hier de eisen aan de meewerkstage voor HRM

download report

Transcript hier de eisen aan de meewerkstage voor HRM

Human Resource Management
Meewerkstage
Om in aanmerking te komen voor plaatsing van één of meerdere van onze studenten
is het belangrijk dat u als bedrijf aan een aantal randvoorwaarden voldoet. Hieronder vind
u de eisen die gesteld worden aan de organisatie, de stage- of afstudeerbegeleider, de
werkzaamheden, het aantal uren en de reisafstand.
Eisen aan de meewerkstage
•
De organisatie heeft tenminste 50 medewerkers in vaste dienst (niet zijnde
ZZP’ers/payrollbasis);
•
Stagebegeleider heeft minimaal 3 jaar werkervaring als HR-adviseur;
•
Stagebegeleider heeft minimaal een hbo-diploma (op het gebied van HRM);
•
Werkzaamheden worden uitgevoerd op het gebied van in- , door- en uitstroom
(minimaal 2 van de 3 gebieden).
 Waarbij geldt dat 1 van de 2 gebieden werkzaamheden betreft op het gebied van
doorstroom (ligt de nadruk op);
•
36 tot 40 uur per week (5 dagen), gedurende 21 weken, waarvan 20 weken
werkzaam.
 Dit betekent in totaal 5 vakantie- of ziektedagen;
•
Ruimte voor het uitvoeren van een adviesopdracht (maximaal 1 dag in de week);
•
Reisafstand naar de organisatie is maximaal 45 minuten met openbaar vervoer
(vanaf Amsterdam CS of Wibautstraat te Amsterdam).
CREATING TOMORROW