bencana_alam_uji_kesabaran_dan_ketaqwaan_ummah

Download Report

Transcript bencana_alam_uji_kesabaran_dan_ketaqwaan_ummah

20 DISEMBER 2013M / 17 DAFAR 1435H
1
Pujian kepada Allah SWT:
Segala puji-pujian bagi Allah S.W.T
2
3
Syahadah:
Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang layak disembah
melainkan Allah yang Maha Esa dan aku juga bersaksi
bahawa Nabi Muhammad S.A.W. adalah hambaNya
dan rasulNya
4
Selawat:
Ya Allah, cucurilah rahmat dan sejahtera ke atas
junjungan kami
Nabi Muhammad SAW, keluarga dan seluruh
sahabatnya.
5
Pesanan Taqwa:
Bertakwalah kepada Allah SWT dengan sebenarbenar takwa, sesungguhnya berjayalah orangorang bertakwa.
6
7
Tajuk Khutbah :
8
9
Firman Allah SWT- surah al-Baqarah ayat 155 :
Maksudnya: “Demi sesungguhnya! Kami akan menguji
kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan
kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil
tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang
yang sabar”.
10
11
12
13
14
15
Firman Allah SWT- surah al-Ankabut ayat 40 :
Maksudnya: “Maka masing-masing Kami binasakan dengan
sebab dosanya, iaitu di antaranya ada yang Kami hantarkan
angin ribut menghujaninya dengan batu; dan ada yang
dibinasakan dengan letusan suara yang menggemparkan
bumi; dan ada yang Kami timbuskan dia di bumi; dan ada pula
yang Kami tenggelamkan di laut. Dan (ingatlah) Allah tidak
sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang
menganiaya diri sendiri.”
16
17
18
19
20
Firman Allah SWT- surah ar-Rum ayat 41:
Maksudnya: “Telah timbul berbagai kerosakan dan bala
bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang
telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang
demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka
sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk
yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali
(insaf dan bertaubat)”.
21
22
23
Mereka yang redha dengan setiap ketentuan Ilahi
24
Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud
“Sesungguhnya mengagumkan urusan seseorang
mukmin itu kerana segala urusan hidupnya itu dirasakan
baik darinya. Perkara ini tidak akan berlaku kecuali
dalam kehidupan seseorang mukmin. Apabila dia
diberikan sesuatu perkara yang menggembirakan, maka
dia akan bersyukur kerana dia yakin bahawa itu adalah
yang terbaik baginya dan apabila dia ditimpa kesusahan,
maka dia akan bersabar kerana itu juga adalah yang
terbaik untuk hidupnya”(Hadith riwayat Muslim).
25
26
27
28
Firman Allah SWT- surah al-A’raf ayat 97 - 98:
Maksudnya: “Patutkah penduduk negeri-negeri itu
merasa aman daripada kedatangan azab Kami kepada
mereka pada malam hari, semasa mereka sedang
tidur? Atau patutkah penduduk negeri itu merasa
aman daripada kedatangan azab Kami kepada mereka
pada siang hari, semasa mereka leka bermain-main?”.
29
30
31
32
‫ك َلهُ‪َ ،‬وأَ ْش َه ُد أَنَّ‬
‫أَ ْش َه ُد أَنْ الَّ ِا َل َه إِالَّ هللاُ َوحْ َدهُ آل َش ِر ْي َ‬
‫َس ِّي َد َنا َو َن ِب َّي َنا م َُح َّم ًدا َع ْب ُدهُ َو َرس ُْولُ ُه َس ِّي ُد ْال َخلَ ِئ ِق‬
‫ْ‬
‫ِّ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِّ‬
‫اركْ َع َلى َس ِّي ِد َنا َو َن ِب ِّي َنا‬
‫ب‬
‫و‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ف‬
‫م‬
‫ه‬
‫ُ‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ش‬
‫ب‬
‫ال‬
‫َو‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َّ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫م َُح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َوأَصْ َح ِاب ِه أَجْ َم ِعي َْن‪.‬‬
‫‪33‬‬
34
35
36
37
38
Ya Allah anugerahkanlah rahmat ke atas Raja-raja kami dan
pemimpin-pemimpin kami yang melaksanakan kebenaran
dan menegakkan keadilan.
39
40
41
‫ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ‬
‫ﯷﯸﯹﯺ‬
(Mereka berdoa dengan berkata): Ya Tuhan
kami! Janganlah Engkau memesongkan hati
kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada
kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah
rahmat dari sisi-Mu; sesungguhnya Engkau
jualah Tuhan yang melimpah-limpah
pemberian-Nya
42
‫ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ‬
Wahai Tuhan kami; berilah kami kebaikan di
dunia dan kebaikan di akhirat, dan
peliharalah kami dari azab neraka
43
‫إ َّن هللا َي ْأ ُم ُر ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ َل َع َّل ُكمْ‬
‫ِ‬
‫َت َذ َّك ُر ْو َنَ‬
‫‪44‬‬
‫ِ‬
‫فَاذْ ُك ُروا اهللَ ال َْعظ ْي َم يَ ْذ ُك ْرُك ْم َوا ْش ُك ُرْوهُ َعلَى‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ضله يُ ْعط ُك ْم‬
‫ف‬
‫ن‬
‫م‬
‫وه‬
‫ل‬
‫أ‬
‫اس‬
‫و‬
‫م‬
‫ك‬
‫د‬
‫ز‬
‫ي‬
‫ه‬
‫م‬
‫ع‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫نَ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫صنَ عُ ْو َن‬
‫َولَذ ْك ُر اهلل أَ ْكبَ ُر‪َ .‬واهللُ يَ ْعلَ ُم َما تَ ْ‬
‫‪45‬‬