Bachelor met verminderde studieomvang

download report

Transcript Bachelor met verminderde studieomvang

FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN

WELKOM!

Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen studeren

1. Structuur van de opleidingen

Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie + optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen Doctor in de godgeleerdheid Master in de gespecial. studies in de ggl & gdw Optie 1: Theologie en religiestudie Optie 2: Praktische theologie: academische pastoraatsopleiding Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen SLO in service stage SLO Volle dige op leiding SLO theorie Bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

Zij-instromers

Doctor in de godgeleerdheid Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Permanente Vorming Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Master WIDR + optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen

S L O

Bachelor met verminderde studieomvang Schakelprogramma islamitische theologie en godsdienstwetenschappen Certificaat voor het godsdienstonderwijs

2. Bachelor met verminderde studieomvang

2.1. Toelating

30 tot 120 studiepunten, afhankelijk van de vooropleiding(en) • Academische bachelor/master in de wijsbegeerte met optie godsdienstwetenschappen: 30 sp • Professionele bachelor lerarenopleiding met specialisatie godsdienst (nieuwe systeem: godsdienst en één ander vak): 80 sp • Professionele bachelor lerarenopleiding specialisatie godsdienst (oude systeem: godsdienst en twee andere vakken): 90 sp • • Academische bachelor/master in de humane wetenschappen (inclusief wijsbegeerte): 90sp Academische bachelor/master in de exacte of biomedische wetenschappen of een professionele bachelor in de humane wetenschappen: 105 sp • Professionele bachelor niet behorend tot de humane wetenschappen: 120 sp

Bachelor met verminderde studieomvang

• Toelatingscommissie: Aanvraagformulier toelatingsprocedure • Geïndividualiseerd studietraject: in samenspraak met de studietrajectbegeleider en de onderwijscommissie • Flexibel o voltijds / deeltijds o mogelijkheid tot zelfstudie en/of examenspreiding • Zie: Vademecum voor zij-stromers http://theo.kuleuven.be/nl/studenten

Bachelor met verminderde studieomvang

2.2 Certificaat voor het godsdienstonder

wijs

• Voor wie?

o Houder van een masterdiploma o Beroepsuitweg: onderwijs (2de en 3de graad secundair onderwijs/hoger onderwijs) • Programma o 60 studiepunten • 1 jaar voltijds • 2 jaar deeltijds o Examenspreiding en/of zelfstudie o Combinatie met de lerarenopleiding mogelijk o + 30 of 45 sp = bachelordiploma

3. Verloop academiejaar en lesweek

Verloop academiejaar

1e semester

13 weken les 2 weken kerstvakantie 1 week blok 3 weken examens

Lesvrije week 2e semester

13 weken les 2 weken paasvakantie 2 weken blok 3 weken examens

12 weken zomervakantie

3 weken examens (augustus/ september)

4. Inhoud van de programma’s

Theologisch Godsdienst wetenschappelijk Filosofisch 1ste fase GG/GDW 2de fase GG/GDW 3de fase GG/GDW master mana ma 25 sp 25 sp 25 sp 12 sp 6 sp 16 sp 5 sp 12 sp Keuzepakket Inleiding tot het christendom & de christelijke theologie + Oefeningen/scripties 12 sp 5 sp 10 sp 4sp 14 sp 4 + 5sp

4.1.

Inleiding tot het christendom en de christelijke theologie • Introductie in kernelementen van het christendom en christelijke theologie • Methodologisch onderdeel Via oefeningen raak je vertrouwd met de bibliotheek, het bronnengebruik, het schrijven van papers en het typografisch richtsnoer voor papers en scripties.

Vanaf tweede fase: scriptie met methodologische ondersteuning

4.2. Theologische componenten • • • • • Bijbelwetenschappen Systematische theologie Geloof en ethiek Geschiedenis van kerk en theologie Geloofscommunicatie

4.3. Componenten wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie •

Wereldgodsdiensten

o.a. inleiding islam, inleiding oosterse religies, nieuwe religieuze bewegingen •

Interreligieuze dialoog

christendom en islam, christendom en jodendom •

Religiestudie

o.a. godsdienstige ontwikkelingspsychologie, godsdienstsociologie, inleiding godsdienstwetenschap

4.4. Filosofische componenten •

Historische inleiding tot de wijsbegeerte

Fundamentele wijsbegeerte

Keuze:

• Geschiedenis van de wijsbegeerte (oudheid/middeleeuwen/moderne tijd) • Logica • Kenleer • Metafysica • Algemene moraalfilosofie • …

4.5. Keuzepakket •

Klassieke talen

Lezing van teksten

Elke student dient over de eerste drie jaar ten minste (1) een klassieke taal, (2) een vak ‘lezing van theologische teksten’ in een klassieke of moderne taal en (3) een extra vak filosofie te volgen.

