τελικο προγραμμα - Ελληνική Νεφρολογία

Download Report

Transcript τελικο προγραμμα - Ελληνική Νεφρολογία

92η Επιστηµονική
ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ
EΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Zoccali C., FASN FNKF FERA, Professor, Division of Nephrology,
Dialysis and Kidney Transplantation, CNR Hospital, Reggio
Calabria, Italy.
Αποστόλου Θ., Συντονιστής Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική”
Γούμενος Δ., Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου
Πατρών, Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Διευθυντής
Νεφρολογικού και Μεταμοσχευτικού Κέντρου, Π.Γ.Ν. Πατρών
Ιατρού X., Συντονιστής Διευθυντής, Νεφρολογικό Κέντρο
“Γ. Παπαδάκης”, Γ.Ν. Νικαίας – Πειραιά
Λιακόπουλος Β., Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα
Νεφρολογίας, Α' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Noσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Μακρής Φ., Επιστημονικός Διευθυντής Μεσογειακού
Νεφρολογικού Κέντρου Π. Φαλήρου
Μαρινάκη Σμ., Επιμελήτρια A', Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα
Μεταμόσχευσης Νεφρού ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. “Λαϊκό”
Μαυροματίδης Κ., Συντονιστής Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα,
Νοσοκομείο Κομοτηνής
Μελεξοπούλου Χ., Επικουρική Ιατρός Νεφρολόγος,
Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Α. “Λαϊκό”
Μητσόπουλος Ε., Διευθυντής ΕΣΥ, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Π.Ν.
“Γ. Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη
Μουστάκας Γ., Διευθυντής ΕΣΥ, Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.
“Γ. Γεννηματάς”
Μπαμίχας Γ., Διευθυντής ΕΣΥ, Nεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.
“Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη
Ντουνούση Ε., Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Τμήμα
Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθύντρια Νεφρολογικής
Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Παπαγιάννη Αικ., Αν. Καθηγήτρια Νεφρολογίας Α.Π.Θ.,
Πρόεδρος Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας
Πατεινάκης Π., Επιμελητής Β΄, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Π.Ν.
“Γ. Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη
Στάγκου Μ., Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Νεφρολογική
Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο”
Στεφανίδης Ι., Καθηγητής Παθολογίας – Νεφρολογίας, Τμήμα
Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Νεφρολογικής
Κλινικής Π.Π.Γ.Ν. Λάρισας
Συργκάνης X., Συντονιστής Διευθυντής, Νεφρολογική Κλινική,
Ν.Γ.Ν. “Αχιλλοπούλειο” Βόλου
Τσουχνικάς Ι., Διευθυντής ΕΣΥ, Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο"
Χριστοδουλίδου Χρ., Διευθύντρια ΕΣΥ, Νεφρολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική”
Η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία ευχαριστεί θερμά για τη
συμβολή τους στην επιτυχία της Συνάντησης τις εταιρείες:
Συνάντηση
Ελληνικής Νεφρολογικής
Εταιρείας
Συνεχιζόµενη Ιατρική
Εκπαίδευση
Πλασµαφαίρεση
Διοργάνωση
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Μαιάνδρου 15, 11528 – Αθήνα
Τηλ: 210 7298586
Fax: 210 7237705
e-mail: [email protected]
www.ene.gr
Γραμματεία
C
T M
Congress & Travel
Management Int.
e
C.T.M.International S.A.
Βασ. Σοφίας 131
11521 – Αθήνα
Τηλ: 210 3244932
Fax: 210 3250660
www.ctmi.gr
8-9 ∆εκεµβρίου 2016
Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE, Θεσσαλονίκη
92η Επιστημονική Συνάντηση
Πλασμαφαίρεση
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016
Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας
18:15 - 19:45 Δορυφορικό Συμπόσιο
10:15 - 10:45 Νεφρικές αγγειίτιδες
Σμ. Μαρινάκη
Προεδρείο: Αικ. Παπαγιάννη
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
Επιτροπή Σύνταξης Περιοδικού
Ε.Ν.Ε. «Ελληνική Νεφρολογία»
Συνάντηση Επιτροπής Εκπαίδευσης
Ε.Ν.Ε.
Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ν.Ε.
Διάλειμμα Καφέ
14:00 - 17:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Παρουσιάσεις Περιστατικών 01-21
Προεδρείο: Ε. Μητσόπουλος-Χ. Χριστοδουλίδου
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 22-30
Ασβεστιομιμητικά και διαχείριση του
ΔΥΠΘ: παρόν και μέλλον
Η χρήση του cinacalcet στην
καθημερινή κλινική πράξη
10:45 - 11:15 Νεφρική προσβολή σε άλλες παθήσεις
Ε. Ντουνούση
11:15 - 11:45
Β. Λιακόπουλος
Etelcalcetide: ένα νέο ενδοφλέβιο
ασβεστιομιμητικό
Θ. Αποστόλου
11:45 - 13:30 Προεδρείο: Ι. Στεφανίδης-Κ. Μαυροματίδης
11:45 - 12:15 Ενδείξεις πλασμαφαίρεσης σε
παθήσεις εκτός νεφρολογίας
Π. Πατεινάκης
20:00 - 20:30 Διάλεξη
Προεδρείο: Αικ. Παπαγιάννη-Δ. Γούμενος
12:15 - 12:30 Ενδείξεις πλασμαφαίρεσης στην κύηση
Μ. Στάγκου
The nature of the Cardio-Renal link
C. Zoccali
Προεδρείο: Γ. Μουστάκας-Ι. Τσουχνικάς
12:30 - 13:00 Κατευθυντήριες οδηγίες
Β. Λιακόπουλος
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016
17:30 - 18:15 Δορυφορική Διάλεξη
Προεδρείο: Αικ. Παπαγιάννη
Σουκροφερικό οξυ-υδροξείδιο:
H νέα επιλογή για τον αποτελεσματικό
έλεγχο του φωσφόρου
Φ. Μακρής
Σχολιασμός - Συζήτηση
09:00 - 11:15 Προεδρείο: Χ. Ιατρού-X. Συργκάνης
09:00 - 09:45 Τεχνικές πλασμαφαίρεσης,
θεραπευτικές εφαρμογές, επιπλοκές
Γ. Μπαμίχας
Διάλειμμα Καφέ
13:30 - 14:15
Ελαφρύ Μεσημεριανό Γεύμα
14:15 - 17:30 Γενική Συνέλευση Ε.Ν.Ε.
Συζήτηση
Πλασμαφαίρεση και Nεφρικές Παθήσεις
09:45 - 10:15 Νεφρική μεταμόσχευση
Χ. Μελεξοπούλου
17:30 - 18:00
Διάλειμμα
18:00 - 21:00
Ομάδες Registry