Οι τίτλοι των νομικών συγγραμμάτων επισυνάπτονται εδώ.

Download Report

Transcript Οι τίτλοι των νομικών συγγραμμάτων επισυνάπτονται εδώ.

writer
Ι. Δημητρακόπουλος
book_desc
Διοικητικές κυρώσεις και θεμελιώδη δικαιώματα
2014
ΚΟΤΣΑΛΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΦΟΡΣΕΔΑΚΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 4139/2013
2013
Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, Κ. ΓΩΓΟΣ, ΑΙΚ. ΗΛΙΑΔΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
κλπ
Π. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Ε.
ΤΡΥΦΩΝΑ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Η.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΕΣΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
- ΔΙΚΑΙΟ ΕΕ
ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
Λ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - ΧΡ. ΣΑΤΛΑΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΓΑΛΗΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΟΣ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Βαφειάδου Παυλάκη
ΚΟΚ (κώδικας τσέπης )
Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ I
Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ II
Λ. Καρατζά
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μαργαρίτη Λάμπρου
Ολομέλεια Αρείου Πάγου 2003 - 2013
Β. ΑΔΑΜΠΑΣ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡ ΤΟΜ Ι
ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΚΛΠ.ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Β.
ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΕ ΚΑΙ ΣΛΕΕ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Κ.Ο.Κ. & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - 4η έκδοση &
Κρητικός Αθανάσιος Γ.
Συμπλήρωμα Νομοθεσία - Νομολογία - Θεωρία
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα: Συμπλήρωμα στην
Κρητικός Αθανάσιος
4η έκδοση
ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Τσιάτσιος Θεόδωρος
Δίκαιο Αλλοδαπών
Page 1 of 6
2014
2013
2014
2015
2015
2015
2015
2012
2012
2014
2015
2014
2014
2013
2014
2012
2015
Year
COUNT
5
2
1
1
1
2
4
6
1
2
2
1
1
1
1
2
2
9
1
3
2014
2015
2014
1
4
1
Στεργίου Άγγελος
Εμπέογλου Ε. Αβραάμ
ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ
Αχιλλέας Ζήσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ
Α. ΓΕΡΟΝΤΑΣ - Α. ΨΑΛΤΗΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠ. , ΨΑΛΤΗΣ ΑΘ.
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
Χαράλαμπος Σεβαστίδης
Χαράλαμπος Σεβαστίδης
Χαράλαμπος Σεβαστίδης
Χαράλαμπος Σεβαστίδης
Ρίζος Κωνσταντίνος Θ.
HEGEL
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Στέφανος Παύλου, Θωμάς Σάμιος
Παπαδόπουλος Α. Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Α. Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
ΠΑΥΛΟΥ/ΣΑΜΙΟς
ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Γεωργιάδης Απόστολος
Ν. ΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΣ
ΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΣ
Λαμπρος Καραμπελας
ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης - Β' Έκδοση
2014
Δικονομία Ελεγκτικού Συνεδρίου
2009
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2014
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Τόμοι Ι και ΙΙ
1999-2013
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
2015
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΔΕ
2013
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΔΕ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
2014
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ
2012
Κώδικας ποινικής δικονομίας - Ερμηνεία κατ' άρθρο - Τόμος IΙΙ (άρθρα
2015
177-319)
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατ' άρθρο- Ενημέρωση Τόμων
2015
I και II
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατ' άρθρο- Τόμος I (άρθρα 12011
95) και Ενημερωτικό Συμπλήρωμα
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατ' άρθρο- Τόμος II (άρθρα 962012
176) και Συμπλήρωμα
Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών από το Ελεγκτικό
2015
Συνέδριο - Β΄ έκδοση
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
2013
ΣΕΑΚ Β' ΤΟΜΟΣ
2013
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι τόμοι Ι και ΙΙ 2014
Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου Τόμος 1ος
1989
Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου Τόμος 2ος
1992
Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου Τόμος 1
2001
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (ΤΟΜΟΙ I-II)
2014
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Τόμοι Ι και ΙΙ (ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΕΥΧΗ)
2014
Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)
2015
Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
2014
Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
2008
Η μεταβολή και αναθεώρηση της ποινικής κατηγορίας
2005
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
2015
Page 2 of 6
1
1
2
4
8
1
1
1
9
3
2
10
1
1
6
1
3
3
3
1
2
2
2
1
1
2
Ανδρουλάκης και λοιποί. (επιμ.:
Βούλγαρης Δ.)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Νομολογία κατ΄άρθρον
2015
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
2014
Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα
Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία - Εφαρμογή
2014
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (επιμ.)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Δ.Σπινελλης
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΚ, ΤΟΜΟΣ 1
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 2ος τομος
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ {ΑΡΘ 1-133}
Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική -Εφαρμογή - Νομολογία Ερμηνεία
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ Ι
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ
Ειδ. Ποιν. Νόμοι- Ενημέρωση Εξαμήνου 2015
Ειδικοί ποινικοί νόμοι και Ενημέρωση Εξαμήνου Β 2015