5. Motivatie voor studiekeuze Motivatie vanuit:

• • • • Persoonlijke interesse in levensbeschouwing en spiritualiteit Religieuze en interculturele interesse Wetenschappelijke interesse Betrokkenheid bij een geloofsgemeenschap of beweging

6. Bijzondere initiatieven

• • • • • Indiareis Turkijereis Concert Messiaen Bezoek bisdom …

• • •

Studiereis India 2016

1 maand India met uitgebreid programma vooraf georganiseerd sinds 2002 volgende, achtste editie: jan/feb 201 6

Indiareis 2016 wat?

werkcollege India (4 studiepunten)

o lezingen, excursies, reflectietraject , … o o paper eerste sem. 2015-2016 •

studiereis (4 studiepunten)

o o één maand India 15 januari – 14 februari 2016 (einde eerste week ex. – einde eerste week tweede sem.) o uitgewerkte paper

Indiareis 2016 wat?

1 maand India • programma 2007, 2009, 2012 & 2014 o zie www.indiablog.be

voor een gedetailleerd overzicht • programma 2016 ~ programma 2014 • verblijf in Delhi, Amritsar, Agra, Varanasi, Bihar & Sikkim

Indiareis 2016 wie?

• • • • de reis gaat enkel door als min. 15 studenten zich hebben ingeschreven op 1 maart 2015 max. 20 deelnemers deelnemers nemen 8 studiepunten op in hun programma in 2015-2016 deelnemers zijn studenten (2015-2016!) uit: o tweede fase bach o o o derde fase bach WIDR vk bach, master, manama

Indiareis 2016 meer info?

− − syllabus werkcollege India (A05D9A) syllabus studiereis India (A01D3B) − en vooral: www.indiablog.be

Indiareis 2016 geïnteresseerd?

− stuur vanaf

1 januari 201 5

een mailtje naar Prof. Broeckaert ( [email protected]

) waarin je je interesse laat blijken − − − alle studenten ontvangen hierover mail eind dec 2014 & begin feb 2015 − kom zeker naar de info-avond op

17 feb 201 5

(Kleine Aula, 19-23u) schrijf voorlopig in vóór

1 maart 201 5 (dus dit academiejaar!)

zie ook www.indiablog.be

Indiareis 2016

Studiereis Turkije (A07I6A)

Van 7 tot 18 april 2015 o.l.v. prof. dr. Reimund Bieringer • Bezoek van archeologische sites die relevant zijn m.b.t. de studie van het Nieuwe Testament en de Griekse en Romeinse cultuur.

• Prijs: 750 euro voor studenten exclusief vliegticket • Maximum 15 studenten toegelaten • Info: [email protected]

Concert Messiaen

http://theo.kuleuven.be/nl/algemeen/concert-messiaen/ http://theo.kuleuven.be/en/concert-messiaen/

‘Vingt regards sur l’enfant-Jésus’ (1944) van Olivier Messiaen (1908-1992), door de Schotse pianist Steven Osborne.

Het concert gaat door op woensdag 1 oktober om 20.30 u in de Grote Aula van het Maria Teresia college te Leuven.

5 euro Mogelijk op te nemen in het kader van Theologische en godsdienstwetenschappelijke perspectieven

Bezoek bisdom

• Bezoek bisdom Brugge voor studenten bisdom Brugge (10 november, 10 uur)

6. Canoniekrechtelijke graden

INFOSESSIE OP DINSDAG 30 SEPTEMBER VAN 13 u tot 14 u in lokaal MTC1 01.03

7. Voorstelling UP

Meer info: URL : http://www.kuleuven.be/up/

8. Studietrajectbegeleiding

• Informatie • Leerprocesbegeleiding • Ombudsdienst • Gesprek

9. Contactpersonen

Prof. dr. Johan De Tavernier, vicedecaan onderwijs e-mail: [email protected]

Mogelijkheid tot persoonlijk gesprek na afspraak via e-mail Prof. dr. Annemie Dillen, secretaris FPOC e-mail: [email protected]

Mogelijkheid tot persoonlijk gesprek na afspraak via e-mail Prof. dr. Frederiek Depoortere, studietrajectbegeleider/ombuds Voor alle praktische vragen over samenstelling programma, examens, enz.

e-mail: [email protected]

URL: http://theo.kuleuven.be/page/studieadvies

9. Contactpersonen

Studietrajectbegeleider voor werkstudenten E-mail: [email protected]

Mevrouw Rita Dehaes, studentensecretaris e-mail: [email protected]

Voor vragen m.b.t. examenplanning, ISP/IER, kerkrechtelijke graden, diploma’s Mevrouw Caroline Schrijvers, medewerker onderwijssecretariaat e-mail: [email protected]

Voor vragen m.b.t. het uurrooster, algemene vragen