Transcript ticaret

E-Ticaret
BÖLÜM 1
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER
İÇERİK AKIŞ

Ticaret

İnternet

Ülkelerin İnternet Kullanımları

E-Ticaret

Küresel E-Ticaret

Türkiye’ de E-Ticaret
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER
DİLEYEN EVİNDE
KULLANDIĞI BEYAZ
MASASINI
SATABİLİR !
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER
TİCARET

Değişik mal ve hizmetlerin taraflar arasında satılması / satın
alınması işlemi

Malların/ürünlerin üretim
sürecinden tüketimine kadar
geçen zamanda, ekonomik
değer taşıyan başka nesneler ile
değiştirilmesi, alışı ve satışı
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER
TİCARET ‘İN ÖĞELERİ
SATICI
BİLGİ AKIŞI
MAL AKIŞI
PARA AKIŞI
ALICI
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER
İNTERNET

Internet, dünya kapsamında birçok bilgisayar sistemini TCP/IP
protokolü ile birbirine bağlayan ve gittikçe büyüyen bir iletişim
ağıdır.

Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %40 ‘lık bir bölümünün
internet kullandığı bilinmektedir.

2,992,463,966

Dünyada internet kullanıcısı
(2014 Ekim)
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER
İnternet kullanım oranı 1993 yılında % 1 ‘in altında seyrederken,
2015 yılına doğru ilerlerken bu oran hızla büyümektedir.
(Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Dairesi
Dünya Nüfusu
ve
İnternet
Kullanıcıları
(Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Dairesi
2014 Ülkelerin İnternet Kullanımları
(Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Dairesi
E-TİCARET (E-COMMERCE)
“Ticaret” ifadesi kavramsal olarak “mal
veya hizmetin satın alınması ve satılması”
işlemlerini kapsamaktadır.
Bu sürecin elektronik ortamda yani
internet üzerinde yapılması e-ticaret
kavramını ortaya çıkarmıştır. Yani e- ticaret
mal ve hizmetlerin internet üzerinden alım ve
satımı işlemi olup çevik bir süreçtir.
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER

Elektronik iletişim teknolojileri ticari hayatta uzun yıllardır
kullanılmaktadır. Fakat, e-ticaretin internet ortamında
kullanılması çok eski değildir.

1995 yılında Amerika ‘ da amazon.com adıyla ilk e-ticaret
sitesi açılmıştır.

1997 yılında OECD tarafından e-ticaret tanımlandı ve şuan en
yaygın olarak kabul gören tanım olarak bilinmektedir.
OECD ‘nin tanımına göre e-ticaret;

Sipariş alıp vermek için tasarlanmış yöntemlerle bilgisayar
ağları üzerinden yürütülen mal/hizmet satışıdır.
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER
- Bir e- ticaret işlemi, işletmelerin, hükümetlerin, bireylerin ve diğer
kamu veya özel kuruluşların arasında gerçekleşen internet tabanlı
bir işlemdir.
- Telefon, fax ve e-posta üzerinden yapılan satışlar e-ticarete uygun
değildir.
AB ‘nin tanımına göre e-ticaret;
Online iletişim ağları üzerinden gerçekleştirilen mal ve hizmet alım
yada satımı olarak tanımlanabilir. Mal veya hizmet ödemesi internet
üzerinde olmayabilir.
DTÖ ‘nin tanımına göre e-ticaret;
Bir e-ticaret işlemi, işletmeler, hane halkları, bireyler, hükümetler
ve diğer kamu veya özel kuruluşları arasında olabilir.
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER
ABD ‘nin tanımına göre e-ticaret;
Elektronik ticaret (e-ticaret), bilgisayar aracılı ağ üzerinde
tamamlanan, mal veya hizmetlerin kullanım haklarını
devreden tüm işlemleri kapsar.
İNGİLTERE ‘nin tanımına göre e-ticaret;
İnternet üzerinden ya da diğer bilgisayar ağları üzerinden
yapılan işlemlerdir (örneğin, EDI-Elektronik Veri Değişimi
kullanarak). Mal ve hizmetler bu ağlar üzerinden sipariş
edilir, ancak ödeme ve mal veya hizmetlerin teslim internet
üzerinden veya internet dışından yapılabilir.
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER

1990 yılların sonlarında doğru e-ticaret çalışmaları OECD,
Avrupa topluluğu, ABD tarafından artırıldı. Çeşitli konferanslar,
seminerler düzenlendi. E-ticaretin geliştirilmesi, internet
üzerinden yapılan alışverişlere güven sağlanması için yasal
düzenlemeler getirildi.

İnternetin asıl kullanımının artması ticari kullanımı sayesinde
olmuştur.

1999 yılında Amerika Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı araştırmaya
göre; internet ekonomisinin enflasyon oranının azaltılmasında
rol oynadığı belirtilmiştir.
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER

2000 yılında ABD ‘deki ticaret işlem hacmi 39 milyar dolar
oldu.