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
2010
2013
2005
Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
2014
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Β ΕΚΔ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ-CD ROM
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ άρθρα 235-236α
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟ ΝΈΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΚΔ 3
2014
2007
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π.
ΤΟ ΝΈΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
2013
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΚΔ 2
2014
1
1
ΑΔΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΠΌ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΜΟΣ 1α
(αρθρα 1-126)
2005
1
1
Λαναράς Κωνσταντίνος
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΖΗΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Π. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ,
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
Α. ΛΙΟΥΡΔΗ
ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αχιλλέας Ζήσης
ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ Α.
ΠΕΡΑΚΗΣ Ε
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α. - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Μ.
Page 3 of 6
2014
2008
2007
2008
2015
2015
2015
2001
2016
2015
2016
1
3
2
9
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α. - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Μ.
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΜΟΣ 1β
(αρθρα 127-286)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΤΑ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕισΝΑΚ
2016
2016
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΝΙΚΑΣ - ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ερμηνευτικό συμπλήρωμα
μετά το ν.4335/2015
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΟΛ
ΑΠΌ ΤΟ ν.4335/2015
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (μετά το ν.4335/2015)
Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΆ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΙΙ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠΟΛΔ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
4 Κώδικες συν 37, 45η έκδοση
ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - Γ 2005
ΚΑΡΑΒΡΟΣ Κ.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΛΑΝΑΡΑΣ Κ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Μ. - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΤΑ
ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.
ΚΟΤΣΙΡΗΣ Λ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΣ Α.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΡΟΥΣΣΗΣ
ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ Α
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ K
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 3η ΕΚΔ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠΟΛΔ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1,2,3
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
ΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β'
Page 4 of 6
2016
2016
2015
2016
2016
2016
2009
2016
2016
2013
2016
2016
2010
2015
2016
2016
2016
2010
2016
2016
2011
1
10
2
1
3
2
6
4
1
4
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ K
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ K
ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΜΠΟΥΓΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΚΡΑΝΗΣ
ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α
ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΜΙΣΘΙΟΥ
Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΓΝΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ
5
4
2015
2015
2013
2013
2013
1
1
1
2
3
ΚΑΤΡΑΣ
ΑΓΩΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
2015
ΝΙΚΑΣ
ΝΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΚΕΡΤΣΟΣ - ΠΥΡΓΑΚΗ
ΣΟΙΛΕΝΤΑΚΗΣ - ΑΤΣΑΛΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ - ΔΙΒΑΝΗ - ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΡΑΣ
ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ
ΚΥΒΕΛΟΣ
ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΜΟΣ Ι
ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
2010
2012
2015
2015
2015
2
1
1
1
7
8
2015
2015
2016
2015
2014
2015
2013
4
1
3
2
1
3
2
3
ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΥΒΕΛΛΟΣ
ΤΖΕΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ερμηνεία Κατ' άρθρο, 3η ΕΚΔΟΣΗ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - 4η ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ
ΕΚΔ
ΝΟΙΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Η ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
Page 5 of 6
2012
2015
2015
1
1
1
1
ΜΠΑΡΜΠΑΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΡΙΖΟΣ
ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΑ
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ
ΔΕΛΛΗΣ
ΣΚΟΥΡΗΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΣ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
ΝΑΝΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΞΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Ε' ΕΚΔ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Β ΕΚΔΟΣΗ
Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν 4055/2012
ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΩΝ
ΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΟΥΤΟΥΠΑ
ΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΟΥΤΟΥΠΑ
ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΟΥΤΟΥΠΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΚΥΒΕΛΟΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΣΟΙΛΕΝΤΑΚΗ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΛΑΜΑΡΗΣ - ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΡΚΟΣ
ΒΑΛΑΚΟΥ - ΘΕΟΔΟΡΟΥΔΗ
Page 6 of 6
2014
2015
2012
2015
2013
2012
2010
2014
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2016
1
1
1
1
1
1
1
1
2015
1
1
302