisi 9

Basit İstemci/Sunucu Mimarisi

Birden fazla kullanıcının istemci olduğu basit istemci/sunucu mimarisinde istemciler, iletişim ağı aracılığı ile veritabanı sisteminin bulunduğu sunucuya ulaşarak sistemi kullanırlar. Bu yapıya iki katmanlı istemci/sunucu mimarisi adı da verilmektedir.

Birinci katman, istemci sistemlerden oluşur, bu katmanın görevi, kullanıcı arayüzlerini kullanıcıya sunmak ve temel veri işlemlerini gerçekleştirmektir. İkinci katman ise, veritabanı sunucusundan oluşur. Bu katmanın görevi geçerlilik işlemlerinin yapılması ve veritabanına erişimin sağlanmasıdır. Bu yapılarda, VTYS ve veritabanı aynı sunucu üzerindedir.

Basit İstemci/Sunucu Mimarisi 10

Üç Katmanlı İstemci/Sunucu Mimarisi

Basit istemci/sunucu sistemleri, bilgi sistemleri gereksinimleri arttıkça performansın düşmesi ve güvenliğin azalması gibi nedenlerden dolayı yetersiz kalabilmektedirler.

1990’lı yıllardan itibaren, uygulamaların giderek daha karmaşık ve daha kapsamlı bir hal alması ve bir uygulamanın yüzlerce kişi tarafından geliştirilme ihtiyacı gibi nedenlerden dolayı daha farklı arayışlar içine girilmiştir. Bu çalışmaların sonucunda, uygulama sunucusu ve veritabanı sunucusunun birbirinden ayrılması sağlanmıştır.

Böylece sistemin etkinliği artar.

Üç katmanlı istemci/sunucu mimarisi 11

N-Katmanlı Mimari

Bu yaklaşıma göre, sistemdeki katman sayısı gereksinimlere göre arttırılabilmektedir.

Örneğin, dört katmanlı bir yapıda, 3-katmanlı yapıya ek olarak bir web sunucusu sisteme eklenebilmektedir. Böylece web arayüzlerinin bu sunucu tarafından yönetilmesi sağlanmaktadır.

N-Katmanlı mimari 12

Dağıtık Veritabanı Sistemleri Mimarisi

Verilerin iletişim ağları ile birbirine bağlı olan farklı sunucular üzerinde dağıtılmasını hedefler. Bu sistemlerde, tüm sistemin tek bir veritabanı yönetim sistemi tarafından yönetilmesi sağlanır. Birbiri ile mantıksal olarak bağlantısı olan dağıtık veri kümelerinin, tek bir VTYS tarafından yönetildiği ya da yönetilebileceği durumlarda bu mimari tercih edilebilir.

Dağıtık Veritabanı Sistem Mimarisi 13

Dağıtık Veritabanı Yönetim Sistemleri Mimarisi

VTYS’ler ve veritabanları farklı birçok sunucu üzerinde dağıtık bir yapıda konumlandırılır.

İstemciler, bir sunucu aracılığı ile bu farklı veritabanı sistemlerine, iletişim ağ yapısı aracılığı ile ulaşırlar. Bu yapıda, sunuculardaki VTYS’ler de birbiri ile iletişim ağı üzerinden konuşabildiklerinden, istemciler tüm veritabanları ile iletişim kurabilirler.

Dağıtık VTYS Mimarisi 14

15

16

Dışsal Seviye Uygulama seviyesidir. 17