2000’li yıllarda e-ticaret hükümet politikalarında daha çok
görülmeye başladı.

2008 yılında satış hacmi çok hızlı bir şekilde arttı.

İnternet kullanım oranının artması ile birlikte Avrupa e-ticaret
toplulukları internet ortamında milyonlarca yeni iş olanağı
oluşacağı bildirildi.
İnternet
Kullanımı
Yeni iş
sahası
E-Ticaret
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER
TÜRKİYE’DE E-TİCARET

Türkiye e-ticaret ile 1994-1995 yıllarında tanışmıştır.

E-ticaret alt yapısının eksikliğini hisseden Türk Telekom ve özel
sektör gerekli çalışmalara başladı.

Türkiye ‘de ilk resmi e-ticaret sitesi 1998 yılında kuruldu.

Hepsiburada.com adıyla faaliyet gösteren Türkiye ‘nin ilk eticaret sitesi ciddi yatırımlarla internet ortamında verimli ve
etkin bir pazar yeri oluşturdu.
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER

İnternet ve ticaret altyapısı geliştirme çalışmaları hızlandı.

2000 yıllarda İnternet üzerinden bankacılık işlemleri,sanal
marketler üzerinden satışlar, seyahat rezervasyon ve satışları,
elektronik eşya satışları üzerine ciddi yatırımlar gerçekleştirildi.

Son yıllarda internet kullanımının hemen hemen her eve
girmesi ile ve bireylerin internet üzerinden alışveriş yapma
isteklerinin artması sonucu e-ticaret pazardaki payını
artırmıştır.

Türkiye’de e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren site sayısı
binlerle ifade edilmektedir.
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER
Kaynak:Serkan Hacı ömeroğlu
Sosyal Medya Müdürü
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER

Türkiye’de 12 bin’e
yakın e-ticaret sitesi
faaliyet göstermektedir.

Yurtiçindeki e-ticaret
pazarı daha çok
işletmeden son
kullanıcıya (Business
to Consumer-B2C)
odaklanan bir
yapıdadır.
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER

Son yıllarda, kadınlar hedef alınarak
yapılan e-ticaret sayesinde ülkemizde
kendi markasını yaratmaya çalışan
moda perakendeciliğinde hızlı bir
gelişim yaşanmıştır.

Alışveriş platformları, birden fazla
satıcının ürünlerini ya da farklı
kategoride çok sayıda ürünü tek
bir internet sitesi üzerinde
toplayarak müşterilere çeşitlilik ve fiyat
avantajı sunmaktadır.
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER

Türkiye’de internet kullanıcı sayısı ve buna bağlı olarak e-ticarete
olan ilgi giderek artmaktadır.
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER

TÜİK verilerine göre internet kullanıcılarının yaklaşık %20’si, kişisel
kullanım amaçlı online mal ve hizmet alışverişi yapmaktadır.

Kredi kartı kullanıcılarının ise yaklaşık %33’ünün internetten alışveriş
yaptığı ve bu oranın varlıklı kişilerde daha yüksek olduğu belirtilmektedir.

Öte yandan, son dönemde mobil internet kullanımında belirgin bir artış
kaydedilmiştir.

Özellikle genç nüfusta, akıllı telefonlar başta olmak üzere yeni
teknolojilere ve 3G internet kullanımına olan ilgi hızla artmaktadır.
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER

Türkiye’de online ticaret pazarı da internet kullanıcı sayısındaki artışa
paralel olarak, son yıllarda oldukça hızlı büyümektedir.
BKM verilerine göre,
e-ticaretin büyümesinde
bir gösterge olarak
kabul edilen internetten
yapılan kartlı ödemelerde,
Avrupa ülkeleri arasında en
hızlı büyüyen ülke, Türkiye
olmuştur.

Kartlı ödemelerin artış hızı 2012 itibarıyla İngiltere ve Almanya’da
%13-14 seviyelerinde iken, Türkiye’de %50 olarak gerçekleşmiştir.
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER
Kısaltmalar
AB
: Avrupa Birliği
DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization-WTO)
EDI
: Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange)
ABD
: Amerika Birleşik Devletleri
OECD : İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization of Economic
Coopertation and Development)
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER
KAYNAKÇA

Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals,
2014. International Telecommunication Union (ITU).

2010 World Population and Housing Census Programme. United Nations
Statistics Division (UNSD)

Core ICT Indicators 2010. International Telecommunication Union (ITU).

Dünyada ve Türkiye’ de E-Ticaret Sektörü, Türkiye İş Bankası, İktisadi
Araştırmalar Bölümü

TÜBİSAD Türkiye E-Ticaret Pazarı Raporu
Kırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Harun BAYER