Massa,dichtheid,kracht en gewicht. Hoofdstuk 3, les 2

Download Report

Transcript Massa,dichtheid,kracht en gewicht. Hoofdstuk 3, les 2

Weten jullie het nog?
Massa = Volume (LxBxH) x Dichtheid (rho)
Massa,dichtheid,kracht en
gewicht
Natuurkunde hoofdstuk 3, deel 2 (niv 1)
Schrijf mee op bladzijde 112 en 113
Waar gaat het over?
• Wat is Kracht.
• De wet van Newton.
• Hoe bereken je het gewicht.
Wat is kracht?
Als je op een voorwerp kracht uitoefent,
zal het voorwerp in beweging komen
De wet van Newton
Sir Isaac Newton
Kracht = Massa x Versnelling
F=Mxa
De eenheid van kracht is Newton ( N )
(Val) Versnelling?
Massa
Snelheidstoename
In m/s²
Gravitatieversnelling (zwaartekracht)
De snelheidstoename waarmee voorwerpen
naar de Aarde vallen is ongeveer 10 m/s²
Aarde
Gewicht?
Massa
X
Gravitatieversnelling ( 10 m/s²)
= Kracht
Kracht = Gewicht !!
Dus
Gewicht = massa x gravitatieversnelling
G=Mxg
Gewicht uitrekenen
Deelstreep
G=Mxg
• G = Gewicht (N)
• M = Massa (kg)
• g = gravitatieversnelling (m/s²)
De eenheid van Gewicht = Newton (N)
Voorbeeld
?
Een voorwerp heeft een massa van 5 kg
De gravitatieversnelling is 10 m/s²
Bereken het gewicht van het voorwerp
G=Mxg
G= 5 kg x 10 m/s²
G= 50 N
Opdracht
Een voorwerp heeft een gewicht van 75 N
De gravitatieversnelling is 6 m/s²
Bereken de massa van het voorwerp
?
M=G÷g
M = 75 N ÷ 6 m/s²
M = 12,5 kg
Opdracht
Een voorwerp heeft een gewicht van 150 N
De massa is 25 kg
Bereken de gravitatieversnelling van het voorwerp
?
g=G÷M
g = 150 N ÷ 25 kg
g = 6 m/s²
Opdrachten
• Maak de opdrachten
• Om te kijken of jullie het begrepen hebben is
de opdracht jullie Toets! Ik kijk hem dus na!