A vállalat pénzügyi modellezése: az ÁKFN struktúra

download report

Transcript A vállalat pénzügyi modellezése: az ÁKFN struktúra

A vállalat pénzügyi modellezése:
az ÁKFN struktúra
(árbevétel-költség-nyereség elemzés)
ÁKFN struktúra
Áb – árbevétel
- Kp – proporcionális költség
F - fedezet
- Kf - fix költség
Ny - nyereség
Ár-Költség-Fedezet-Nyereség struktúra elemei
Á rbevéte
l
költs ég
Kf
V olum en
volum en
Kp
volum en
Ár-Költség-Fedezet-Nyereség struktúra
Á rb evétel
N
Kp
Kf
T erm elés vo lu m en e
A költségreagálást figyelembe vevő vállalati
költség-struktúra
1. Proporcionális költségek (Kp)
• a./ Eredeti proporcionális költségek (Kpe) - alapanyag- felhasznált
félkész termék- közvetlen bér és közterhei- egyéb közvetlen
költségek (pl. volumennel egyenesen arányos gyártási és
értékesítési különköltségek)
• b./ Redukált proporcionális költségek (Kpr) a főbb szervezeti
egységek, illetve azok csoportjai költségeinek a termelés
volumenével arányosan változó része
2. Fix költségek (Kf)
• a./ Eredeti fix költségek (Kfe) - értékcsökkenési leírás- egyéb fix
költségek
• b./ Redukált fix költségek (Kfr) a főbb szervezeti egységek, illetve
azok csoportjai költségeinek a termelés volumenétől független
része

A költségreagálást figyelembe vevő vállalati
költség
•
•
•
Vállalati összes költség
Kö = Kp + Kf
Költségváltozási tényező:
 =Kp/Kö
Rezsi tényező:
R = Kpr/Kpe
R20 % a gépiparban,
R 3 - 5 % az élelmiszeriparban, a könnyűiparban
ÁKFN struktúra
Áb – árbevétel
- Kp – proporcionális költség
F - fedezet
- Kf - fix költség
Ny - nyereség
Az ÁKFN struktúra – a volumen függő
költségszerkezet
Áb
K
K Fix
K Prop
N
Qx, Ábx
Áb
Q
ÁKFN struktúra – példa 1
Áb:
Egy vállalat adatai:
Ab: 1000 mill Ft
Kö: 900 mill Ft
δ = 0,7
- Kp:
δ = KP/KÖ
Kp= 0,7*900 = 630 mill Ft
Kf = 900-630 = 270 mill Ft
- 630 mill Ft
F:
- KF:
N:
Mekkora a nyereség?
Költség struktúra:
KÖ = KP + KF
1000 mill Ft
370 mill Ft
- 270 mill Ft
100 mill Ft
ÁKFN struktúra – példa 2
Áb:
- Kp:
F:
- KF:
N:
1000 mill Ft
- 630 mill Ft
370 mill Ft
- 270 mill Ft
100 mill Ft
Áb:
- Kp:
F:
- KF:
N:
A vállalat 10 %-os béremelésre
kényszerül, amelynek nyomán a
proporcionális költségek 5 % -kal a
fix költség pedig 30 mil-lió forinttal
növekednek
Hány %-os áremeléssel lehet az
eredeti nyereségtömeget
visszaállítani ?
1000,0
1061,5 mill Ft
- 661,5
- 661,5 mill Ft
338,5
400,0 mill Ft
- 300,0
38,5
- 300 mill Ft
100,0 mill Ft
Δa= 6,15 %
Mi is történt?
K
Áb
N
K össz
K Prop
K Fix
Qx, Ábx
Áb
Q
Másik megoldás – volumen növelés
K
N
N
██
Qx, Ábx
Qx2
Áb
Q
+ GYAKORLÓ FELADATOK