Kracht - Betavakken

Download Report

Transcript Kracht - Betavakken

Krachten
Na deze les kan je:
Wat een kracht is.
Hoe je een kracht kan weergeven.
De gevolgen van een kracht
De drie wetten van newton
© Ing W.T.N.G. Tomassen
Kracht
7.2 Krachten hebben
een naam.
Kracht
Zien of niet zien.
• Een kracht kan je niet zien.
• De gevolgen van een kracht zijn te
 zien,
 Horen
 voelen.
?
Kracht
Niet zichtbaar, te herkennen aan vier effecten.
verandering van
snelheid.
verandering van
vorm.
?
?
verandering van
richting.
houd een
voorwerp op
zijn plek.
?
?
Soorten krachten
?
Newton
Kracht (F) heeft de eenheid Newton (N)
Grootheid
Kracht
afkorting
F
Eenheid
Newton
afkorting
N
Isaac Newton (1643-1727)
Newton bedenkt dat de
zwaartekracht universeel is:
alle materie trekt elkaar
aan. En die aantrekkingskracht, die heeft te maken
met de afstand en de massa
Wikipedia
zwaartekracht
Beeldbank 2:52
Vector
Een kracht kan je voorstellen door een vector
(pijl).
Een vector heeft een:
Aangrijppunt
Richting
Grootte
Vector is op schaal
aangegeven door 1 cm
…. N
?
Soorten krachten
?
Index
Voorbeelden
Fz
bovenste schrijflijn
onderste schrijflijn
Index
Een aantal vaste afspraken:
F
Kracht
Fg
Gewicht
Fz
Zwaartekracht
Fw
Wrijvingskracht
Fv
Veerkracht
Verdere
Fspier
Ftrek
Fspan
Flucht
Frem
Fsom
Fmotor
mogelijkheden:
Spierkracht
Trekkracht
Spankracht
Luchtweerstand
Remkracht
Somkracht
Motorkracht
Soorten krachten
Zwaartekracht
De zwaartekracht is de aantrekkende
kracht die een hemellichaam uitoefent op
een voorwerp.
𝐹𝑧 in N
Soorten krachten
aantrekkingskracht
De aantrekkingskracht (g) is de
kracht die een hemellichaam
uitoefent op een massa van 1 kg.
g in N/kg
Object
g in N/kg
Aarde
9,81
Maan
1,62
Mars
3,74
Jupiter
26,01
Pluto
0,73
De aantrekkingskracht hangt af van de grootte van de planeet
Soorten krachten
Aantrekkingskracht
Hoe merken wij op aarde dat andere
hemellichamen aan de aarde trekken?
Soorten krachten
Gewicht
De kracht die een voorwerp uitoefent op
een hang- of steunpunt.
𝐹𝑔 in N
Soorten krachten
?
Gewicht
De kracht die een voorwerp uitoefent op een hang- of steunpunt
Gewicht op verschillende planeten
20 kg
tafel
𝐹𝑔 = 32,4 N
𝐹𝑔 = 196 N
Maan
Aarde
Aantrekkingskracht = 1,62
9,81 N/kg
aarde
maan
uitleg
Geen steunpunt = gewichtsloos
In het plaatje zie je een kist
op een tafel staan. De kist
wordt aangetrokken door de
aarde. Hierdoor duwt de kist
op de tafel.
Deze kracht
noem je gewicht.
De skydiver
valt naar
beneden omdat de aarde aan listverse.com
is niet
als
hem Gewicht
trekt. Omdat
dehetzelfde
man
Het gewicht
van een
geenmassa.
kracht uitoefent
op een
is afhankelijk
steunvoorwerp
of hangpunt
heeft de van
aantrekkingskracht.
Als de
man de
geen
gewicht. Hij is
aantrekkingskracht minder
gewichtsloos.
sterk zou zijn (zoals op
andere planeten)
De astronaut
is ook zou het
gewicht van
voorwerpen
gewichtsloos
omdat
hij/zij
veranderen
maar
de massa
ook geen steunpunt heeft.
niet.
Op deismaan
De duiker
ook bijvoorbeeld is
het gewicht
van de
voorwerpen
gewichtsloos
omdat
geen
kleiner
dan
dat
op
aarde
steunpunt of hangpunt is
dekracht
valversnelling
waaromdat
de man
op
ongeveer 6 keer zo klein is.
uitoefent.
home.deds.nl
www.todi.be
uitleg
Soorten krachten
Van der waals kracht.
Moleculen trekken elkaar aan.
De kracht tussen moleculen onderling
nemen toe als de afstand tussen de
moleculen afneemt
Krachtlijnen tussen moleculen.
Bron: http://www.st-andrews.ac.uk/~ulf/levitation.html
EERSTE WET VAN NEWTON
Isaac Newton’s
ste
1
wet
Newton’s eerste wet
Als de resultante (som/resultaat van de) kracht
op een voorwerp 0 N is dan:
1.beweegt het voorwerp met constante snelheid
of
2.staat het voorwerp stil.
(netto kracht = 0N)
10 N
10 N
TWEEDE WET VAN NEWTON
Isaac Newton’s 2de wet
• 𝑭𝒛 = m x g
De aantrekkingskracht (g)
is evenredig met
de zwaartekracht (𝑭𝒛 ).
DERDE WET VAN NEWTON
Isaac Newton’s 3de wet
•
•
Bij hang / steunpunt
Opwaardsekracht = gewicht.
en Fopwaards = Fg.
Als het voorwerp valt dan is Fg = 0 N
Als een voorwerp een kracht uitoefent op een tweede
voorwerp dan oefent het tweede voorwerp een gelijke
tegengestelde kracht uit op het eerste voorwerp.
Actiekracht = - reactiekracht.
DERDE WET VAN NEWTON
Deze mensen hebben een gewicht.
Fz = Fg
Deze springer is
Gewichtloos.
Fz = m • g
Fg = 0 N
Op meer gewichtloosheid.