Bewonersbrief Vedelring hofje 7 - December 2016

download report

Transcript Bewonersbrief Vedelring hofje 7 - December 2016

Aan de bewoners van Vedelring
.
Breda , 22 december 2016
Onderwerp
: Werkzaamheden Vedelring
Beste bewoners,
Op maandag 9 januari 2017 gaan wij starten met de werkzaamheden aan Vedelring hofje 7, zoals op de
tekening aangegeven.
Naar verwachting duren de werkzaamheden van deze fase tot begin februari 2017.
De gemeente heeft u reeds eerder over deze werkzaamheden geïnformeerd middels een brief.
Hierbij verzoeken wij u vriendelijk uw auto voor 9 januari 2017 07:00 elders te parkeren. Tevens willen wij
het verzoek doen om overhangend groen en obstakels op de grens van uw terrein te snoeien of te
verwijderen zodat de stratenmaker het straatwerk tot op de erfgrens kan aanbrengen.
De woningen zullen door middel van loopschotten ten alle tijden bereikbaar blijven.
Gedurende de werkzaamheden dient u uw huisvuil op een aanbiedplaats buiten het werkterrein aan te
bieden waar de vuilophaaldienst bij kan. Indien nodig kunnen wij u hierbij assisteren.
Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen? Dan kunt u tussen 07:30
en 16:30 contact opnemen met Martijn de Oude op telefoonnummer 076 20 62 000.
Met vriendelijke groeten,
Martijn de Oude
JUNIOR GWW
Junior GWW • Paardeweide 18 A • 4824 EH Breda • T: +31 76 20 62 000 • [email protected] • www.juniorgww.nl
KvK: 16056823 • BTW-nr: NL8038.48.870.B.01 • IBAN: NL19 ABNA 0584 7955 64
Al onze leveringen, diensten en inkopen geschieden volgens de algemene voorwaarden zoals deze gedeponeerd liggen bij KvK, nummer 160.56.823